Over de Vereniging

De Vereniging Hogescholen is de belangen- en werkgeversvereniging van de door de overheid bekostigde Nederlandse hogescholen. De aangesloten hogescholen zetten zich samen in voor de kwaliteit van onderwijs én praktijkgericht onderzoek. De Vereniging biedt een platform voor opinievorming en kennisdeling. De Vereniging Hogescholen is bovendien de belangenbehartiger van alle bekostigde hogescholen en dus een belangrijke gesprekspartner voor politiek, andere maatschappelijke organisaties en overheden nationaal en internationaal.

Bestuur
Het bestuur van de Vereniging Hogescholen bestaat uit zeven personen waaronder de voorzitter.

Strategieproject #hbo2025
Van 4 tot 6 juni 2014 kwamen zo'n tachtig bestuurders uit het hbo op de #hbo2025-conferentie bijeen om zich te verdiepen in de toekomst van het hbo. Deze conferentie vond plaats onder voorzitterschap van Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen. De deelnemers werden geïnspireerd door sprekers uit het onderwijs, de wetenschap en het bedrijfsleven. De conferentie maakte deel uit van een reeks bijeenkomsten in het kader van het strategietraject #hbo2025. Resultaat is de nieuwe strategische agenda voor het hbo: ‘#hbo2025: Wendbaar & Weerbaar’.