Sector

Economie

Het hoger economisch onderwijs (heo) is de grootste sector in het hbo. In 2015 stonden ruim 170.000 duizend studenten ingeschreven bij een opleiding in deze sector. Het heo kent ruim 50 bekostigde bacheloropleidingen, 28 associate degree-opleidingen en één bekostigde master. In totaal bieden 20 van de 37 hogescholen bekostigd economisch onderwijs aan.

Heo-profiel
Sinds mei 2017 heeft de sector economie een nieuw heo-profiel. Dit profiel betreft een herijking van de heo-standaard uit 2011. Het doel van het heo-profiel is nog steeds het borgen van de kwaliteit van de sector als geheel en het geeft de basis weer waaraan een afgestudeerde heo-professional moet voldoen. Het vormt daarmee een verplicht uitgangspunt bij de ontwikkeling van nieuwe opleidingsprofielen in het heo. Het heo-profiel is een uitwerking van de door de hogescholen gezamenlijk geformuleerd hbo-bachelorstandaard.

Sector in beweging
In 2014 verscheen het rapport Wendbaar in een duurzame economie. In dit document doet de verkenningscommissie, onder leiding van professor Esther- Mirjam Sent, aanbevelingen voor het opleiden van toekomst bestendige economische professionals.

Mede op basis hiervan is de vereniging gestart met een herordening van het opleidingenaanbod in de sector. Het doel van deze beweging is het transparanter maken van het aanbod voor studenten en werkveld en het scheppen van voldoende ruimte om binnen opleidingen in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen in het werkveld.

Conversietabel
Op 22 april 2016 heeft de Algemene Vergadering ingestemd met een voorstel tot herordening waarin het huidige aanbod van ruim 50  bacheloropleidingen wordt teruggebracht tot 30. Het formele verzoek voor een sectorbrede planningsneutrale conversie is op 16 september 2016 ingediend bij de minister van OCW en het gehele conversiedossier is op 9 december 2016 ingediend bij de NVAO. Download de conversietabel hier. Vanaf 1 september 2018 zullen deze 30 opleidingen het heo vormen.

Communicatie conversie
Op 20 juni 2017 is de Handreiking communicatie conversie bacheloropleidingen hoger economisch onderwijs gereed gekomen, en verstuurd naar de CvB’s van de betreffende hogescholen.


Gerelateerd nieuws

Arbeidsmarktpositie hbo'er steeds beter

Actualiteit

De werkloosheid onder afgestudeerde hbo’ers is voor het derde jaar op rij gedaald van 7,3% in 2013, 6,5% in 2014, en 5,5% in 2015 naar 4,6% in 2016. De daling geldt voor zowel voltijd, deeltijd als duaal afgestudeerden. De afgestudeerden vinden niet alleen eerder werk, maar ook meer afgestudeerden dan voorheen werken op hbo-niveau, circa anderhalf jaar na afstuderen; in 2014 was dit aandeel 74% (2015 77%) en in 2016 is dit aandeel toegenomen tot ruim 80%. Dit blijkt uit de nieuwe HBO-Monitor, het jaarlijkse onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde hbo-studenten. “Uit de cijfers blijkt duidelijk dat de kwaliteit van het hbo goed aansluit op de arbeidsmarkt", aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Succesvol schakelen naar hbo-logistiek

Actualiteit

“Alles staat of valt met motivatie en kennisniveau. Met ons traject voor mbo’ers die een hbo-opleiding logistiek overwegen kunnen zij én wij vaststellen of die voldoende zijn om kansrijk te zijn voor de hbo-propedeuse,” zegt Roel Verberk, docent Logistiek bij Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek in Venlo. Onlangs sloot de hogeschool het eerste traject af van 13 weken waarin 25 studenten van de ROC's Gilde en Arcus deelnamen. Doel ervan is het wegwerken van deficiënties.

Lees meer

RAAK-award nominatie 2: duurzaam toerisme met CO2 calculator

Actualiteit

Duurzaam reizen, compenseren van de schadelijke uitstoot van de vliegreis, het welzijn van de lokale bevolking steunen; net als in de rest van de samenleving wordt in het toerisme duurzaamheid steeds belangrijker. Ook de toeristische sector zelf streeft naar meer duurzaamheid en wil haar broeikasgasemissies verminderen. NHTV Breda ontwikkelde via het RAAK-project Carbon Management voor Touroperators (Carmatop) een webbased tool waarmee tour-operators de carbon footprint, een maat voor de klimaateffecten, van hun reisproducten kunnen doorrekenen.

Lees meer

Meer informatie