Vereniging Hogescholen

Actueel

"Het ervaren van een cultural shock is een essentieel leermoment voor onze studenten"

Actueel 17 mei 2018

Inclusief internationaliseren en internationale vaardigheden in het hoger onderwijs vergroot de taalvaardigheden van studenten, het zorgt dat ze in contact komen met andere culturen, stimuleert…

Lees meer

Medezeggenschap positiever over rol maar nog altijd ruimte voor verbetering

Actueel 15 mei 2018

Er is een stijgende lijn zichtbaar in de tevredenheid van medezeggenschappers. Ze zijn iets positiever gaan oordelen over de medezeggenschap op hun hogeschool of universiteit. Ze zijn bijvoorbeeld…

Lees meer

Hogescholen en universiteiten brengen internationaliseringsagenda hoger onderwijs uit

Actueel 14 mei 2018

Vandaag, 14 mei 2018, is de internationaliseringsagenda hoger onderwijs door de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) aan minister van OCW, Ingrid van Engelshoven…

Lees meer

Heel veel in deeltijd

Actueel 9 mei 2018

Net als vorig jaar hebben ook dit jaar de hogescholen hun krachten gebundeld om het deeltijdonderwijs onder de aandacht te brengen. In de periode van 7 mei tot 4 juni zal er extra aandacht zijn voor…

Lees meer
Bekijk alle actualiteiten
Bekijk alle bijeenkomsten

Tweet van de dag

Standpunten

Over de Vereniging Hogescholen

De Vereniging biedt een platform voor opinievorming en kennisdeling. De Vereniging Hogescholen is bovendien de belangenbehartiger van alle bekostigde hogescholen en dus een belangrijke gesprekspartner voor politiek, andere maatschappelijke organisaties en overheden nationaal en internationaal.

Lees meer

Onze sectoren