Sector

Gezondheidszorg

De sector hoger gezondheidszorg onderwijs (hgzo) telt ruim 45.000 studenten. Het hgzo kent 22 bekostigde bacheloropleidingen, drie associate degree-opleidingen en drie bekostigde masters. In totaal bieden 17 hogescholen bekostigd gezondheidszorg onderwijs aan.

 

Paradigmashift
Een groot en divers aantal ontwikkelingen vragen van het werkveld én de onderwijssector dat zij op een nieuwe manier naar zorg en ieders rol kijken. Bijvoorbeeld: zorg die zich verplaatst van de tweede naar de eerste lijn, meer marktwerking in de zorg en de toenemende druk op de betaalbaarheid van zorg. 'Shared decision making’ tussen patiënt en zorgverlener is aan de orde van de dag. En hoe met minder middelen en menskracht kwalitatief goede zorg te bieden?

Thema's
De sector hgzo heeft drie thema’s gekozen die voor alle hoger gezondheidszorg opleidingen relevant zijn: ondernemerschap, technologie in de zorg en interprofessioneel samenwerken.

Onderzoek
Een belangrijk deel van het onderzoek aan hogescholen is gericht op gezondheid en zorg. Om die reden heeft Regieorgaan SIA het SPRONG-programma 'Vitaliteit en Gezondheid' in het leven geroepen. Daarnaast zijn er in 2017 drie lectorenplatforms opgericht.

Sectoraal adviescollege
Elk van de zeven sectoren binnen het hbo heeft een sectoraal adviescollege (SAC). 


Gerelateerd nieuws

Topsector Life Sciences & Health presenteert nieuwe Kennis- en Innovatieagenda: Grow~Motion 

Actualiteit

Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health (LSH), heeft op 1 augustus jl. de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 'Grow~Motion' gepubliceerd. Dit nieuwe strategische document beschrijft de gezondheid en zorg ambities voor de komende vier jaar (2018-2021).

Lees meer

Uitvoering Nationale Wetenschapsagenda samen met hogescholen gestart

Actualiteit

NWO heeft financiering toegekend aan de aanvragen voor acht routes van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) van maximaal € 2,5 miljoen ieder. Aan vijf van deze routes nemen in totaal 14 hogescholen deel.

Lees meer

Rol en bijdrage physician assistant en verpleegkundig specialisten onderzocht

Actualiteit

Het Radboudumc IQ healthcare en Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH) hebben vandaag twee onderzoeksrapporten gepubliceerd naar de physician assistant en naar verpleegkundig specialisten. De physician assistant kan veel zorgvragen waarmee patiënten naar de huisartsenpost komen, overnemen van de huisarts. Een team met twee verpleegkundig specialisten en twee huisartsen kan in het weekend overdag op de huisartsenpost alle zorgvragen van patiënten behandelen.

Lees meer

Meer informatie