Vereniging Hogescholen
lb_01.jpg

Welkom bij de Vereniging Hogescholen de belangen- en werkgeversvereniging van de Nederlandse hogescholen

#hbo2025, werkconferentie Brummen, videoverslag

13 okt 2014

Wat zijn de kernwaarden van hogescholen richting 2025? En met welke maatschappelijke ontwikkelingen moeten hogescholen rekening houden? Die vragen stonden – in het verlengde van de bestuurdersconferentie in Vaals in juni jl. –  centraal tijdens de eerste van drie werkconferenties in het kader van het strategieproject #hbo2025.