Vereniging Hogescholen...

Actueel...

Welk perspectief bieden we onze pabo-studenten?

Actueel... 27 juni 2017 Thom de Graaf

Vanochtend sluiten duizenden leerkrachten uit het basisonderwijs aan bij de prikactie van PO Front om aandacht te vragen voor het nijpende lerarentekort en de oproep voor een beter salaris en minder…

Lees meer...

Stabiele groei in keuze voor techniek

Actueel... 26 juni 2017

Sinds 2013 stijgt het aantal jongeren dat een technisch profiel of studie kiest gestaag. Het behalen van de gestelde doelen van het Techniekpact ten aanzien van de instroom komt hiermee in zicht. Ook…

Lees meer...

Nieuwe besturen ISO en LSVb voor collegejaar 2017-2018

Actueel... 26 juni 2017

De besturen van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) zijn op 24 juni jl. officieel gewisseld.

Lees meer...

Brede profilering in China van Nederlands hbo-onderwijs

Actueel... 23 juni 2017

Deze week vindt in China een ‘Presidents Conference’ plaats, georganiseerd door het Chinese Ministerie van Onderwijs en de Chinese AUAS. Nederlandse bestuurders en het hbo-onderwijs hebben daarin een…

Lees meer...
Bekijk alle actualiteiten...
Bekijk alle bijeenkomsten...

Tweet van de dag...

Standpunten...

Over de Vereniging Hogescholen...

De Vereniging biedt een platform voor opinievorming en kennisdeling. De Vereniging Hogescholen is bovendien de belangenbehartiger van alle bekostigde hogescholen en dus een belangrijke gesprekspartner voor politiek, andere maatschappelijke organisaties en overheden nationaal en internationaal....

Lees meer...

Onze sectoren...