Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

B Sportkunde

Betrokken werkveld en overige informatie
Het profiel is conform de procedure van op- en vaststelling van de HBO raad (2010) tot stand gekomen. Het Landelijke Opleidingsprofiel is samengesteld uit de kwalificatieprofielen van de Sport- en beweegprofessional, de Leefstijlprofessional en de Sportmanager. Daarbij is rekening gehouden met de HBO-standaard. De externe validatie heeft enerzijds plaatsgevonden door het raadplegen van het werkveld, gedurende 2015, door de individuele opleidingslocaties. Anderzijds is er een gezamenlijke werkveldbijeenkomst geweest op 15 oktober 2015 op Papendal te Arnhem.

Overleg(gen) en contactpersonen


Opleidingsprofielen

Hogescholen