Vereniging Hogescholen
ec_01.jpg

Welkom bij de Vereniging Hogescholen de belangen- en werkgeversvereniging van de Nederlandse hogescholen

Inspectie: ‘Kwaliteit hoger onderwijs zet door'

15 apr 2015

De studenttevredenheid in het hbo die toeneemt, een kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs die doorzet, maar ook een aanhoudende spanning tussen kwaliteit, studiesucces en toegankelijkheid. Deze constateringen over het hoger onderwijs uit het nieuwe jaarverslag van de Inspectie van het Onderwijs worden herkend door de Vereniging Hogescholen. Inspecteur-generaal van het onderwijs, Monique Vogelenzang, overhandigde het Onderwijsverslag ‘De Staat van het Onderwijs’ vandaag aan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs.