Publicaties / Sectoren

Sectorplan Hogere Sociale Studies: De sociaal professional als sociaal veranderaar

De Vereniging Hogescholen publiceert vandaag het Sectorplan Hogere Sociale Studies (HSS): "De sociaal professional als sociaal veranderaar - Empowerment van de sociaal professional. Om het verschil te maken in de veranderende wereld." Dit sectorplan vloeit voort uit de Sectorale Verkenning, die de externe verkenningscommissie onder voorzitterschap van Tine Van Regenmortel in 2022 aan het bestuur heeft aangeboden. “Sociaal professionals moeten de (kwetsbare) mens een stem geven in praktijk én beleid. Ze doen dit in een steeds complexer en dynamischer samenleving. Dit vraagt om innovatieve antwoorden waar sociaal professionals een duidelijke rol in hebben”, zo stelde het verkenningsrapport Sociaal in beweging - Empowerment van de sociaal professional als fundament.

De HSS sectorraad, die bestaat uit de achttien samenwerkende HSS-hogescholen voor pedagogiek, social work, toegepaste psychologie en theologie, heeft het rapport in een jaar tijd vertaald in een begrijpelijk en motiverend doe-plan, dat de leidraad en de agenda vormt voor de komende zes jaar.

De sociaal professional als sociaal veranderaar 
Om focus aan te brengen heeft de HSS sectorraad de adviezen van de verkenning ondergebracht in vijf thema’s:

  1. Versterk de positie van de sociaal professional.
  2. Breng meer ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein.
  3. Stimuleer interprofessioneel samenwerken binnen en buiten het hbo.
  4. Verleg grenzen door sociale innovatie.
  5. Bevorder Leven Lang Ontwikkelen.

Het sectorplan bevat per thema concrete acties, die letterlijk afvinkbaar zijn en door iedereen kunnen worden gevolgd. De HSS-hogescholen gaan ermee aan de slag.

 

 

 


Gerelateerde artikelen