Vereniging Hogescholen
tn_01.jpg

Welkom bij de Vereniging Hogescholen de belangen- en werkgeversvereniging van de Nederlandse hogescholen

#HBOdiscours: Bezieling versus bevoogding - 12 november 2014

30 sept 2014

Hogescholen en universiteiten zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van het onderwijs. Over de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven alsook over de doelmatige inzet van de bijbehorende gelden, leggen de hogescholen publiekelijk verantwoording af. Dat gebeurt via de openbare jaarverslagen en via externe toezichthouders als de NVAO en Inspectie. Tot zover niets mis. Verantwoording afleggen hoort bij een bestel waar hogescholen de wettelijke vrijheid hebben om het onderwijs zelf in te richten.