Vereniging Hogescholen

Actueel

Blog: Grenzeloze professional

Actueel 23 februari 2018

De hbo-sector staat voor uitdagende opgaven. Daarbij staat het opleiden tot grenzeloze professionals centraal. Professionals die wendbaar en weerbaar zijn. Klaar voor de toekomst.

Lees meer

Studentenbonden lanceren meldpunt voor studiekeuzecheck

Actueel 22 februari 2018

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) lanceren vandaag een meldpunt voor alle aankomende studenten die een studiekeuzecheck doorlopen. De meldingen…

Lees meer

Aantrekkelijke lerarenopleidingen voor nieuwe doelgroepen

Actueel 20 februari 2018

Met aantrekkelijke opleidingen en het aantrekken van nieuwe doelgroepen willen hogescholen een bijdrage leveren om het lerarentekort te bestrijden. De hbo-lerarenopleidingen ontwikkelen hiervoor een…

Lees meer

Benoeming leden Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie

Actueel 12 februari 2018

Nienke Meijer (Fontys hogescholen) en Jos Benschop (ASML) worden beiden lid van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). De ministerraad heeft besloten hen voor te dragen voor…

Lees meer
Bekijk alle actualiteiten
Bekijk alle bijeenkomsten

Tweet van de dag

Standpunten

Over de Vereniging Hogescholen

De Vereniging biedt een platform voor opinievorming en kennisdeling. De Vereniging Hogescholen is bovendien de belangenbehartiger van alle bekostigde hogescholen en dus een belangrijke gesprekspartner voor politiek, andere maatschappelijke organisaties en overheden nationaal en internationaal.

Lees meer

Onze sectoren