Sector

Bètatechniek

Vakbekwame technici onmisbaar voor Nederland
Nederland wil graag mee blijven doen in de top van de EU, maar dit vraagt om voldoende slimme en vakbekwame technici. Want of het nu gaat om zorg, energievoorziening, bouw en industrie, ICT, voedselproductie of onze mainports: technologie is niet weg te denken. Met bijna 80.000 studenten is het hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs, oftewel bètatechniek, goed voor zo’n 20% van het totaal aantal studenten binnen het hbo. De sector kent 36 bekostigde bacheloropleidingen, 14 associate degree-opleidingen en 3 bekostigde  masters. In totaal bieden 18 hogescholen bekostigd bètatechnisch onderwijs aan. Dit aanbod is georganiseerd in zes domeinen: Engineering, Built Environment, Applied Science, ICT, Creative Technologies en Maritime Operations.

Op naar toekomstbestendig bètatechniek onderwijs
De sector bètatechniek is sinds 2011 druk bezig geweest om de aanbevelingen uit de sectorale verkenning (Commissie Van Pernis) te implementeren. Per 1 september 2015 is het opleidingsaanbod gereduceerd van 65 opleidingen naar 36, waardoor het aanbod voor alle betrokken partijen overzichtelijker wordt. De overgebleven opleidingen zijn verbreed  met als doel om hbo bètatechniek enerzijds aantrekkelijker te maken voor studenten, en anderzijds de responsiviteit van hogescholen te vergroten om sneller te kunnen inspelen op de grote dynamiek in het (regionale) bedrijfsleven en in de kennisdomeinen.

Daarnaast is de sector druk bezig met het ontwikkelen van een kennisinfrastructuurplan waarin een visie wordt neergezet op het hbo bètatechniek-onderwijs in 2025: welke kenmerken heeft dit onderwijs dan en via welke stappen kan dit worden bereikt. Centrale thema’s van deze zogenaamde HTNO Roadmap 2025 zijn:

  • HTNO Professional 2025 - Aan wat voor een soort professional heeft de markt in 2025 behoefte? Wat moet deze professional kennen en kunnen?
  • Inrichting onderwijs voor 4 op de 10 - Op welke wijze kan het onderwijs ingericht worden zodanig dat het een aanzuigende werking heeft, zodat er voldoende studenten kiezen voor techniek, techniek blijven studeren en er ook in werkzaam raken?
  • HTNO en leven lang leren - In welke vorm moet het techniekonderwijs aangeboden worden zodat het ook aantrekkelijk is voor de niet-voltijdse student en zodanig dat dit een leven lang leren faciliteert?
  • Profilering en differentiatie - Op welke inhoudelijke onderwerpen richt elke hogeschool zich? Het gaat hier over afstudeerrichtingen/specialisaties, onderzoeks-profilering en internationalisering.

Gerelateerd nieuws

Nieuw kabinet moet een nationaal akkoord voor menselijk kapitaal initiëren

Actualiteit

Vandaag hebben Claudia Reiner, namens Taskforce Bouwagenda, Loek Hermans, namens de Topsectoren en Doekle Terpstra, namens het Techniekpact een oproep gedaan aan het nieuwe kabinet om een Nationaal Akkoord voor menselijk kapitaal te initiëren. Binnen dit akkoord moeten ondernemers, werkenden, overheden en onderwijsinstellingen samen gaan investeren in leren, innoveren en werken. Hiermee wil de coalitie zorgen dat de huidige en toekomstige beroepsbevolking kan omgaan met de technologische ontwikkelingen die op hen afkomen én een rol gaan spelen in alle banen. De twee belangrijkste pijlers van het akkoord zijn permanent ontwikkelen en een verbindend onderwijs met ondernemers en overheden.

Lees meer

Bouwagenda aan kabinet gepresenteerd

Actualiteit

“Parijs en een omslag naar een circulaire economie zijn alleen te realiseren door een revolutionaire aanpak in de bouw”. Met die woorden overhandigde Taskforce Bouwagenda-voorzitter Bernard Wientjes vandaag het eerste exemplaar van De Bouwagenda aan het Kabinet. De Bouwagenda telt 50 partners, waaronder de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Doorlopend leren van VO tot HO

Actualiteit

Dat is de titel van de nieuwste publicatie van de tien regionale VO-HO netwerken. De publicatie is gisteren, op donderdag 23 maart 2017, feestelijk overhandigd aan Christianne Mattijssen en Feite Hofman namens de directies VO en HO van het ministerie van OCW en aan de drie onderwijskoepels VO-raad, Vereniging Hogescholen en VSNU.

Lees meer

Meer informatie