Thema naar overzicht

Studentenwelzijn en Inclusie

Een belangrijke voorwaarde voor een succesvol studieverloop en een essentiële waarde voor inclusief hoger onderwijs, is aandacht voor studentenwelzijn. Hierbij gaat het over studenten met een extra ondersteuningsvraag. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanwege belemmeringen als gevolg van een functiebeperking, bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg of psychische klachten.

Gezamenlijk Ambitie Studentenwelzijn
De Vereniging Hogescholen, de VSNU, de studentenbonden LSVb en ISO, de Universiteit voor Humanistiek en Expertisecentrum Handicap + Studie, hebben een ‘Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn’ opgesteld. Daarin pakt het hoger onderwijs niet alleen de opgave met betrekking tot psychische klachten op maar ook het bredere thema studentenwelzijn.

Deze ambitie richt zich op zowel studenten met psychische problemen, als ook op studenten met een functiebeperking of op studenten die te maken hebben met bijzondere omstandigheden zoals mantelzorg. Gezamenlijk is afgesproken dat wij ons verder in gaan zetten voor een inclusief onderwijsklimaat en streven naar volledige en laagdrempelige informatievoorziening. 

Inzet hogescholen 
Uit 'Professionals voor morgen - Strategische agenda, Vereniging Hogescholen 2019-2023':

  • Als hogescholen werken we aan het realiseren van de Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn.
  • Verder zorgen we voor betere informatievoorziening aan studenten over faciliteiten die het welzijn van studenten ondersteunen, zoals studentdecanen
    en het profileringsfonds.

 

Contactpersoon

Saskia Cornets de Groot Domeinen Sectoraal Beleid, Onderwijs

Gerelateerd nieuws

Factsheet Studentenwelzijn gepresenteerd

Article

De Vereniging Hogescholen heeft vandaag de factsheet Studentenwelzijn gepresenteerd tijdens een digitale bijeenkomst van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn. De factsheet schetst een beeld van het hogescholenbeleid inzake Studentenwelzijn en de toepassing daarvan in de praktijk. Aandacht voor studentenwelzijn is een belangrijke voorwaarde voor een succesvol studieverloop en een essentiële waarde voor inclusief hoger onderwijs. 

Lees meer

Reactie Vereniging Hogescholen op nationaal actieplan voor diversiteit en inclusie

Article

De Vereniging Hogescholen is positief over het nationaal actieplan voor diversiteit en inclusie in het wetenschappelijk onderzoek en het daarmee verbonden onderwijs. De minister presenteerde dat Actieplan vandaag in Leiden.

Lees meer

Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn publiceert Handreiking studentenwelzijn in Corona-tijd

Article

De Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn heeft de Handreiking studentenwelzijn in Corona-tijd uitgebracht. In de werkgroep zijn de Vereniging Hogescholen, VSNU, Universiteit voor Humanistiek, ISO, LSVb, ECIO en het ministerie van OCW vertegenwoordigd. De handreiking heeft als doel om de onderwijsinstellingen praktisch te ondersteunen met inspirerende voorbeelden en aandachtspunten voor toegankelijk studeren, met het oog op het aankomende studiejaar 2020-2021 en de herstart van het fysieke onderwijs in september 2020.

Lees meer

Meer informatie