Profiel

Jort Diekerhof

Jort is werkzaam in het team algemeen onderwijsbeleid. Hij is beleidsadviseur voor dossiers op het gebied van onderwijsinnovatie, professionele masteropeleidingen en honours programma's. 

Netwerken
Lid programmateam Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie

Met de Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie laten universiteiten, hogescholen en SURF zien dat ze hun krachten willen bundelen om gedeelde ambities in digitalisering en innovatie in het onderwijs versneld te realiseren op de volgende onderdelen:

  • Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren door digitale vaardigheden op te nemen in de curricula;
  • Flexibilisering van het onderwijs om studenten op maat te bedienen;
  • Slimmer en beter leren met technologie ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Zie ook: SURF Magazine 01: samenwerken versnelt innovatie in het onderwijs, 15 maart 2018 - Thom de Graaf (Vereniging Hogescholen),  Pieter Duisenberg (Vereniging van Universiteiten) en Erwin Bleumink (SURF) vertellen in een interview in SURF Magazine 01 over de Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie.

Landelijk platform professionele masteropleidingen
Het landelijk platform professionele masteropleidingen heeft tot doel de professionele masteropleidingen tot bloei te laten komen. Enerzijds Door kennis te delen, samen op te trekken in ontwikkelingen en informatie uit te wisselen. Anderzijds door in overleg met stakeholders belemmeringen weg te nemen.

Hbo honours netwerk
Het Hbo honours netwerk heeft tot doel de verschillende honours programma’s tot bloei te laten komen. Enerzijds Door kennis te delen, samen op te trekken in ontwikkelingen en informatie uit te wisselen. Anderzijds door in overleg met stakeholders belemmeringen weg te nemen.

Dossiers

  • Aansluitingsvraagstukken
  • Honours programma’s
  • Onderwijsinnovatie