Vereniging Hogescholen
tn_01.jpg

Welkom bij de Vereniging Hogescholen de belangen- en werkgeversvereniging van de Nederlandse hogescholen

#HBOdiscours: Het hoger onderwijsstelsel: toekomstproof?

11 nov 2015

Op 7 december a.s. organiseert de Vereniging Hogescholen van 17.00 tot 18.30 uur in Nieuwspoort te Den Haag een #HBOdiscours over de toekomst van het hoger onderwijsstelsel. Te gast is Prof. Dr. Dirk van Damme, een van de belangrijkste denkers over het hoger onderwijsbeleid. Hij geeft zijn visie op de toekomst van het hoger onderwijssysteem. Daarna volgt een debat met o.a. Thom de Graaf (voorzitter Vereniging Hogescholen) en Karl Dittrich (voorzitter VSNU).