Actualiteiten

Trouw volgt vier net afgestudeerde kunstenaars

Vandaag publiceert Trouw een artikel over vier net afgestudeerde kunstenaars: Laurens de Man (Conservatorium van Amsterdam), Nick Livramento Silva (ArtEZ Toneelschool), Pip Passchier (Willem de Kooning Academy) en Zara Dwinger (Nederlandse Filmacademie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten). Zij studeerden veelbelovend af met hoge cijfers. Hoe worden zij daarna kunstenaar? Trouw volgt de komende jaren deze vier kunstbeloftes op weg naar hun doel.

Lees het artikel

“Te weinig Nederlandse organisaties maken gebruik van big data”

Bigdata   vierkant

"Nederlandse organisaties moeten meer investeren in big data strategieën en diensten. Op dit moment maakt slechts zes procent van de Nederlandse bedrijven serieus gebruik van de mogelijkheden van big data. Dat percentage moet omhoog", zegt Johan Versendaal, lector Digital Smart Services van Hogeschool Utrecht. Zijn lectoraat geeft leiding aan het project ‘Datagedreven diensteninnovatie: compliancy en transparancy by design', waarvan de HU penvoerder is.

Lees het artikel

Met elektrische sneltreinvaart over de Middellandse Zee

De Hogeschool van Amsterdam doet met twee teams mee aan de Monaco Solar & Electric Boat Challenge 2017. Ook de NHL Hogeschool, HZ University of Applied Sciences en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, zetten elk een solar boat in. Er zijn dit jaar in totaal 22 teams uit België, Hongarije, Duitsland, Polen, Indonesië, Portugal, Monaco en vooral Nederland.

Lees het artikel

Aantal hbo-opleidingen met Engels als voertaal blijft beperkt

Vandaag heeft de KNAW de door minister Bussemaker gevraagde verkenning naar taalbeleid in het hoger onderwijs gepubliceerd. De Vereniging Hogescholen spreekt haar waardering uit voor de in het rapport geformuleerde aandachtspunten om de keuze voor Engels als voertaal effectief te laten zijn. “Het advies van de KNAW om de keuze voor de onderwijstaal op opleidingsniveau te maken onderschrijven wij van harte “, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, “Het aantal opleidingen in het hbo dat alleen Engelstalig wordt aangeboden is beperkt, slechts 8% van het totale aanbod, en is gebaseerd op aard en inhoud van de opleiding. 4,5% wordt zowel in het Engels of in het Nederlands aangeboden.”

Lees het artikel

NVAO: Kwaliteit definitief op agenda Nederlands hoger onderwijs

Bijna een derde van de hbo-opleidingen en ruim 10 procent van de universitaire opleidingen ontving in de eerste helft van 2017 het oordeel ‘goed’. Het Nederlandse hoger onderwijs heeft kwaliteit definitief op de agenda geplaatst, aldus de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganistie (NVAO) naar aanleiding van zijn Halfjaarbericht 2017.  

Lees het artikel

“De Associate degree als hbo-opleiding meer op de kaart zetten”

Agro food 4

Het aanbod van Associate degree-opleidingen bij hogescholen gaat de komende jaren toenemen, daarvan ben ik overtuigd”, zegt de voorzitter van de Vereniging Hogescholen Thom de Graaf. Hij is tevreden dat de “Wet Invoering Associate degree” die gisteren in de Tweede Kamer met algemene stemmen werd aangenomen, nu een zelfstandige en volwaardige positie heeft gekregen als hbo-opleiding. “Dat was noodzakelijk voor de volgende logische stap: de Ad als hbo-opleiding meer op de kaart zetten.”

Lees het artikel