Actualiteiten

Kwaliteitsimpuls hoger onderwijs onverkort doorzetten

Binnenhof 1

Hogescholen zijn positief dat de eerste opbrengsten van het studievoorschot in de begroting voor 2018 zijn opgenomen. “Om de voorinvesteringen in onderwijskwaliteit te continueren is dit noodzakelijk. Wij roepen het nieuwe kabinet op de opbrengsten van het studievoorschot ook de komende jaren in te zetten zoals eerder is afgesproken en de tegenvallers op de OCW-begroting op te lossen. Studenten betalen meer voor hun studie en verwachten met recht dat deze middelen ingezet worden voor de kwaliteit van het hoger onderwijs”, aldus Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen in reactie op de vandaag gepresenteerde begroting 2018 van het ministerie van OCW. Daarnaast noemt Thom de Graaf het extra geld dat komend jaar wordt uitgetrokken voor salarissen van basisschoolleraren “Terecht”.

Lees het artikel

Meerwaarde ‘groen’ onderwijs voor toekomst Agro en Food sector

Gisteren sprak Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, bij de opening van het jubileumjaar van Aeres Hogeschool in Dronten over de meerwaarde van het Agro en Food hbo aan de ontwikkeling van de topsector Agro en Food. Aeres bestaat dit jaar 60 jaar en dat werd gevierd met een symposium over de toekomst van de Agro en Foodsector en de meerwaarde van het ondernemerschap van het ‘groene’ hbo in deze sector.

Lees het artikel

Kennismaking ambassadeur Zuid-Afrika en Nederlandse hogescholen

Thomdegraaf ambassadeur vierkant

Op lokatie van Hotelschool The Hague vond vandaag een kennismaking plaats tussen vertegenwoordigers van Nederlandse hogescholen en de ambassadeur en naaste medewerkers van de Ambassade van Zuid-Afrika. Tijdens de openingsspeech haalden zowel voorzitter van Vereniging Hogescholen Thom de Graaf, als de ambassadeur van Zuid-Afrika de heer Bruce Koloane, de warme banden aan die bestaan tussen beide landen.

Lees het artikel

Vacature: Beleidsadviseur onderwijs (0,8 - 1,0 fte)

De Vereniging Hogescholen zet zich dagelijks in voor het beste onderwijs en onderzoek op de hogescholen. Samen met onze leden beïnvloeden we de politieke besluitvorming en zijn we een belangrijke gesprekspartner voor maatschappelijke organisaties en overheden. Met een grote diversiteit aan kennis, opinie en expertise op het gebied van onderwijs en onderzoek is de vereniging een onmisbare spil in het maatschappelijke en onderwijsveld.

Lees het artikel

De Vereniging Hogescholen en StartupDelta bundelen krachten om ondernemerschap op hogescholen een boost te geven

Mou vereniging hogescholen en startupdelta

​Tijdens de opening van het studiejaar op de hogeschool Saxion in Enschede hebben Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen en ZKH Prins Constantijn, speciaal gezant van StartupDelta een memorandum van overeenstemming ondertekend. Doel hiervan is om de al aanwezige aandacht voor ondernemerschap en ondernemerschapsonderwijs verder te stimuleren en uit te dragen. Belangrijke onderdelen van het memorandum zijn onder andere het stimuleren van een brede invoering van een topondernemersregeling om de combinatie studeren en ondernemen te vergemakkelijken, de invoering van een entrepreneurial master en de organisatie van Startup24 waardoor duizenden eerste- en tweedejaars studenten kennis kunnen maken met het ondernemerschap.

Lees het artikel

Minister keurt de fusie tussen NHL en Stenden goed

Logo nhl stenden

NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool worden één nieuwe hogeschool. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft groen licht gegeven voor de fusie. Het advies van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) is op alle punten positief. Dat betekent dat vanaf 1 september 2018 nieuwe studenten starten aan de nieuwe hogeschool: NHL Stenden Hogeschool. De bestuurlijke/juridische fusie vindt plaats op 1 januari 2018. 

Lees het artikel

Thom de Graaf: “Herstel studenteninstroom Pabo lijkt voor tweede jaar door te zetten”

Zzp hbo

De aanmeldcijfers voor de opleiding tot leraar basisonderwijs zitten in de lift. Dit jaar heeft de Pabo per 1 september 6.362 aanmeldingen gekregen van nieuwe studenten, dat zijn 407 studenten meer dan vorig jaar (een stijging van 6,8%). Het grootste deel van deze studenten, 278, start de Pabo in deeltijd (in totaal 1.464 deeltijdstudenten). Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Ik ben blij dat het herstel van de instroom op de Pabo voor het tweede jaar lijkt door te zet. De Pabo kwaliteit gaat omhoog, nu ook de studenteninstroom.” Desalniettemin is er meer voor nodig om het lerarentekort aan te pakken.

Lees het artikel

Ruimte geven en verantwoordelijkheid nemen

Vandaag sprak Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, tijdens de opening van het studiejaar van de Politieacademie over het thema “ruimte geven, resultaat verwachten”. "Wie resultaten verwacht, moet niet opleggen maar stimuleren, faciliteren en vertrouwen schenken. Een les die iedere ouder leert maar in Den Haag vaak wordt vergeten", aldus de Graaf.

Lees het artikel

Vacature: data-analist / psychometrisch specialist

Volopinbeweging lerarenopleiding vierkant

De Vereniging Hogescholen voert tezamen met de lerarenopleidingen het programma 10voordeleraar uit. De ontwikkeling en afname van landelijke kennistoetsen voor de lerarenopleidingen staat bij 10voordeleraar centraal. De landelijke kennistoetsen worden digitaal op de hogescholen afgenomen en zijn in de hoofdfase een verplicht onderdeel van de opleiding. Wegens het vertrek zijn we op zoek naar een: data-analist / psychometrisch specialist (0,6 – 0,8  fte).

Lees het artikel