Vereniging Hogescholen
ec_01.jpg

Welkom bij de Vereniging Hogescholen de belangen- en werkgeversvereniging van de Nederlandse hogescholen

Meer techniek studenten blijven noodzakelijk

22 sept 2014

“Er is nog steeds een grote behoefte aan nieuwe studenten die een technische opleiding willen volgen. Dit ondanks het feit dat vandaag een aantal hogescholen een numerus fixus voor twee specifieke technische opleidingen heeft aangekondigd”. Dat zegt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen in reactie op de aangekondigde numerus fixus bij de bachelor-opleidingen chemie en biologie & medisch laboratoriumonderzoek vanaf het studiejaar 2015-2016. De sector techniek telt nu 65 verschillende opleidingen. Bij verreweg de meeste opleidingen techniek is geen numerus fixus.