Actualiteiten

Akkoord verlenging cao-hbo 2017-2018

Hogeschool 35

Op donderdag 23 maart jl. hebben AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, de UNIENFTO/FvOv en de Vereniging Hogescholen een principeakkoord bereikt over een verlenging van de cao-hbo, met 12 maanden. De werkgevers, verenigd in de Vereniging Hogescholen, gingen op 31 maart jl. unaniem akkoord met de nieuwe cao. Op dezelfde datum werd ook duidelijk dat de achterbannen van de vakbonden AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs en de UNIENFTO/FvOv eveneens hebben ingestemd met de nieuwe cao.

Lees het artikel

Concept principe akkoord CAO hbo 2017-2018

De onderwijsbonden en de Vereniging Hogescholen hebben een principeakkoord bereikt over aanpassing van de cao hoger beroepsonderwijs (hbo). In het akkoord is een eenmalige uitkering in november 2017 van € 500,- en enkele belangrijke aanpassingen in de sociale zekerheid afgesproken. De cao wordt verlengd tot 1 april 2018.

Lees het artikel

Cao-hbo 2016-2017 downloaden

Op 19 februari jl. bereikten AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, de UNIENFTO en de Vereniging Hogescholen over deze nieuwe, vooruitstrevende cao in het hbo. De werkgevers, verenigd in de Vereniging Hogescholen, gingen op 4 maart jl. unaniem akkoord met de nieuwe cao. Op 19 maart jl. stemden de achterbannen van de vakbonden AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs en de UNIENFTO eveneens in met de nieuwe cao. De nieuwe cao kent een looptijd van 12 maanden, is ingegaan op 1 april jl. en loopt tot 1 april 2017.

Lees het artikel

HBO eerste onderwijssector met cao in 2016

Op vrijdag 19 februari jl. hebben AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, de UNIENFTO en de Vereniging Hogescholen een principeakkoord bereikt over een nieuwe, vooruitstrevende cao in het hbo. De duurzame inzetbaarheid van medewerkers in het hbo wordt verder versterkt door de aandacht voor mobiliteit ‘van werk naar werk’ en werknemers krijgen een structurele loonsverhoging van 3,65% per 1 april. In de nieuwe cao zijn ook procesafspraken gemaakt over modernisering van de bovenwettelijke regeling bij werkloosheid.

Lees het artikel

Akkoord cao rijksambtenaren heeft gevolgen voor hogescholen

Vandaag is een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor rijksambtenaren. Doordat een herziening van de pensioenregeling bij het ABP deel uitmaakt van het akkoord heeft het een doorwerking naar andere cao’s bij overheid en onderwijs. De Vereniging Hogescholen heeft met instemming kennis genomen van de wijzigingen die voor de ABP regeling overeen zijn gekomen. Deze dragen bij aan een meer houdbare pensioenregeling en zorgen ervoor dat indexatie van de pensioenen eerder mogelijk zal zijn.

Lees het artikel

Nieuwe cao-hbo een feit

Nadat al eerder de algemene vergadering van de Vereniging Hogescholen unaniem ’ja’ had gezegd tegen het principe-akkoord over een nieuwe cao voor het hbo, hebben nu ook de achterbannen van de verschillende vakbonden ingestemd met het principe akkoord. Hiermee is de nieuwe cao-hbo een feit. De cao geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2014 en loopt tot 1 april 2016.

Lees het artikel

Vereniging Hogescholen zegt unaniem ‘ja’ tegen nieuwe cao

De algemene vergadering van de Vereniging Hogescholen, het hoogste orgaan binnen de vereniging, heeft vandaag unaniem ingestemd met het principe-akkoord voor een nieuwe cao. Alle 37 hogescholen binnen de vereniging kunnen zich vinden in de gemaakte afspraken, onder meer over een nieuwe regeling voor duurzame inzetbaarheid en een voorziene loonsverhoging van in totaal 3%.

Lees het artikel

Nieuwe cao-hbo in teken van duurzame inzetbaarheid

Eén nieuwe regeling voor het duurzaam inzetbaar houden van alle medewerkers in het hoger beroepsonderwijs en een structurele loonsverhoging oplopend tot 3%. Dat zijn de belangrijkste afspraken in de nieuwe cao-hbo waarover de werkgevers, verenigd in de Vereniging Hogescholen en de vakbonden AOb, Abvakabo FNV, CNV Onderwijs en de UNIENFTO een principe-akkoord hebben bereikt. Deze heeft een looptijd van 1 oktober 2014 tot 1 april 2016.

Lees het artikel

Cao hbo wordt per 1 oktober 2013 ongewijzigd verlengd

Op 30 september van dit jaar loopt de cao hbo 2012 – 2013 af. In het overleg van cao-partijen op 4 september jongstleden is de vraag aan de orde geweest hoe te handelen ten aanzien van een eventuele verlenging. Het actief verlengen van de cao bleek niet mogelijk, o.m. vanwege het feit dat cao-partijen niet op de hoogte zijn van de inhoud van het Nationaal Onderwijsakkoord, en de vakbonden niet kunnen uitsluiten dat daarin een afspraak is gemaakt over de arbeidsvoorwaardenruimte.  

Lees het artikel

Cao-hbo 2012-2013 beschikbaar

Cao-partijen hebben de definitieve tekst van de cao-hbo 2012-2013 eind februari 2013 vastgesteld. Over de afspraken rond Professionalisering hebben cao-partijen gezamenlijk een toelichting uitgebracht. Deze is bestemd voor werknemers, leidinggevenden, P&O-functionarissen en bestuurders van hogescholen, als hulpmiddel en achtergrondinformatie bij het realiseren van de professionaliseringsafspraken op de hogeschool. De toelichting maakt geen onderdeel uit van de cao; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Lees het artikel