Thema naar overzicht

Internationalisering

Hogescholen geven actief vorm aan internationalisering van hun onderwijs en onderzoek. Dat doen zij omdat internationale studenten en docenten een belangrijke bijdrage leveren aan de versterking van de Nederlandse kenniseconomie. Een internationale mix van studenten en docenten verstevigt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek. Door hun andere kijk op thema's prikkelen zij de discussie tijdens colleges. Omgekeerd is het belangrijk dat meer Nederlandse studenten (een deel van) hun studie in het buitenland volgen. Studenten bereiden zich op die wijze voor op de toekomstige arbeidsmarkt die onder meer vraagt om interculturele vaardigheden.

Toekomst
In een gezamenlijke agenda hebben hogescholen en universiteiten vier ambities geformuleerd voor het internationaliseringsbeleid van het hoger onderwijs en onderzoek:

  1. Ten eerste is de ambitie om Nederlandse studenten uit te rusten met de relevante kennis en internationale vaardigheden die zij nodig hebben voor de toekomstige arbeidsmarkt. Hogescholen brengen hun studenten bijvoorbeeld in toenemende mate internationale competenties bij door gericht studenten van verschillende nationaliteiten bij elkaar te brengen in het onderwijs (‘international classroom’).
  2. Een tweede ambitie is dat internationale studenten en staf de Nederlandse kenniseconomie nog verder versterken. Zo kunnen alumni in het buitenland een rol krijgen als ambassadeurs die de (handels)relaties met een ander land versterken.
  3. De derde ambitie is om de synergie te verhogen tussen de branding van Nederland als kennisland en de promotie van Nederland vanuit de overheid en het bedrijfsleven (Holland branding). Hogescholen en universiteiten willen in het buitenland een gezamenlijke boodschap over het Nederlandse hoger onderwijs verkondigen. Daarnaast is in 2015 het nationale beurzenprogramma ‘Holland Scholarship’ gelanceerd om Nederland aantrekkelijker te maken voor talentvolle buitenlandse studenten.
  4. Tot slot is de ambitie om strategische samenwerkingen te verbreden en verdiepen. Zo willen hogescholen het aantal studenten dat in het buitenland gaat studeren of stage lopen verhogen door gerichte samenwerkingsverbanden met buitenlandse partners.

Gerelateerd nieuws

OCW stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor 19 Centres of Expertise voor 2018

Actualiteit

Minister Bussemaker van OCW heeft financiering in 2018 toegekend voor alle 19 Centres of Expertise. Eind 2017 zou de regeling voor deze 1e en 2e generatie CoE's officieel aflopen. Voor de 19 bekostigde centres stelt OCW opnieuw €1 miljoen beschikbaar voor 2018. De verlenging van de regeling in 2018 zal als tussenjaar gebruikt worden voor de vormgeving van een nieuw financieringsarrangement vanaf 2019.

Lees meer

Aantal hbo-opleidingen met Engels als voertaal blijft beperkt

Actualiteit

Vandaag heeft de KNAW de door minister Bussemaker gevraagde verkenning naar taalbeleid in het hoger onderwijs gepubliceerd. De Vereniging Hogescholen spreekt haar waardering uit voor de in het rapport geformuleerde aandachtspunten om de keuze voor Engels als voertaal effectief te laten zijn. “Het advies van de KNAW om de keuze voor de onderwijstaal op opleidingsniveau te maken onderschrijven wij van harte “, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, “Het aantal opleidingen in het hbo dat alleen Engelstalig wordt aangeboden is beperkt, slechts 8% van het totale aanbod, en is gebaseerd op aard en inhoud van de opleiding. 4,5% wordt zowel in het Engels of in het Nederlands aangeboden.”

Lees meer

Brede profilering in China van Nederlands hbo-onderwijs

Actualiteit

Deze week vindt in China een ‘Presidents Conference’ plaats, georganiseerd door het Chinese Ministerie van Onderwijs en de Chinese AUAS. Nederlandse bestuurders en het hbo-onderwijs hebben daarin een prominente plek. 

Lees meer

Contactpersoon

Emiel   foto 1
Emiel de Groot Domein Onderzoek

Meer informatie