Sector

Bètatechniek

Vakbekwame technici onmisbaar voor Nederland
Nederland wil graag mee blijven doen in de top van de EU, maar dit vraagt om voldoende slimme en vakbekwame technici. Want of het nu gaat om zorg, energievoorziening, bouw en industrie, ICT, voedselproductie of onze mainports: technologie is niet weg te denken. Met bijna 80.000 studenten is het hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs, oftewel bètatechniek, goed voor zo’n 20% van het totaal aantal studenten binnen het hbo. De sector kent 36 bekostigde bacheloropleidingen, 14 associate degree-opleidingen en 3 bekostigde  masters. In totaal bieden 18 hogescholen bekostigd bètatechnisch onderwijs aan. Dit aanbod is georganiseerd in zes domeinen: Engineering, Built Environment, Applied Science, ICT, Creative Technologies en Maritime Operations.

Op naar toekomstbestendig bètatechniek onderwijs
De sector bètatechniek is sinds 2011 druk bezig geweest om de aanbevelingen uit de sectorale verkenning (Commissie Van Pernis) te implementeren. Per 1 september 2015 is het opleidingsaanbod gereduceerd van 65 opleidingen naar 36, waardoor het aanbod voor alle betrokken partijen overzichtelijker wordt. De overgebleven opleidingen zijn verbreed  met als doel om hbo bètatechniek enerzijds aantrekkelijker te maken voor studenten, en anderzijds de responsiviteit van hogescholen te vergroten om sneller te kunnen inspelen op de grote dynamiek in het (regionale) bedrijfsleven en in de kennisdomeinen.

Daarnaast is de sector druk bezig met het ontwikkelen van een kennisinfrastructuurplan waarin een visie wordt neergezet op het hbo bètatechniek-onderwijs in 2025: welke kenmerken heeft dit onderwijs dan en via welke stappen kan dit worden bereikt. Centrale thema’s van deze zogenaamde HTNO Roadmap 2025 zijn:

  • HTNO Professional 2025 - Aan wat voor een soort professional heeft de markt in 2025 behoefte? Wat moet deze professional kennen en kunnen?
  • Inrichting onderwijs voor 4 op de 10 - Op welke wijze kan het onderwijs ingericht worden zodanig dat het een aanzuigende werking heeft, zodat er voldoende studenten kiezen voor techniek, techniek blijven studeren en er ook in werkzaam raken?
  • HTNO en leven lang leren - In welke vorm moet het techniekonderwijs aangeboden worden zodat het ook aantrekkelijk is voor de niet-voltijdse student en zodanig dat dit een leven lang leren faciliteert?
  • Profilering en differentiatie - Op welke inhoudelijke onderwerpen richt elke hogeschool zich? Het gaat hier over afstudeerrichtingen/specialisaties, onderzoeks-profilering en internationalisering.

Gerelateerd nieuws

Uitvoering Nationale Wetenschapsagenda samen met hogescholen gestart

Actualiteit

NWO heeft financiering toegekend aan de aanvragen voor acht routes van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) van maximaal € 2,5 miljoen ieder. Aan vijf van deze routes nemen in totaal 14 hogescholen deel.

Lees meer

Studenten NHL Hogeschool maken elektrische scooter uit restmateriaal

Actualiteit

Twee weken fossielvrij reizen. Dat is de bedoeling van de Elfwegentocht die Friesland van 1 tot en met 14 juli in 2018 organiseert.  Zes studenten van NHL Hogeschool in Leeuwarden hebben nu al een elektrische scooter gebouwd om er komend jaar aan deel te nemen. Hij is van restmateriaal in acht weken gemaakt.

Lees meer

Stabiele groei in keuze voor techniek

Actualiteit

Sinds 2013 stijgt het aantal jongeren dat een technisch profiel of studie kiest gestaag. Het behalen van de gestelde doelen van het Techniekpact ten aanzien van de instroom komt hiermee in zicht. Ook op de technische arbeidsmarkt zijn er enkele positieve ontwikkelingen: de werkloosheid onder technici is afgenomen en meer afgestudeerden met een technische opleiding kiezen voor een technische baan. Namens het kabinet nam minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vandaag tijdens de Jaarconferentie de voortgangsrapportage en monitor van het Nationaal Techniekpact 2020 in ontvangst.

Lees meer

Meer informatie