Sector

Agro en Food

De sector Agro en Food is met bijna 10.000 studenten de kleinste hbo-sector. De sector kent een aanbod van ‘groen onderwijs’ in brede zin. Naast de traditionele opleidingen als tuin- en akkerbouw bevat de sector opleidingen als Food design and innovation, milieukunde en land- en watermanagement. Verspreid over Nederland verzorgen vier hogescholen (CAH Vilentum, HAS Hogeschool, Hogeschool Inholland en Van Hall Larenstein) op verschillende locaties het hoger agrarisch onderwijs.

Trends
De agrofood sector ondergaat momenteel een enorme verandering zo constateerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR-rapport ‘Naar een voedselbeleid’). Vier trends zijn daarbij bepalend:

  • De verregaande industrialisering, intensivering en schaalvergroting van de sector.
  • De sterke internationalisering (van grondstof tot eindproduct).
  • Een toenemend belang van ‘niet agrarische spelers, zoals producten van zaden, de verwerkende en levensmiddelen industrie en supermarkten.
  • Een sterke verandering in het consumptiepatroon van consumenten. 

In het onderwijs en het onderzoek van de sector hao worden aan deze veranderingen aandacht besteed.

Sectorplan
Begin 2015 heeft het groene hbo zijn tweede sectorplan (2015 – 2019) uitgebracht onder de titel ‘Impact door Samenwerking’. Met dit nieuwe sectorplan gaat de sector door op de ingeslagen weg waarbij samenwerking tussen de vier hogescholen centraal staat. Aan het sectorplan liggen twee doelstellingen ten grondslag. Ten eerste moet de onder het oude sectorplan ingezette samenwerking tussen hogescholen verder worden doorontwikkeld. De tweede doelstelling is om de instroom bij agro & food opleidingen te vergroten in lijn met de gesignaleerde behoefte van de arbeidsmarkt.Voor het verwezenlijken van deze twee doelstellingen zijn tien ambities geformuleerd. Lees verder en download het sectorplan


Gerelateerd nieuws

Arbeidsmarktpositie hbo'er steeds beter

Actualiteit

De werkloosheid onder afgestudeerde hbo’ers is voor het derde jaar op rij gedaald van 7,3% in 2013, 6,5% in 2014, en 5,5% in 2015 naar 4,6% in 2016. De daling geldt voor zowel voltijd, deeltijd als duaal afgestudeerden. De afgestudeerden vinden niet alleen eerder werk, maar ook meer afgestudeerden dan voorheen werken op hbo-niveau, circa anderhalf jaar na afstuderen; in 2014 was dit aandeel 74% (2015 77%) en in 2016 is dit aandeel toegenomen tot ruim 80%. Dit blijkt uit de nieuwe HBO-Monitor, het jaarlijkse onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde hbo-studenten. “Uit de cijfers blijkt duidelijk dat de kwaliteit van het hbo goed aansluit op de arbeidsmarkt", aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen presenteren ‘Ontwikkelagenda groen onderwijs'

Actualiteit

De Nederlandse groene sector behoort tot de wereldtop. Om deze positie vast te kunnen houden is een blijvende investering in groene kennis en innovatie nodig. Het groene onderwijs (vmbo, mbo, hbo en Wageningen Universiteit) heeft daarom met het ministerie van Economische Zaken en het bedrijfsleven een strategisch akkoord gesloten. De kwaliteit en inhoud van de opleidingen moet beter gaan aansluiten op de vraag uit het bedrijfsleven. Daarnaast moet volgens het akkoord het aantal afgestudeerden uit het groene onderwijs groeien. De vier groene hogescholen hebben in 2025 een krachtig profiel en een sterke relatie in hun regio hebben.

Lees meer

Minister omarmt met nieuwe Strategische Agenda visie hogescholen

Actualiteit

Meer maatwerk bieden in het hoger onderwijs, talenten van de studenten centraal stellen, investeren in de ontwikkeling van docenten, sterke verwevenheid van onderzoek met het onderwijs. Deze en vele andere ambities in de vandaag gepresenteerde Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek van minister Bussemaker sluiten naadloos aan op de recent gepresenteerde strategische visie ‘#hbo2025: Wendbaar & Weerbaar’ van de hogescholen. ‘

Lees meer

Meer informatie