Thema naar overzicht

Studentsucces

Bij studentsucces blijft het belangrijkste doel van de student uiteraard dat hij/zij een diploma behaalt. Onnodige uitval en vertraging is een verspilling van talent, maar hogescholen hebben oog voor persoonlijke omstandigheden. Studentsucces geeft uitdrukking aan de bredere persoonsvorming die studenten tijdens hun studietijd doormaken en die cruciaal is voor het voorbereiden op hun rol als betrokken professionals in onze dynamische en complexe samenleving. Studenten die veel naast hun studie doen en daarvoor ook zeer gewaardeerd worden op de arbeidsmarkt, zijn niet minder succesvol wanneer zij wat langer over hun studie doen. 

Nog niet al onze studenten kunnen naar een diploma worden begeleid. De uitval tijdens de studie en het switchen van opleiding blijven hoog. Hogescholen blijven op zoek naar manieren om uitval te beperken. Zij zullen studenten begeleiden en faciliteren, zodat wanneer ze tijdens de propedeuse willen veranderen van opleiding, ze deze overstap met zo min mogelijk vertraging kunnen maken.

Inzet hogescholen 
Uit 'Professionals voor morgen - Strategische agenda, Vereniging Hogescholen 2019-2023':

  • Als hogescholen stellen we het studentsucces centraal in ons streven studie-uitval te beperken en meer studenten te begeleiden naar een diploma. Dat betekent geen onnodige studieuitval in het hbo, ook als dat tot gevolg heeft dat de opleiding wat meer tijd kost.
  • We willen dat minder studenten het hbo met lege handen verlaten. Hierbij helpt de introductie van deelcertificaten. De komende periode zullen we hier in verenigingsverband verder invulling aan geven.

Gerelateerd nieuws

Inspectie: uitval en studiewissel hbo-studenten daalt

Article

Benut de energie en de investeringen waarmee de gevolgen van corona worden hersteld. En herstel de onderliggende oorzaken van de teruglopende basisvaardigheden en kansenongelijkheid in het onderwijs. Die oproep doet de Inspectie van het Onderwijs in haar jaarlijkse rapport de Staat van het Onderwijs 2021. Voor het hoger beroepsonderwijs toont het rapport dat het aantal studenten fors is toegenomen, onder andere doordat het aantal gediplomeerden in het voortgezet onderwijs groter is en scholieren vaker direct, zonder tussenjaar, zijn doorgestroomd naar het hbo. De uitval onder studenten met een niet-westerse migratieachtergrond van de tweede generatie is sterker afgenomen dan de uitval onder andere groepen studenten. Beide groepen verschillen, anders dan in eerdere jaren, nog nauwelijks van elkaar. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “De verschillen in studieprestaties van studenten zijn kleiner dan ooit, dat toont de emancipatoire kracht van het hbo.”

Lees meer

Hbo-studenten behalen sneller diploma en vallen minder uit

Article

Van alle hbo-studenten die in 2015 met hun studie zijn gestart, heeft na 5 jaar 51,9% hun diploma behaald. Dat is 1,6% meer dan het jaar ervoor. De uitval van eerstejaarsstudenten daalde van circa 15% in 2019 naar 11,3% in 2020. Ook het aantal studenten dat van opleiding wisselt daalde: van 18,6% in 2019 naar 15,7% in 2020. Deze ontwikkelingen zijn grotendeels te verklaren door het opschorten van het bindend studieadvies (bsa) en het voorwaardelijke doorstromen van hbo-propedeuse-studenten naar het wo. Ook namen minder studenten een tussenjaar. De cijfers geven nog geen beeld van eventuele studievertraging die studenten door de coronamaatregelen hebben opgelopen tijdens hun opleiding. 

Lees meer

Vrouwen doen het beter in het hbo dan mannen

Article

Vrouwen in het hbo hebben na 5 jaar vaker een diploma behaald dan mannen (58,2% versus 40,4%). Dit verschil tussen mannen en vrouwen is het grootst bij studenten die vanuit het voortgezet onderwijs instromen in het hbo. Mannen vallen ook vaker uit na 1 jaar dan vrouwen. 18,2% van de mannen staat na 1 jaar niet meer ingeschreven tegenover 13,4% van de vrouwen. Vooral mannen met een mbo-vooropleiding vallen vaak uit na het eerste jaar (23,2%). “Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Deze trend is al een aantal jaren zichtbaar en wordt steeds sterker. Er ligt een belangrijke opgave om ervoor te zorgen dat meer mannen succesvol hun studie kunnen afronden", aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer