Sector

Economie

Het hoger economisch onderwijs (heo) is de grootste sector in het hbo. In 2015 stonden ruim 170.000 duizend studenten ingeschreven bij een opleiding in deze sector. Het heo kent ruim 50 bekostigde bacheloropleidingen, 28 associate degree-opleidingen en één bekostigde master. In totaal bieden 20 van de 37 hogescholen bekostigd economisch onderwijs aan.

Sectoraal adviescollege
Elk van de zeven sectoren binnen het hbo heeft een sectoraal adviescollege (SAC). 

 


Gerelateerd nieuws

Nieuwe opleidingsprofielen economisch domein

Actualiteit

Vanwege de herordening in het economisch domein zijn er per september 2018 vele nieuwe samengevoegde opleidingen. Een aantal hiervan heeft hiertoe al een nieuw landelijk beroeps- en opleidingsprofiel opgesteld. Maar ook andere bacheloropleidingen in het economisch domein hebben hun opleidingsprofiel herijkt.

Lees meer

Vernieuwd aanbod opleidingen hbo-sector economie per 1 oktober op Studielink

Actualiteit

Per 1 oktober aanstaande kunnen (aankomende) studenten zich via Studielink inschrijven voor het vernieuwde aanbod van economische bacheloropleidingen. Daarmee heeft de hbo-sector Economie de landelijke conversie van het gehele bacheloraanbod nagenoeg voltooid. Alleen over de graadtoevoegingen dient het ministerie van OCW nog een besluit te nemen. Daarover komt begin 2018 meer duidelijkheid.

Lees meer

Arbeidsmarktpositie hbo'er steeds beter

Actualiteit

De werkloosheid onder afgestudeerde hbo’ers is voor het derde jaar op rij gedaald van 7,3% in 2013, 6,5% in 2014, en 5,5% in 2015 naar 4,6% in 2016. De daling geldt voor zowel voltijd, deeltijd als duaal afgestudeerden. De afgestudeerden vinden niet alleen eerder werk, maar ook meer afgestudeerden dan voorheen werken op hbo-niveau, circa anderhalf jaar na afstuderen; in 2014 was dit aandeel 74% (2015 77%) en in 2016 is dit aandeel toegenomen tot ruim 80%. Dit blijkt uit de nieuwe HBO-Monitor, het jaarlijkse onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde hbo-studenten. “Uit de cijfers blijkt duidelijk dat de kwaliteit van het hbo goed aansluit op de arbeidsmarkt", aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Meer informatie