Actualiteit

Vereniging Hogescholen reageert op de Staat van het Onderwijs 2023

De Vereniging Hogescholen heeft met belangstelling kennisgenomen van het vandaag gepresenteerde rapport 'De Staat van het Onderwijs 2023' van de Onderwijsinspectie. “In het rapport zien we als hbo opnieuw de bevestiging van de hoge kwaliteit van ons onderwijs. Tegelijkertijd herkennen we aandachtspunten die ook terugkomen in onze eigen ambities voor de toekomst”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen.

We denken dan in het bijzonder aan de kansengelijkheid voor studenten, die volgens het rapport onder druk staat. Het hbo is voor eerste generatiestudenten in onze samenleving bij uitstek de toegangspoort tot het hoger onderwijs. Maurice Limmen: “Vanuit het oogpunt van kansengelijkheid zijn investeringen in het hbo, bijvoorbeeld als het gaat om meer mogelijkheden voor onze studenten om door te stromen naar professioneel masteronderwijs, daarom heel belangrijk. En niet onbelangrijk: de arbeidsmarkt vraagt erom.”

De Inspectie van het Onderwijs benoemt ook dat relatief minder mbo’ers doorstromen naar het hbo. Dit vraagt om een nadere analyse wat de Vereniging Hogescholen betreft. Limmen: “Wellicht speelt de gespannen arbeidsmarkt hierbij een rol. We doen er in samenwerking met onze collega’s in het mbo -zowel landelijk als regionaal- heel veel aan om ervoor te zorgen dat mbo studenten die dat willen, goed door kunnen stromen naar het hbo. Tot vorig jaar nam het aantal mbo studenten dat overstapte naar een hbo Associate degree-opleiding in ieder geval nog gestaag toe. De uitkomsten en adviezen van de onderwijsinspectie op dit vlak zullen we dan ook gezamenlijk agenderen”. 

Gerelateerd

Vereniging Hogescholen pleit bij informateur voor goed en toegankelijk hoger beroepsonderwijs

Article

De Vereniging Hogescholen heeft een brief geschreven aan informateur Ronald Plasterk om aandacht te vragen voor het hoger beroepsonderwijs in Nederland. De VH benadrukt dat goed en toegankelijk onderwijs essentieel is voor een gezonde maatschappij en economie.

Lees meer

VH en MBO Raad versterken samenwerking Ad-opleidingen

Article

AMERSFOORT - De Vereniging Hogescholen (VH) en de MBO Raad verstevigen hun samenwerking op het gebied van Associate degree opleidingen. In een convenant, dat door voorzitters Maurice Limmen (VH) en Adnan Tekin (MBO Raad) op het Ad-congres in Amersfoort werd ondertekend, onderstrepen zij dat ze handen ineenslaan om het succesvolle ad-onderwijs verder uit te rollen. “Vooral omdat er steeds meer vraag is naar werknemers met een opleiding”, zegt Limmen. “We zien dat er nog veel ruimte is voor groei”, voegt Tekin toe.

Lees meer

Instroom eerstejaars hbo terug op pre-coronaniveau

Article

Het aantal hbo-studenten is in het studiejaar 2021/2022 licht gestegen tot een recordaantal van 492.518, een stijging van 0,4 procent. De instroom van eerstejaars studenten daalde ten opzichte van het vorige studiejaar met 8,6 procent, waarmee de studenteninstroom weer uitkomt op het niveau van vóór de coronacrisis. Dit blijkt uit de jaarlijkse cijfers die de Vereniging Hogescholen vandaag publiceert. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Corona had een groot effect op de instroom van studenten in het hbo. Dat effect lijkt nu uitgewerkt. De instroom is nu weer in lijn met wat we gewend waren voordat de coronacrisis uitbrak.”

Lees meer