Profiel

Jort Diekerhof

Jort is coördinator algemeen onderwijsbeleid.

Netwerken
De Vereniging Hogescholen kent diverse bestuurscommissies die het bestuur ondersteunen bij de beleidsvoorbereiding en een platform bieden voor kennisdeling. Jort is secretaris van de bestuurscommissie onderwijs. Onderwerpen die worden besproken variëren van de ontwikkeling van de deeltijdopleidingen tot de uitbouw van de professionele masteropleidingen. 

Stakeholders
Het onderwijsbeleid van de vereniging komt tot stand in een intensieve dialoog met alle stakeholders. Dat betekent dat contacten worden onderhouden met de studentenbonden, de organisaties van werkgevers en het ministerie van OCW.

Dossiers

  • Positionering hoger beroepsonderwijs
  • Bestuursakkoord hoger onderwijs 2022