Actualiteiten

Nieuwe opleidingsprofielen economisch domein

Vanwege de herordening in het economisch domein zijn er per september 2018 vele nieuwe samengevoegde opleidingen. Een aantal hiervan heeft hiertoe al een nieuw landelijk beroeps- en opleidingsprofiel opgesteld. Maar ook andere bacheloropleidingen in het economisch domein hebben hun opleidingsprofiel herijkt.

Lees het artikel

Cao-onderhandelingen van start

Op 14 december jl. hebben cao-partijen hun inzetten voor de nieuwe cao-hbo 2018 in het cao-overleg gepresenteerd en toegelicht. Hiermee zijn de onderhandelingen officieel van start gegaan. De huidige cao heeft een looptijd tot en met 31 maart 2018. Op 24 januari spreken de cao-partijen opnieuw met elkaar. In de tussenliggende tijd worden de onderwerpen uit de inzet in technisch verkennend overleg voorgesproken en uitgewerkt.

Lees het artikel

Ans Gielen legt voorzittershamer Landelijk Platform Professionele Masters neer

In de vergadering van 6 december nam Ans Gielen-Van Bommel (HAN) afscheid als voorzitter van het Landelijk Platform Professionele Masters (LPPM). Onder de bezielende leiding van Ans groeide het LPPM uit tot hét gremium waar alle hbo-instellingen elkaar weten te vinden op het gebied van professionele masters. Zij bouwde in een kleine vijf jaar tijd een los netwerk uit tot een goed geolied samenwerkingsverband dat de professionele master in onderwijsland nadrukkelijk op de kaart wist te zetten. 

Lees het artikel

Tegengaan van lerarentekort

Vandaag maakte minister Van Engelshoven bij de OCW begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer bekend dat ze het lerarentekort wil aanpakken door de halvering van het collegegeld in het tweede studiejaar niet alleen te halveren bij de pabo maar bij alle lerarenopleidingen. Het afgelopen jaar waren er veel positieve ontwikkelingen bij de pabo en de lerarenopleidingen; de kwaliteit van de lerarenopleidingen is gestegen, er gaan meer studenten naar de Pabo en er is aandacht voor diversiteit in de klas. Hieronder zetten we de ontwikkelingen bij de Pabo en lerarenopleidingen van het afgelopen jaar op een rij:

Lees het artikel

Oproep aan politiek: ‘Schrap de doelmatigheidskorting voor het hele onderwijs’

Zzp hbo

Schrap de doelmatigheidskorting oplopend naar 183 miljoen voor onderwijs. Dat is de oproep in een brief aan de onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer van de Stichting van het Onderwijs, het platform van alle werkgevers- en werknemersorganisaties in het onderwijs. De ambities voor de samenleving en kenniseconomie, en daarmee het onderwijs, zijn onveranderd hoog. De korting in het teken van ‘doelmatiger onderwijs’ rijmt daar niet mee. De Tweede Kamer behandelt deze week de Onderwijsbegroting.

Lees het artikel