Publicaties / Thema's

Evaluatie Sectorakkoord - afspraken Centres of Expertise periode 2019 - 2022

In deze notitie worden de afspraken uit het Sectorakkoord hbo 2018 over de
Centres of Expertise geëvalueerd. Eerst wordt gekeken naar waar vandaan wordt gekomen, dan gaat de notitie in op de huidige stand van zaken en tot slot kijken de samenstellers vooruit naar de toekomst van de Centres en de doorontwikkeling die hen voor ogen staat. De notitie sluit af met een conclusie.

Centres of Expertise
Centres of Expertise zijn een van de uitingsvormen waarmee de hogescholen invulling geven aan deze zwaartepuntvorming en zijn inmiddels een erkende en succesvolle vorm van publiek‐private / publiek‐publieke samenwerking. Sinds de start van de eerste Centres of Expertise in 2011 zijn er medio 2022 meer dan vijftig Centres actief en bestaan er verschillenden initiatieven tot het oprichten van nieuwe Centres vanuit de hogescholen.

In het Sectorakkoord hbo is daarom o.a. de afspraak gemaakt dat een externe commissie adviseert over het starten van nieuwe Centres en de doorontwikkeling van bestaande Centres. 

Sectorakkoord hbo 2018
Het Sectorakkoord hbo is op 9 april 2018 ondertekend door de Vereniging Hogescholen en de minister OCW. Daarin zijn de kwaliteitsafspraken hoger onderwijs, de wijze van profilering van de hogescholen en de gedeelde prioriteiten voor de periode 2019 tot 2022.


Gerelateerde artikelen