Actualiteiten

Vacature: allround communicatieadviseur (0,8-1,0 fte)

De Vereniging Hogescholen is voor vervanging tijdens zwangerschapsverlof (van juli t/m december 2017) op zoek naar een allround communicatieadviseur. Ben jij een veelzijdige communicatiespecialist die conceptueel denkt en daarnaast operationele taken (projectmatig) uitvoert? Heb jij een scherpe en vlotte pen en in ben je in staat om complexe onderwerpen ook mondeling helder te verwoorden? Solliciteer dan op deze (tijdelijke) functie.

Lees het artikel

Tevredenheid hbo-studenten onverminderd hoog

Voor het zevende opeenvolgende jaar is de tevredenheid van studenten over hun studie in het hoger beroepsonderwijs gestegen. Ruim driekwart van de voltijdstudenten (75,2%) geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de studie op de hogeschool. In de voorgaande jaren lag dat percentage op 66,6% (2012), 67,3% (2013), 69% (2014) en 72,4% (2015) en 74,9% (2016). Dit blijkt uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2017 die vandaag is verschenen. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ‘Het is mooi dat de resultaten van de NSE van de afgelopen 6 jaar een continue verbetering laten zien. En er zijn een aantal onderdelen die ondanks een verbeterde score nog steeds een punt van kritiek zijn. Dat houdt de hogescholen scherp in de continue aandacht voor het verder verhogen van de kwaliteit.’

Lees het artikel

Ondernemers innoveren samen met hogeschool

Wat kun je als bedrijf met big data, hoe zet je in op robotisering of wanneer maak je gebruik van 3D-printen? Het Fontys Centre of Expertise High Tech Systems and Materials (HTSM) van Fontys Hogescholen in Eindhoven is precies voor dit soort vragen opgericht. Bij dit onderdeel van de hogeschool werken studenten en docenten elke dag samen met ondernemers die willen innoveren.

Lees het artikel

Diversiteit maakt het verschil

Diversiteit essay2017 vierkant

Vandaag publiceert de Vereniging Hogescholen nummer 6 in de essay-reeks, waarin twee beschouwingen zijn opgenomen over het brede en complexe thema van een diverse populatie met vele culturele achtergronden in de hogeschool. Bestuursvoorzitter van Inholland, Jet de Ranitz, buigt zich in haar essay over de opgaven binnen de hogescholen en stelt een stevige aanpak voor die langs vier lijnen loopt: onderwijsvisie en -beleid, onderzoek, personeelsbeleid en een open en veilig schoolklimaat. Youssef Azghari reflecteert op zijn eigen Marokkaanse geschiedenis, de maatschappelijke opdracht van de hogeschool in zichzelf en een kans op een betere wereld. Youssef Azghari wijst hierin met zorg op een nieuw conservatisme onder zowel autochtone als Marokkaanse Nederlanders. Hij pleit voor een nieuw ‘vak’ in het hbo-curriculum waarin kritisch denken, kernwaarden van de rechtsstaat, omgaan met diversiteit en reflectie op de eigen identiteit centraal staan.

Lees het artikel

Vacature (senior) beleidsadviseur onderzoek

Heb jij affiniteit met onderzoek en wil je het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen naar een nog hoger plan brengen? Het beleidsdomein van het team Onderzoek & Internationalisering ontwikkelt het onderzoeksbeleid van de vereniging (nationaal en Europees) en is belast met de strategische speerpunten Onderzoek en Internationalisering uit de verenigingsagenda. Het team bestaat uit vijf beleidsadviseurs en een senior beleidsadviseur die tevens coördinator is. Wegens het vertrek van de huidige functionaris zoeken we een (senior) beleidsadviseur onderzoek (0,8 – 1,0 fte).

Lees het artikel

Succesvoller van mbo naar hbo

Logo studentlab 150x150

Vandaag hebben 250 mbo- en hbo-studenten hun doorstroomplannen aan minister Bussemaker (OCW) gepresenteerd om het studiesucces van mbo-ers op het hbo te vergroten. Hun voorstellen betreffen onder meer bootcamps, skillcoaches, een doorstroom app, een education festival en een studievereniging speciaal voor doorstromers.

Lees het artikel

Lichte stijging voorinschrijvingen hbo-studenten

Cijfers

In de eerste week na 1 mei 2017 waren er 150.903 personen die zich willen inschrijven voor het eerste jaar van een hbo-opleiding (bachelor of associate degree). Dat is 4,7% meer dan in 2016, toen in dezelfde week in mei nog 144.186 studenten zich hadden aangemeld. De voorlopige aanmeldcijfers duiden op een stijging van het aantal inschrijvingen in alle sectoren. Met name voor opleidingen die onder de categorieën landbouw en natuurlijke omgeving en taal en cultuur vallen, valt een stijging in het aantal verzoeken tot inschrijving waar te nemen.

Lees het artikel

Vragen stellen om studenten met autisme te helpen

Music signs 1 1185680   vierkant

"Als je muziek speelt kan je de harten van mensen veel gemakkelijker stelen dan dat als je met hen probeert te communiceren. Muziek heeft bovendien een aantal wetmatigheden. Vanaf dat moment was het voor mij duidelijk dat ik wilde weten hoe dat werkt", zegt Gerard van Wolferen, docent aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, op 9 april jl. in het programma Jacobine op zondag van de KRO-NCRV over autisme. Hij is sinds juni 2016 autisme-ambassadeur bij zijn hogeschool en heeft een aantal jaren geleden de diagnose autisme gekregen. Ruim 1% van de Nederlanders – ongeveer 190.000 mensen - heeft een vorm van autisme.

Lees het artikel