Thema naar overzicht

Kwaliteitszorg praktijkgericht onderzoek

De Commissie Evaluatie Kwaliteit  Onderzoek (CEKO) houdt toezicht op de uitvoering van het Brancheprotocol Onderzoek (BKO) voor de periode 2016 – 2022. Het brancheprotocol legt de basis voor een landelijk kwaliteitszorgstelsel voor het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. Het is gericht op het permanent handhaven en verbeteren van de kwaliteit van het onderzoek.

Naar de CEKO-bank (met onder meer visitatierapporten)

Samenstelling commissie
De CEKO is samengesteld uit gezaghebbende deskundigen op het snijvlak van onderzoek, hoger onderwijs en innovatie vanuit kennisinstellingen, bedrijfsleven en de publieke sector. De commissie bestaat uit een permanente kern van vijf personen:

  • Huibert Pols (voorzitter): vicevoorzitter van ZonMw en hoogleraar Inwendige geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Henriette Maassen van den Brink (vicevoorzitter): voorheen hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Maastricht. In 2008 richtte ze het Top Institute for evidence-based Education Research (TIER) op. Tussen 2014 en 2018 was ze voorzitter van de Onderwijsraad
  • Daan Andriessen: lector onderzoekend vermogen bij de Hogeschool Utrecht en nauw betrokken bij de programmacommissie van de Professional Doctorate
  • Natascha van Hattum: kwaliteitsmedewerker bij de Research & Graduate School van Saxion. Voormalig onderzoeker bij Center of Expertise TechYourFuture en Universiteiten in de VS en Portugal
  • Tony Vos: Senior Vice President Quality & Excellence bij ASML. Voormalig Vice President Quality & Customer Satisfaction bij Philips Lightning en Hoofd Quality Global Operations bij NXP Semiconductors

 

Contactpersoon

Dorien Veenstra Team Onderzoek

Gerelateerd nieuws

Brancheprotocol Onderzoek 2016 - 2022

Article

Eind 2015 vond de definitieve besluitvorming plaats over het nieuwe Brancheprotocol Onderzoek (BKO) voor de periode 2016 – 2022. Het nieuwe brancheprotocol is tot stand gekomen in een intensief en interactief proces binnen de Vereniging Hogescholen. In het nieuwe brancheprotocol onderzoek komt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitszorg sterker bij de hogescholen zelf te liggen, terwijl de branche als geheel krachtig verantwoording naar buiten toe aflegt via de jaarlijkse rapportage.

Lees meer

Meer informatie