Actualiteiten

Praktijkgericht onderzoek centraal op SIA-jaarcongres 2017

Op 30 november a.s. vindt het SIA-congres 'Pak de ruimte!' plaats voor iedereen die betrokken is bij praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Maak een keuze uit meer dan 20 verschillende sessies over o.a.:  doorwerking van onderzoek richting onderwijs, internationale samenwerking, bouwen van sterke onderzoeksgroepen, onderzoekscommunicatie, design thinking, promotierecht voor lectoren.

Lees het artikel

'Regeerakkoord geeft ruimte aan instellingen'

Regeerakkoord bijeenkomst2017 vierkant

Harry van der Molen (CDA), Paul van Meenen (D66) en Roald van der Linde (VVD) waren door de Vereniging van Universiteiten en de Vereniging Hogescholen uitgenodigd om het gesprek aan te gaan over de hoger onderwijs plannen in het regeerakkoord van Rutte III. Onder leiding van journaliste Hella Hueck kwamen onder andere de kwaliteitsafspraken, onderzoek, leven lang leren en internationalisering aan de orde. Plannen werden soms verduidelijkt, een enkele keer ontstond verdeeldheid en regelmatig moesten onderwerpen nog worden uitgewerkt door de minister.

Lees het artikel

Veel energie besparen door gebouwen te koppelen

Organisaties kunnen veel energie besparen door hun gebouwen met elkaar te verbinden. Tot die aanbeveling komen studenten van de Alkmaarse vestiging van Hogeschool Inholland, zo meldt Trouw. Uit hun onderzoek naar het koppelen van hun hogeschoolgebouw en het aanpalende Rabobankkantoor blijkt dat het nuttig kan zijn om met kantoorgebouwen een warmtenet te vormen, ook als die kantoren hun warmte en koeling al uit onderaardse warmtebronnen halen. 

Lees het artikel

Digitalisering Nederlands hoger onderwijs moet sneller!

Overhandiging versnellingsagenda1 vierkant

De Vereniging Hogescholen, de Vereniging van Universiteiten en SURF overhandigen vandaag tijdens de SURF Onderwijsdagen de Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie 2017 aan Marcelis Boereboom, directeur-generaal Hoger Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Lees het artikel

SURF Onderwijsawards 2017 uitgereikt

Surf uitreiking winnaars 2017   vierkant

Tijdens de SURF Onderwijsdagen 2017 zijn Jacco Jasperse (HZ University of Applied Sciences), Felienne Hermans (TU Delft), Hester Jelgerhuis (postuum, Onderwijsadviseur) en Pieter Cornelissen (Hogeschool Utrecht) geëerd voor hun bevlogenheid, creativiteit en leiderschap. Alle vier zijn zij volgens collega’s degenen die meer dan anderen het onderwijs naar een hoger plan tillen en vernieuwen met de inzet van ICT. Zij hebben een trofee ontvangen uit handen van Paul Rullmann, voorzitter van SURF en juryvoorzitter van de SURF Onderwijsawards.

Lees het artikel

Schijnwerpers op internationale student

Vlaggen vierkant

In de week van 13 tot en met 17 november vindt de Week van de Internationale Student plaats. Door het hele land organiseren hogescholen, universiteiten, gemeenten en Nuffic evenementen om het belang van internationaal talent voor Nederland te laten zien.

Lees het artikel

Niet korten op onderwijs maar investeren

De Vereniging Hogescholen spreekt haar teleurstelling uit dat in het regeerakkoord een bezuiniging van bijna 200 mln structureel aan de onderwijssectoren wordt opgelegd en roept de beide ministers op om deze bezuiniging niet door te voeren en te zoeken naar andere oplossingen voor hun financieel probleem. “De kwaliteit van het onderwijs en de werkdruk van docenten en onderzoekers vragen om investeringen, niet om kortingen”, aldus voorzitter Thom de Graaf.

Lees het artikel

Vacature: (senior) beleidsadviseur

Experimentmedischhulpverlener vierkant

De Vereniging Hogescholen zet zich dagelijks in voor het beste onderwijs en onderzoek op de hogescholen. Wegens het vertrek van de huidige adviseur zijn we op zoek naar een: (senior) beleidsadviseur (o.a. sector gezondheidszorg) (0,8 fte).

Lees het artikel

Niet alles in controlekamer in Den Haag regelen

Kamerbreed

Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, pleit voor meer vertrouwen in onderwijsinstellingen, docenten en studenten en om niet alles in de ‘controlekamer in Den Haag’ te regelen. Dat is zijn belangrijkste boodschap aan de nieuwe minister bij het ministerie van OCW.

Lees het artikel