Vereniging Hogescholen
tn_01.jpg

Welkom bij de Vereniging Hogescholen de belangen- en werkgeversvereniging van de Nederlandse hogescholen

“Opleiden innovatieve professionals kernopdracht voor hbo”

25 nov 2014

Hogescholen moeten innovatieve professionals opleiden met een onderzoekende houding en tevens kennis ontwikkelen en ontsluiten voor bedrijven en maatschappelijke instellingen. Dat zijn de belangrijkste uitdagingen voor het hoger beroepsonderwijs, aldus het vandaag verschenen advies ‘Meer innovatieve professionals' van de Onderwijsraad. De raad vindt daarom dat hogescholen stevig moeten investeren in de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk waardoor praktijkgericht onderzoek meer dan tot nu toe integraal onderdeel wordt van het hbo-curriculum.