Actualiteiten

Verkiezing landelijk Docent van het Jaar 2017 op 1 april

Docentvjaar2017 kandidaten vierkant

Op zaterdag 1 april a.s. organiseert het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) de verkiezing voor landelijk Docent van het Jaar. Vorige maand nomineerde de jury, bestaande uit studenten en toonaangevenden uit het Hoger Onderwijs, vijf docenten: Marc van Mil (UU), Stephanie Siersma (NHL Hogeschool), Michiel Koelink (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten), Parviz Samim (Hogeschool Utrecht), Thijs Brilleman (Haagsche Hogeschool). Zij geven alle vijf een kort college tijdens de verkiezing. Eén van hun mag zich vervolgens een jaar lang beste docent van het Nederlandse hoger onderwijs noemen.

Lees het artikel

Hogescholen zetten deuren open voor elkaars medewerkers

Project buiten vierkant

Met de lancering van Projectbuiten.nl zetten hogescholen vanaf 27 maart 2017 hun deuren open voor elkaars medewerkers. Tijdelijke projectopdrachten en meeloopstages worden niet alleen meer intern uitgezet, maar via het online platform Project Buiten voortaan ook opengesteld voor medewerkers van andere hogescholen. Het doel is kennis en ervaring delen en het plezier in werk te verhogen. Een unieke uitwisseling van kennis en expertise, waar niet alleen de medewerker zelf, maar het hele hbo van profiteert.

Lees het artikel

“Geef de regie op inburgering aan gemeenten”

Het is in het belang van ons allemaal dat nieuwkomers in Nederland een goede start krijgen en snel kunnen meedoen in de samenleving. De resultaten van het inburgeringsbeleid dat in 2013 is ingevoerd zijn verontrustend. Gemeenten, taalaanbieders en vluchtelingenorganisaties pleiten daarom voor een effectiever inburgeringsbeleid waarvoor twee aanpassingen nodig zijn: Een regierol voor gemeenten bij de begeleiding van inburgeraars; dit in lijn met de decentralisatie van allerlei taken naar gemeenten. Meer mogelijkheden om geïntegreerde trajecten van taal met werk en (beroeps-) opleiding die gericht zijn op duurzame deelname aan de arbeidsmarkt, in te zetten.

Lees het artikel

Doorlopend leren van VO tot HO

Dat is de titel van de nieuwste publicatie van de tien regionale VO-HO netwerken. De publicatie is gisteren, op donderdag 23 maart 2017, feestelijk overhandigd aan Christianne Mattijssen en Feite Hofman namens de directies VO en HO van het ministerie van OCW en aan de drie onderwijskoepels VO-raad, Vereniging Hogescholen en VSNU.

Lees het artikel

Concept principe akkoord CAO hbo 2017-2018

De onderwijsbonden en de Vereniging Hogescholen hebben een principeakkoord bereikt over aanpassing van de cao hoger beroepsonderwijs (hbo). In het akkoord is een eenmalige uitkering in november 2017 van € 500,- en enkele belangrijke aanpassingen in de sociale zekerheid afgesproken. De cao wordt verlengd tot 1 april 2018.

Lees het artikel

Kritisch gesprek nodig over advies Commissie van de Donk

Thema4 kleur bureaucratie

De Vereniging Hogescholen reageert kritisch op het rapport van de evaluatiecommissie prestatiebekostiging hoger onderwijs (commissie Van de Donk). Deze commissie had de opdracht van de minister van OCW het experiment van prestatieafspraken tussen overheid en individuele hogescholen en universiteiten te evalueren. Het rapport doet ook voorstellen voor de toekomst. Voorzitter Thom de Graaf heeft met name grote aarzelingen bij de suggestie van de commissie Van de Donk om tot een nieuwe bekostigingssystematiek te komen en bij het voorstel om een permanente toetsing- en beoordelingscommissie in het leven te roepen. De Graaf is wel positief over de centrale rol die volgens de commissie is weggelegd voor waardengeoriënteerde instellingsplannen waarin missie en visie van de hogeschool en universiteit zijn vastgelegd na een dialoog met betrokkenen binnen en buiten de instelling. "Dit sluit prima aan bij de maatschappelijke opdracht van hogescholen en bij het advies van de commissie-Slob".

Lees het artikel

Vacature: (senior) beleidsadviseur onderzoek

Onderzoek%28vierkant%29

Heb jij affiniteit met onderzoek en wil je het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen naar een nog hoger plan brengen? Het beleidsdomein van het team Onderzoek & Internationalisering van de Vereniging Hogescholen ontwikkelt het onderzoeksbeleid van de vereniging (nationaal en Europees) en is belast met de strategische speerpunten Onderzoek en Internationalisering uit de verenigingsagenda. Het team bestaat uit vijf beleidsadviseurs en een senior beleidsadviseur die tevens coördinator is. Wegens het vertrek van de huidige functionaris zoeken we een (senior) beleidsadviseur onderzoek (0,8 – 1,0 fte).

Lees het artikel

Subsidieregeling mbo-hbo doorstroom bekend

De minister en staatssecretaris van OCW hebben in het Actieplan Gelijke kansen  een subsidie aangekondigd die bijdraagt aan een verbetering van de doorstroom tussen het mbo en hbo. De voorwaarden voor deze subsidie staan beschreven in een regeling die op 12 maart jl. is gepubliceerd in de Staatscourant. Mbo- én hbo-scholen kunnen deze subsidie aanvragen.

Lees het artikel

Stemmen bij hogescholen #TK2017

Tk rechthoek

De opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017 is fors hoger dan vier jaar geleden. Ook in hogescholen brengen burgers hun stem uit. Een verslag van de ochtend en middag in tweets.

Lees het artikel