Vereniging Hogescholen
kn_02.jpg

Welkom bij de Vereniging Hogescholen de belangen- en werkgeversvereniging van de Nederlandse hogescholen

Verkeerde beeldvorming toelatingstoetsen pabo

26 aug 2015

Afgelopen dagen is er veel publiciteit ontstaan over (voorlopige) aanmeldingscijfers voor de pabo voor het komende studiejaar. Naast de terugloop in het aantal aanmeldingen zou er sprake zijn van een te late invoering van de toelatingstoetsen. De indruk is ontstaan dat aspirant-studenten geconfronteerd worden met hoge drempels en extra kosten. De Vereniging Hogescholen betreurt dat dit beeld is ontstaan want het klopt niet. De pabo’s zijn al een aantal jaar bezig met een kwaliteitsslag op diverse fronten. Het doel daarbij is het verhogen van de kwaliteit van de toekomstige leerkrachten. Dat dit beleid z’n vruchten afwerpt blijkt wel uit de meest recente accreditatieronde van het NVAO waarin alle pabo’s voldoende of zelfs goed scoorden. Een van de aspecten van het streven naar betere kwaliteit is de aanscherping van de toelatingseisen.