Thema naar overzicht

Bindend studieadvies

Hogescholen zullen de komende jaren experimenteren met andere vormen van een (al dan niet bindend) studieadvies om te zorgen dat het studieadvies als het pedagogisch en didactisch instrument wordt ingezet waar het voor bedoeld is.

Een bindend studieadvies (BSA) heeft, mits goed ingezet en met de juiste begeleiding en flankerend beleid, een goede verwijzende functie voor studenten die weinig kans hebben om de studie succesvol af te ronden. Ook is het behalen van een norm voor studenten een belangrijke bevestiging. Wanneer een negatief BSA er echter toe leidt dat een student (nagenoeg) dezelfde studie opnieuw gaat volgen, maar dan aan een andere hogeschool opnieuw moet starten in een nieuwe omgeving, schiet het instrument zijn doel voorbij. Door te experimenteren met nieuwe vormen zoeken hogescholen naar manieren om de verwijsfunctie goed in te zetten.

Inzet hogescholen 
Uit 'Professionals voor morgen - Strategische agenda, Vereniging Hogescholen 2019-2023':

  • We experimenteren met andere vormen van het BSA. Voorbeelden hiervan zijn het hoofdfasecontract en BSA-normen op basis van kwalitatieve
    eisen in plaats van een kwantitatieve norm.
  • De Vereniging Hogescholen vraagt de minister van OCW hier ruimte voor te creëren in de regelgeving.

Gerelateerd nieuws

Kwaliteit studiekeuze-informatie mag niet ter discussie staan

Article

Dit jaar heeft de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête (NSE) van Studiekeuze123 tot uitvoeringsproblemen geleid. Er zijn ernstige tekortkomingen m.b.t. de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de responsdata geconstateerd. Dit heeft er toe geleid dat de hogescholen na zorgvuldige afweging hebben moeten besluiten dit jaar niet verder mee te werken aan de uitvoering van de enquête.

Lees meer

Studentenbonden lanceren meldpunt voor studiekeuzecheck

Article

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) lanceren vandaag een meldpunt voor alle aankomende studenten die een studiekeuzecheck doorlopen. De meldingen betreffen de het verloop van de check zelf en het advies dat daarop volgt.  Met dit meldpunt kan worden bijgedragen aan de verdere verbetering van de studiekeuzecheck.   

Lees meer

Student? Vul ook de Nationale Studenten Enquête 2018 in!

Article

De Nationale Studenten Enquête 2018 (NSE) is van start gegaan. Deze week worden 744.942 studenten uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Aan de NSE 2018 doen 73 hogescholen en universiteiten mee. 

Lees meer