Actualiteit

Verkenning gepresenteerd naar toekomst Hogere Sociale Studies

Voorzitter Maurice Limmen (links) en portefeuillehouder HSS Jopie Nooren (tweede van links) van de Vereniging Hogescholen nemen het verkenningsrapport “Sociaal in beweging - Empowerment van de sociaal professional als fundament” in ontvangst uit handen van commissievoorzitter Tine Van Regenmortel en duovoorzitter Elise Nauta (rechts).


Sociaal professionals moeten de kwetsbare mens een stem geven in praktijk én beleid. Ze doen dat bovendien in een steeds complexer en dynamischer samenleving. Dit vraagt om innovatieve antwoorden waar sociaal professionals een duidelijke rol in hebben. Dat is één van de conclusies uit de sectorale verkenning van de hbo-sector Hogere Sociale Studies (HSS), die voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen vandaag aangeboden kreeg. Maurice Limmen: "Deze verkenning geeft hogescholen richting bij doorontwikkeling van hun hogere sociale studies”.

Van sociaal professionals wordt verwacht dat zij zijn voorbereid op maatschappelijke uitdagingen en altijd oog houden voor mensen in kwetsbare situaties. Dat maakt het nodig om de opleidingen aan te scherpen. Dit moet gebeuren in samenwerking met onderzoeks- en praktijkpartners in het hbo, zo stelt het rapport. Ook is meer aandacht nodig voor de samenwerking van sociaal professionals met collega’s uit andere disciplines en sectoren. Hiervoor is het nodig dat sociaal professionals een duidelijke beroepsidentiteit hebben zodat zij zich beter kunnen profileren. 

De sociaal professionals moeten regie kunnen nemen over hun eigen loopbaan, teneinde hun werk goed af te stemmen op de sterk veranderende samenleving. Daarvoor moeten zij opgeleid, gefaciliteerd en gestimuleerd worden. Voor de uitoefening van hun vak moeten sociaal professionals bovendien gebruik kunnen maken van de steeds verdergaande technologisering en digitalisering van de samenleving. 

In de visie van de commissie gaan onderzoek en professionalisering hand in hand. Een sterk verband tussen onderzoek, onderwijs en praktijk om samen te werken aan maatschappelijke en sociale vraagstukken is hierbij noodzakelijk. 

VH-voorzitter Maurice Limmen vindt dat het rapport goed verwoordt in welke complexe context sociaal professionals hun werk doen. “Deze verkenning laat zien dat ook in het sociaal domein professionals zich blijvend moeten om- en bijscholen”.

De verkenningscommissie die zich bezighield met de sectorale verkenning Hogere Sociale Studies. Van links naar rechts : Jetty Schaap, Jan Berndsen, Judith Metz, Tine Van Regenmortel, Bibi Arefa Ansari, Elise Nauta, Asha Dijkstra, Saskia Cornets de Groot en Peter Visser.

Voor de uitvoering van de sectorale verkenning HSS benoemde het bestuur van de Vereniging Hogescholen in het voorjaar van 2021 een onafhankelijke commissie onder leiding van prof. dr. Tine Van Regenmortel. Deze commissie hield bijeenkomsten waaraan 140 stakeholders, vertegenwoordigers van werkgevers, brancheorganisaties, beroepsverenigingen en bovendien ook individuele professionals, deelnamen. De commissie haalde daarnaast informatie op bij onder andere het Lectorenplatform Sociaal Werk en bij ervaringsdeskundigen. De overige commissieleden waren Elise Nauta (adviserend lid en duovoorzitter), Bibi Arefa Ansari, Jan Berndsen, Esmah Lahlah, Judith Metz en Peter de Visser. De commissie werd ondersteund door Saskia Cornets de Groot, Asha Dijksta en Jetty Schaap.

Contactpersoon verkenningsrapport HSS
Projectsecretaris: Saskia Cornets de Groot