Thema naar overzicht

Kwaliteitszorg praktijkgericht onderzoek

De Commissie Evaluatie Kwaliteit  Onderzoek (CEKO) houdt toezicht op de uitvoering van het Brancheprotocol Onderzoek (BKO) voor de periode 2016 – 2022. Het brancheprotocol legt de basis voor een landelijk kwaliteitszorgstelsel voor het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. Het is gericht op het permanent handhaven en verbeteren van de kwaliteit van het onderzoek.

Naar de CEKO-bank (met onder meer visitatierapporten)

Samenstelling commissie
De CEKO is samengesteld uit gezaghebbende deskundigen op het snijvlak van onderzoek, hoger onderwijs en innovatie vanuit kennisinstellingen, bedrijfsleven en de publieke sector. De commissie bestaat uit een permanente kern van vijf personen:

  • Frank van der Duyn Schouten (voorzitter). Hij was onder andere rector magnificus van de Vrije Universiteit
  • Sikko Wittermans (lid). De heer Wittermans is werkzaam bij ASML als vicepresident van het R&D-cluster Machine Architecture & Industrialization
  • Kathelijne van Kammen (lid). Mevrouw van Kammen is directielid van de Politieacademie en was onder andere voorzitter van het sectoraal adviescollege Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs
  • Sandra van Thiel (lid). Zij is hoogleraar publiek management verbonden aan de Radboud Universiteit
  • Jos Willems (lid). Hij was onder meer CvB-lid van Hogeschool Zuyd
  • Emiel de Groot (secretaris). Hij is werkzaam bij het bureau van de Vereniging Hogescholen en was de afgelopen jaren secretaris van de VKO.
  • Ellen Willemse (secretaris). Zij is werkzaam bij het bureau van de Vereniging Hogescholen en is eveneens secretaris van het sectoraal adviescollege hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs
     

Contactpersoon

Dorien Veenstra Team Onderzoek

Gerelateerd nieuws

Brancheprotocol Onderzoek 2016 - 2022

Article

Eind 2015 vond de definitieve besluitvorming plaats over het nieuwe Brancheprotocol Onderzoek (BKO) voor de periode 2016 – 2022. Het nieuwe brancheprotocol is tot stand gekomen in een intensief en interactief proces binnen de Vereniging Hogescholen. In het nieuwe brancheprotocol onderzoek komt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitszorg sterker bij de hogescholen zelf te liggen, terwijl de branche als geheel krachtig verantwoording naar buiten toe aflegt via de jaarlijkse rapportage.

Lees meer

Meer informatie