Thema naar overzicht

Internationalisering

Hogescholen geven actief vorm aan internationalisering van hun onderwijs en onderzoek. Dat doen zij omdat internationale studenten en docenten een belangrijke bijdrage leveren aan de versterking van de Nederlandse kenniseconomie. Een internationale mix van studenten en docenten verstevigt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek. Door hun andere kijk op thema's prikkelen zij de discussie tijdens colleges. Omgekeerd is het belangrijk dat meer Nederlandse studenten (een deel van) hun studie in het buitenland volgen. Studenten bereiden zich op die wijze voor op de toekomstige arbeidsmarkt die onder meer vraagt om interculturele vaardigheden.

Toekomst
In een gezamenlijke agenda hebben hogescholen en universiteiten vier ambities geformuleerd voor het internationaliseringsbeleid van het hoger onderwijs en onderzoek:

  1. Ten eerste is de ambitie om Nederlandse studenten uit te rusten met de relevante kennis en internationale vaardigheden die zij nodig hebben voor de toekomstige arbeidsmarkt. Hogescholen brengen hun studenten bijvoorbeeld in toenemende mate internationale competenties bij door gericht studenten van verschillende nationaliteiten bij elkaar te brengen in het onderwijs (‘international classroom’).
  2. Een tweede ambitie is dat internationale studenten en staf de Nederlandse kenniseconomie nog verder versterken. Zo kunnen alumni in het buitenland een rol krijgen als ambassadeurs die de (handels)relaties met een ander land versterken.
  3. De derde ambitie is om de synergie te verhogen tussen de branding van Nederland als kennisland en de promotie van Nederland vanuit de overheid en het bedrijfsleven (Holland branding). Hogescholen en universiteiten willen in het buitenland een gezamenlijke boodschap over het Nederlandse hoger onderwijs verkondigen. Daarnaast is in 2015 het nationale beurzenprogramma ‘Holland Scholarship’ gelanceerd om Nederland aantrekkelijker te maken voor talentvolle buitenlandse studenten.
  4. Tot slot is de ambitie om strategische samenwerkingen te verbreden en verdiepen. Zo willen hogescholen het aantal studenten dat in het buitenland gaat studeren of stage lopen verhogen door gerichte samenwerkingsverbanden met buitenlandse partners.

Gerelateerd nieuws

Vereniging Hogescholen en Nuffic tekenen samenwerkingsovereenkomst

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen en Nuffic hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de verdere uitwerking van de 'Gezamenlijke Visie Internationaal' van de Vereniging Hogescholen en de VSNU. Zij bekrachtigen daarmee de gezamenlijke doelstellingen op het gebied van internationalisering. Ook spreken zij erin af nauw samen te werken en activiteiten zo optimaal mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Nuffic kan dan, als hét expertisecentrum en dienstverlener voor de brede internationaliseringsagenda van hogescholen, nog beter voldoen aan vragen voor ondersteuning.

Lees meer

Europe Innovation week

Actualiteit

De negende European Innovation Summit vindt deze week plaats in Brussel als onderdeel van de eerste European Innovation Week. Met een grote rol voor start-ups.

Lees meer

Erasmus+ partnerinstellingen te gast bij Hanzehogeschool Groningen

Actualiteit

De Hanzehogeschool Groningen ontvangt deze week collega’s van Erasmus+ partnerinstellingen uit tien verschillende landen. De Erasmus+ International Staff Week is een jaarlijks terugkerend evenement. Dit jaar is het thema ‘The Sustainable University’.

Lees meer

Contactpersoon

Emiel   foto 1
Emiel de Groot Domein Onderzoek

Meer informatie