Opleidingsprofielen

Voor elke opleiding, aangeboden door meer hogescholen, is door het landelijk opleidingsoverleg een profiel opgesteld. Zie hieronder de verschillende profielen per sector. Voor het opstellen van een (landelijk) opleidingsprofiel is een procedure vastgesteld (voer 'procedure' in bij 'Zoeken' rechtsboven).

Filter de profielen
Opleiding
B Culturele en maatschappelijke vorming
B Maatschappelijk werk en dienstverlening
B Pedagogiek
B Pedagogisch management kinderopvang
B Sociaal pedagogische hulpverlening
B Social work
B Sportkunde
B Theologie
B Toegepaste psychologie
B Vaktherapie
B Vrijetijdwetenschappen
M Community development
M Forensisch sociale professional
M Jeugdzorg
M Leisure and tourism studies
M Lichamelijke opvoeding en sportpedagogiek