Vereniging Hogescholen
ec_01.jpg

Welkom bij de Vereniging Hogescholen de belangen- en werkgeversvereniging van de Nederlandse hogescholen

"Blijf ruimhartig in onderwijsvoorzieningen voor vluchtelingen!"

02 sept 2015

"Het behoort mijns inziens tot de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het hbo om zo ruimhartig mogelijk vluchtelingen die willen en kunnen studeren te begeleiden. We gaan graag met het UAF en de minister van OCW praten om te kijken wat daarvoor nodig is, ook als het om geld gaat." Dat was een van de oproepen van Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, tijdens de opening van het hogeschooljaar 2015-2016 vanmiddag aan Stenden Hogeschool in Leeuwarden.