Actualiteiten

Ans Gielen legt voorzittershamer Landelijk Platform Professionele Masters neer

In de vergadering van 6 december nam Ans Gielen-Van Bommel (HAN) afscheid als voorzitter van het Landelijk Platform Professionele Masters (LPPM). Onder de bezielende leiding van Ans groeide het LPPM uit tot hét gremium waar alle hbo-instellingen elkaar weten te vinden op het gebied van professionele masters. Zij bouwde in een kleine vijf jaar tijd een los netwerk uit tot een goed geolied samenwerkingsverband dat de professionele master in onderwijsland nadrukkelijk op de kaart wist te zetten. 

Lees het artikel

Stimuleringsregeling 'Versterking Opleiding VS PA Huisartsenzorg' verlengd 

De landelijke Stuurgroep Taakherschikking Eerste Lijn heeft de succesvolle stimuleringsregeling 'Versterking Opleiding VS PA Huisartsenzorg' verlengd voor cohort 2017. Aanleiding is een tekort aan opleiders en leerwerkplekken voor Verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA). Huisartsen en huisartsorganisaties die een VS of PA willen opleiden én structureel inzetten kunnen zich aanmelden als leerwerkplek. Er is beperkt budget beschikbaar, waarmee zoveel mogelijk leerwerkplekken in Nederland worden gerealiseerd.

Lees het artikel

Aanbod academische pabo-opleidingen groeit snel

Een groot aantal hogescholen is met haar pabo-opleidingen de samenwerking met universiteiten aangegaan. Het resultaat daarvan zijn de zogeheten academische pabo’s. Van de vijfentwintig hbo-instellingen met een pabo bieden er op dit moment maar liefst 21 (van de 25 instellingen met een pabo) een variant van de academische pabo aan.  Thomas More hogeschool in Rotterdam kondigde in september het academische pabo traject als 21e instelling aan.

Lees het artikel

HBO zet stevig in op groei aantal studenten met een professionele master

Masteropleidingen vierkant

In het actieplan Professionele Masters dat vandaag tijdens de Invitational Conference Masteronderwijs 2016 aan minister Jet Bussemaker van OCW is aangeboden kondigen de hogescholen een stevige uitbreiding van het aantal masteropleidingen aan. Minister Bussemaker maakte bekend dat met directe ingang een verruiming van de bekostiging van masteropleidingen wordt doorgevoerd.

Lees het artikel