Thema naar overzicht

Studentsucces

Bij studentsucces blijft het belangrijkste doel van de student uiteraard dat hij/zij een diploma behaalt. Onnodige uitval en vertraging is een verspilling van talent, maar hogescholen hebben oog voor persoonlijke omstandigheden. Studentsucces geeft uitdrukking aan de bredere persoonsvorming die studenten tijdens hun studietijd doormaken en die cruciaal is voor het voorbereiden op hun rol als betrokken professionals in onze dynamische en complexe samenleving. Studenten die veel naast hun studie doen en daarvoor ook zeer gewaardeerd worden op de arbeidsmarkt, zijn niet minder succesvol wanneer zij wat langer over hun studie doen. 

Nog niet al onze studenten kunnen naar een diploma worden begeleid. De uitval tijdens de studie en het switchen van opleiding blijven hoog. Hogescholen blijven op zoek naar manieren om uitval te beperken. Zij zullen studenten begeleiden en faciliteren, zodat wanneer ze tijdens de propedeuse willen veranderen van opleiding, ze deze overstap met zo min mogelijk vertraging kunnen maken.

Inzet hogescholen 
Uit 'Professionals voor morgen - Strategische agenda, Vereniging Hogescholen 2019-2023':

  • Als hogescholen stellen we het studentsucces centraal in ons streven studie-uitval te beperken en meer studenten te begeleiden naar een diploma. Dat betekent geen onnodige studieuitval in het hbo, ook als dat tot gevolg heeft dat de opleiding wat meer tijd kost.
  • We willen dat minder studenten het hbo met lege handen verlaten. Hierbij helpt de introductie van deelcertificaten. De komende periode zullen we hier in verenigingsverband verder invulling aan geven.

Gerelateerd nieuws

Meer dan 25 workshops met ruim 40 presentatoren op jaarcongres Vereniging Hogescholen - 9 april 2020

Article

Update 16 maart 2020: dit congres is verplaatst naar 25 november 2020 - Helden van het hbo', onder die titel organiseert de Vereniging Hogescholen op 9 april a.s. het jaarcongres. Met in de middag meer dan 25 workshops verzorgd door ruim 40 presentatoren van 11 hogescholen, de Vereniging Hogescholen, Hobéon, ROA Universiteit Maastricht, andere organisaties en sponsoren. 

Lees meer

Geslaagd #HBOdebat 'Professionals voor morgen'

Article

"Het was een goed debat over de toekomst en de strategische agenda van het hbo vanmiddag. Hoe professionals van morgen op te leiden? En goed om kennis te maken met medebestuurders uit heel Nederland", twitterde Joeri van den Steenhoven, CvB-lid Hogeschool Leiden, na afloop van het '#Hbodebat: Professionals voor morgen' op 2 oktober jl. in Den Haag. Samen met een gemeleerd gezelschap van vijf Tweede Kamer woordvoerders hoger onderwijs, docenten, studenten, adviseurs, hbo-bestuurders en vertegenwoordigers van hbo-partners nam hij deel aan het tweede #hbodebat van dit jaar.

Lees meer

Vrouwen doen het beter in het hbo dan mannen

Article

Vrouwen in het hbo hebben na 5 jaar vaker een diploma behaald dan mannen (58,2% versus 40,4%). Dit verschil tussen mannen en vrouwen is het grootst bij studenten die vanuit het voortgezet onderwijs instromen in het hbo. Mannen vallen ook vaker uit na 1 jaar dan vrouwen. 18,2% van de mannen staat na 1 jaar niet meer ingeschreven tegenover 13,4% van de vrouwen. Vooral mannen met een mbo-vooropleiding vallen vaak uit na het eerste jaar (23,2%). “Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Deze trend is al een aantal jaren zichtbaar en wordt steeds sterker. Er ligt een belangrijke opgave om ervoor te zorgen dat meer mannen succesvol hun studie kunnen afronden", aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer