Vereniging Hogescholen

Actueel

Benoeming leden Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie

Actueel 12 februari 2018

Nienke Meijer (Fontys hogescholen) en Jos Benschop (ASML) worden beiden lid van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). De ministerraad heeft besloten hen voor te dragen voor…

Lees meer

Karel Luyben benoemd tot Nationaal Coördinator Open Science

Actueel 9 februari 2018

Voormalig Rector-Magnificus van de Technische Universiteit Delft, Karel Luyben, is vandaag door de stuurgroep van het Nationaal Platform Open Science benoemd tot Nationaal Coördinator Open Science.…

Lees meer

Herhaald beroep verzachten of schrappen doelmatigheidskorting

Actueel 6 februari 2018

"De Stichting van het Onderwijs is er niet op voorhand van overtuigd dat de doelmatigheidsbesparingen het primaire proces van de scholen en onderwijsinstellingen niet zullen raken. In een sector…

Lees meer

Publieke consultatie Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

Actueel 2 februari 2018

Het is heel belangrijk dat onderzoek uitgevoerd wordt volgens de principes van goede en integere wetenschapsbeoefening. Daarom bestaat er sinds 2004 een Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening.…

Lees meer
Bekijk alle actualiteiten
Bekijk alle bijeenkomsten

Tweet van de dag

Standpunten

Over de Vereniging Hogescholen

De Vereniging biedt een platform voor opinievorming en kennisdeling. De Vereniging Hogescholen is bovendien de belangenbehartiger van alle bekostigde hogescholen en dus een belangrijke gesprekspartner voor politiek, andere maatschappelijke organisaties en overheden nationaal en internationaal.

Lees meer

Onze sectoren