Sector

Onderwijs

In de sector hoger pedagogisch onderwijs (hpo, oftewel Onderwijs) studeren op dit moment ruim 58.500 studenten. De grootste opleiding is de opleiding tot leraar basisonderwijs met zo’n 24.000 studenten. Ruim 26.900 studenten volgen een van de tweedegraads lerarenopleidingen in een specifiek vak om les te geven in het voortgezet onderwijs (vmbo, onderbouw havo/vwo) of in het mbo of bve.

Masters en Associate degrees
De sector biedt in totaal 21 bekostigde masters aan. Door het volgen van een vakmaster kan een eerstegraads bevoegdheid worden gehaald. Hiermee mag een docent lesgeven in de bovenbouw havo en vwo. Daarnaast kent de sector masteropleidingen die zich richten op verdere specialistische verdieping in het leraarsvak, zoals de master Leren en Innoveren (voor het aanbrengen van verbeteringen en vernieuwingen in de onderwijspraktijk) of de master Special Educational Needs (voor de gespecialiseerde leerlingenzorg). Sinds 2009 worden er ook associate degree opleidingen aangeboden voor het opleiden van onderwijsondersteuners.

Kennistoetsen en kennisbases
Sinds 2008 loopt in de pedagogische sector een groot project onder de naam ’10 voor de leraar’. In dit project zijn door alle lerarenopleidingen kennisbases ontwikkeld. Hierin wordt de vakkennis beschreven waarover alle afgestudeerden dienen te beschikken. Een groot aantal opleidingen kent ook een landelijke gezamenlijke toets waarmee bepaald wordt of de studenten ook voldoen aan de in de kennisbases gestelde eisen. Meer informatie over het project, de kennisbases en oefentoetsen zijn te vinden op de website www.10voordeleraar.nl.


Gerelateerd nieuws

Uitvoering Nationale Wetenschapsagenda samen met hogescholen gestart

Actualiteit

NWO heeft financiering toegekend aan de aanvragen voor acht routes van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) van maximaal € 2,5 miljoen ieder. Aan vijf van deze routes nemen in totaal 14 hogescholen deel.

Lees meer

Welk perspectief bieden we onze pabo-studenten?

Actualiteit Thom de Graaf

Vanochtend sluiten duizenden leerkrachten uit het basisonderwijs aan bij de prikactie van PO Front om aandacht te vragen voor het nijpende lerarentekort en de oproep voor een beter salaris en minder werkdruk. Een actie die ik van harte steun. Niet alleen omdat mijn onderwijshart spreekt als ik zeg dat leerkrachten in het basisonderwijs een onmiskenbare stempel kunnen drukken op de ontwikkeling van kinderen en daarmee op de toekomst van onze maatschappij, maar ook omdat ik mij als voorzitter van de Vereniging Hogescholen ernstig zorgen maak om het toekomstbeeld dat wij, als lerarenopleiders, onze pabo-studenten nog kunnen bieden. 

Lees meer

Arbeidsmarktpositie hbo'er steeds beter

Actualiteit

De werkloosheid onder afgestudeerde hbo’ers is voor het derde jaar op rij gedaald van 7,3% in 2013, 6,5% in 2014, en 5,5% in 2015 naar 4,6% in 2016. De daling geldt voor zowel voltijd, deeltijd als duaal afgestudeerden. De afgestudeerden vinden niet alleen eerder werk, maar ook meer afgestudeerden dan voorheen werken op hbo-niveau, circa anderhalf jaar na afstuderen; in 2014 was dit aandeel 74% (2015 77%) en in 2016 is dit aandeel toegenomen tot ruim 80%. Dit blijkt uit de nieuwe HBO-Monitor, het jaarlijkse onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde hbo-studenten. “Uit de cijfers blijkt duidelijk dat de kwaliteit van het hbo goed aansluit op de arbeidsmarkt", aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Meer informatie