Sector

Onderwijs

In de sector hoger pedagogisch onderwijs (hpo, oftewel Onderwijs) studeren op dit moment ruim 58.500 studenten. De grootste opleiding is de opleiding tot leraar basisonderwijs met zo’n 24.000 studenten. Ruim 26.900 studenten volgen een van de tweedegraads lerarenopleidingen in een specifiek vak om les te geven in het voortgezet onderwijs (vmbo, onderbouw havo/vwo) of in het mbo of bve.

Masters en Associate degrees
De sector biedt in totaal 21 bekostigde masters aan. Door het volgen van een vakmaster kan een eerstegraads bevoegdheid worden gehaald. Hiermee mag een docent lesgeven in de bovenbouw havo en vwo. Daarnaast kent de sector masteropleidingen die zich richten op verdere specialistische verdieping in het leraarsvak, zoals de master Leren en Innoveren (voor het aanbrengen van verbeteringen en vernieuwingen in de onderwijspraktijk) of de master Special Educational Needs (voor de gespecialiseerde leerlingenzorg). Sinds 2009 worden er ook associate degree opleidingen aangeboden voor het opleiden van onderwijsondersteuners.

Kennistoetsen en kennisbases
Sinds 2008 loopt in de pedagogische sector een groot project onder de naam ’10 voor de leraar’. In dit project zijn door alle lerarenopleidingen kennisbases ontwikkeld. Hierin wordt de vakkennis beschreven waarover alle afgestudeerden dienen te beschikken. Een groot aantal opleidingen kent ook een landelijke gezamenlijke toets waarmee bepaald wordt of de studenten ook voldoen aan de in de kennisbases gestelde eisen. Meer informatie over het project, de kennisbases en oefentoetsen zijn te vinden op de website www.10voordeleraar.nl.


Gerelateerd nieuws

Positieve ontwikkelingen hbo-lerarenopleidingen met vertrouwen doorzetten

Actualiteit

De kwaliteit van de hbo-lerarenopleidingen is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. De inzet van de hogescholen loont, dat blijkt onder andere uit rapporten van de Inspectie van het Onderwijs en de NVAO uit 2016. Bij de lerarenopleidingen is de aandacht voor vakkennis versterkt, het aantal opleidingsscholen is uitgebreid waarmee de samenwerking met het werkveld een extra impuls heeft gekregen, en binnen de tweedegraads lerarenopleidingen is er meer aandacht voor het beroepsonderwijs. De speerpunten waar de lerarenopleidingen nu op inzetten zijn: de instroom naar de pabo weer zoveel mogelijk terugbrengen naar het oude niveau om tegemoet te komen aan de tekorten in het PO, meer diversiteit in de studentenpopulatie en daarmee de toekomstige leraren, en de aandacht voor het opleiden voor het beroepsonderwijs verder versterken. Om deze opdrachten te realiseren hopen de hogescholen van de overheid:

Lees meer

Betekenis academische pabo's voor kwaliteit en innovatievermogen basisscholen onderzocht

Actualiteit

Stella van der Wal-Maris, verbonden aan de Marnix Academie, is vandaag gepromoveerd bij de Technische Universiteit Eindhoven op een onderzoek naar het leren van academische pabo-studenten. Haar proefschrift is getiteld 'Meaning-oriented learning in Dutch academic primary teacher education'. Zij stelt daarin de vragen: in hoeverre gaan deze studenten op zoek naar diepgaand begrip, zijn zij gericht op het ontwikkelen van eigen kennis, en sturen zij zelf hun leren aan? Daarnaast heeft de promovenda het ontwikkelen van dergelijk betekenisgericht leren onderzocht.

Lees meer

Aanbod academische pabo-opleidingen groeit snel

Actualiteit

Een groot aantal hogescholen is met haar pabo-opleidingen de samenwerking met universiteiten aangegaan. Het resultaat daarvan zijn de zogeheten academische pabo’s. Van de vijfentwintig hbo-instellingen met een pabo bieden er op dit moment maar liefst 21 (van de 25 instellingen met een pabo) een variant van de academische pabo aan.  Thomas More hogeschool in Rotterdam kondigde in september het academische pabo traject als 21e instelling aan.

Lees meer

Meer informatie