Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

B Hbo - rechten

Betrokken werkveld en overige informatie
Via de werkveldcommissies van de afzonderlijke opleidingen en het landelijk opleidingsoverleg.

Overleg(gen) en contactpersonen


Opleidingsprofielen

Hogescholen