Actualiteiten

Massale participatie bedrijven in innovatief beroepsonderwijs

Citydeal vierkant

De 160 Centers of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap verenigen zich in Katapult. Katapult is een lerend netwerk van meer dan 150 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven en groeit continu. Er participeren inmiddels 50.000 studenten, 6.000 bedrijven en 4.000 docenten in deze samenwerkingsverbanden.

Lees het artikel

Eerste Kamer akkoord: De Ad is per 1 januari een zelfstandige hbo-opleiding

Oesters 5

Naast een bachelor en master krijgt de Associate degree opleiding (Ad) vanaf 1 januari 2018 een volwaardige positie als hbo-opleiding met een zelfstandige arbeidsmarktkwalificatie. De wet die dat mogelijk maakt werd vanmiddag door de Eerste Kamer als hamerstuk aanvaard. Hogescholen zijn enthousiast. “We zien de belangstelling voor de tweejarige Ad-opleiding onder werkenden en mbo-4 studenten toenemen en we voldoen daarmee aan een vraag op de arbeidsmarkt. Ook verwacht ik dat het studenten zal inspireren om door te stromen naar een bachelor. Een ontwikkeling die we altijd zullen stimuleren”, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel

Ondernemers innoveren samen met hogeschool

Wat kun je als bedrijf met big data, hoe zet je in op robotisering of wanneer maak je gebruik van 3D-printen? Het Fontys Centre of Expertise High Tech Systems and Materials (HTSM) van Fontys Hogescholen in Eindhoven is precies voor dit soort vragen opgericht. Bij dit onderdeel van de hogeschool werken studenten en docenten elke dag samen met ondernemers die willen innoveren.

Lees het artikel

Impressie 'Durf te verbinden!'

Thomdegraaf siacongres2016 vierkant

Onder de titel 'Durf te verbinden!' organiseerde het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA vandaag hèt jaarlijkse congres op het gebied van praktijkgericht onderzoek. Congreslocatie was de Fokker Terminal in Den Haag.

Lees het artikel

Samenwerking tussen mkb en hogescholen moet intensiever

Veel meer mkb-bedrijven moeten gaan samenwerken met hogescholen. Dat zegt de Vereniging Hogescholen in reactie op het vandaag uitgebrachte advies ‘Partners in innovatie’ van de AWTI, de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie. Daaruit blijkt dat amper 14% van de innovatieve mkb-ondernemingen samenwerkt met het hogescholen en universiteiten. Hogescholen en het mkb kunnen veel voor elkaar betekenen waar het gaat om het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten voor de versterking van de Nederlandse economie. Praktijkgericht onderzoek door hogescholen is hierbij het belangrijkste instrument.

Lees het artikel

Regieorgaan SIA en KvK sluiten samenwerkingsovereenkomst

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en de Kamer van Koophandel hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten gericht op het intensiveren van kenniscirculatie tussen midden- en kleinbedrijf en hogescholen. Aan de overeenkomst is een actieplan gekoppeld met activiteiten voor de komende twee jaar. Tot de activiteiten behoren het stimuleren van een voor het mkb transparant en toegankelijk kennisaanbod van hogescholen, het bouwen van netwerken ten behoeve van kenniscirculatie en het koppelen van mkb-initiatieven aan onderzoek van hogescholen. Bij de uitvoering worden medewerkers van beide organisaties ingezet.

Lees het artikel

Hogescholen pleiten voor inzet op kennis en voor samenwerking met het mkb

Samen met KNAW, NWO, TNO, VSNU en AcTI, pleit de vereniging van hogescholen ervoor om de positie van Nederland als kennisland in de toekomst vast te houden en te versterken. Dat schreven de voorzitters van deze organisaties afgelopen vrijdag in een gezamenlijke brief aan de programmacommissies van politieke partijen voor de verkiezingen. Thom de Graaf, voorzitter van de HBO-raad: “Nederland heeft een sterke kennissector nodig. Dit voorstel pleit daarvoor. De kennisorganisaties zetten elk vanuit hun eigen rol actief in op publiek-private samenwerking en op betrokkenheid van het midden- en kleinbedrijf bij onderzoek en innovatie. Hogescholen vinden dit belangrijk want hun onderzoek verbindt onderwijs, kennis en werkgevers en stimuleert de innovatie van de beroepspraktijk, met name in het mkb.” Behalve op het belang van onderzoek wijst Thom de Graaf ook op de noodzaak om te blijven investeren in het (hoger) onderwijs als bron van innovatie en kennisintensieve bedrijvigheid.

Lees het artikel