Thema naar overzicht

Kwaliteitszorg praktijkgericht onderzoek

De afgelopen twintig jaar heeft het praktijkgerichte onderzoek van hogescholen een enorme groei doorgemaakt. Het is belangrijk dat hogescholen de kwaliteit van het onderzoek handhaven en verhogen. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor een passend kwaliteitszorgsysteem. Het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek legt, in aanvulling op de kwaliteitszorgstelsels van de individuele hogescholen, de basis voor een landelijk kwaliteitszorgstelsel voor het praktijkgerichte onderzoek. Het  BKO is gericht op het permanent borgen en ontwikkelen van de kwaliteit, en doorwerking van praktijkgericht onderzoek en de organisatie ervan. 

Meer hierover is ook te lezen in de strategische onderzoeksagenda van de Vereniging Hogescholen 2022-2025. Een geformuleerde ambitie betreft de kwaliteitscultuur. Kwaliteitszorg van praktijkgerichtonderzoek is namelijk cruciaal in de profilering van het hbo.

Brancheprotocol Onderzoek
Op 1 juli 2022 is het nieuwe Brancheprotocol Onderzoek (BKO) 2023 - 2028 vastgesteld. Het nieuwe BKO beschrijft (a) de doelstellingen en opzet van de visitaties van de onderzoekseenheden van de hogescholen, (b) de Commissie Evaluatie Kwaliteitszorg Onderzoek die toezicht houdt op de uitvoering van het protocol en (c) de landelijke monitor die de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen van het praktijkgerichte onderzoek aan de hogescholen weergeeft. 

Commissie Evaluatie Kwaliteitszorg Onderzoek
In het nieuwe BKO blijft ook de rol van de Commissie Evaluatie Kwaliteitszorg Onderzoek (CEKO) bestaan om de goede uitvoering van het BKO te monitoren. Vanwege de ontwikkelingsgerichte insteek is ervoor gekozen de CEKO minder op afstand te laten opereren. Dat is mogelijk door de CEKO een grotere adviesrol te geven en door deskundigheid uit de hogescholen aan de commissie toe te voegen.
 

Contactpersoon

Dorien Veenstra Team Onderzoek

Gerelateerd nieuws

Brancheprotocol Onderzoek 2016 - 2022

Article

Eind 2015 vond de definitieve besluitvorming plaats over het nieuwe Brancheprotocol Onderzoek (BKO) voor de periode 2016 – 2022. Het nieuwe brancheprotocol is tot stand gekomen in een intensief en interactief proces binnen de Vereniging Hogescholen. In het nieuwe brancheprotocol onderzoek komt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitszorg sterker bij de hogescholen zelf te liggen, terwijl de branche als geheel krachtig verantwoording naar buiten toe aflegt via de jaarlijkse rapportage.

Lees meer

Meer informatie