Sector

Economie

Het hoger economisch onderwijs (heo) is de grootste sector in het hbo. In 2015 stonden ruim 170.000 duizend studenten ingeschreven bij een opleiding in deze sector. Het heo kent ruim 50 bekostigde bacheloropleidingen, 28 associate degree-opleidingen en één bekostigde master. In totaal bieden 20 van de 37 hogescholen bekostigd economisch onderwijs aan.

Heo-standaard
Het heo kent sinds 2011 één gemeenschappelijke kwaliteitsstandaard. Het doel hiervan is het borgen van de kwaliteit van de sector als geheel. Deze heo-standaard is een uitwerking van de door hogescholen gezamenlijk geformuleerde standaard voor al hun bacheloropleidingen.

Sector in beweging
In 2014 verscheen het rapport Wendbaar in een duurzame economie. In dit document doet de verkenningscommissie, onder leiding van professor Esther- Mirjam Sent, aanbevelingen voor het opleiden van toekomst bestendige economische professionals.

Mede op basis hiervan is de vereniging gestart met een herordening van het opleidingenaanbod in de sector. Het doel van deze beweging is het transparanter maken van het aanbod voor studenten en werkveld en het scheppen van voldoende ruimte om binnen opleidingen in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen in het werkveld.

Op 22 april 2016 heeft de Algemene Vergadering ingestemd met een voorstel tot herordening waarin het huidige aanbod van ruim 50  bacheloropleidingen wordt teruggebracht tot 30. Download de conversietabel hier. Vanaf 1 september 2018 zullen deze 30 opleidingen het heo vormen.


Gerelateerd nieuws

Succesvol schakelen naar hbo-logistiek

Actualiteit

“Alles staat of valt met motivatie en kennisniveau. Met ons traject voor mbo’ers die een hbo-opleiding logistiek overwegen kunnen zij én wij vaststellen of die voldoende zijn om kansrijk te zijn voor de hbo-propedeuse,” zegt Roel Verberk, docent Logistiek bij Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek in Venlo. Onlangs sloot de hogeschool het eerste traject af van 13 weken waarin 25 studenten van de ROC's Gilde en Arcus deelnamen. Doel ervan is het wegwerken van deficiënties.

Lees meer

RAAK-award nominatie 2: duurzaam toerisme met CO2 calculator

Actualiteit

Duurzaam reizen, compenseren van de schadelijke uitstoot van de vliegreis, het welzijn van de lokale bevolking steunen; net als in de rest van de samenleving wordt in het toerisme duurzaamheid steeds belangrijker. Ook de toeristische sector zelf streeft naar meer duurzaamheid en wil haar broeikasgasemissies verminderen. NHTV Breda ontwikkelde via het RAAK-project Carbon Management voor Touroperators (Carmatop) een webbased tool waarmee tour-operators de carbon footprint, een maat voor de klimaateffecten, van hun reisproducten kunnen doorrekenen.

Lees meer

Minister omarmt met nieuwe Strategische Agenda visie hogescholen

Actualiteit

Meer maatwerk bieden in het hoger onderwijs, talenten van de studenten centraal stellen, investeren in de ontwikkeling van docenten, sterke verwevenheid van onderzoek met het onderwijs. Deze en vele andere ambities in de vandaag gepresenteerde Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek van minister Bussemaker sluiten naadloos aan op de recent gepresenteerde strategische visie ‘#hbo2025: Wendbaar & Weerbaar’ van de hogescholen. ‘

Lees meer

Meer informatie