Thema naar overzicht

Internationalisering

Hogescholen geven actief vorm aan internationalisering van hun onderwijs en onderzoek. Dat doen zij omdat internationale studenten en docenten een belangrijke bijdrage leveren aan de versterking van de Nederlandse kenniseconomie. Een internationale mix van studenten en docenten verstevigt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek. Door hun andere kijk op thema's prikkelen zij de discussie tijdens colleges. Omgekeerd is het belangrijk dat meer Nederlandse studenten (een deel van) hun studie in het buitenland volgen. Studenten bereiden zich op die wijze voor op de toekomstige arbeidsmarkt die onder meer vraagt om interculturele vaardigheden.

Toekomst
In een gezamenlijke agenda hebben hogescholen en universiteiten vier ambities geformuleerd voor het internationaliseringsbeleid van het hoger onderwijs en onderzoek:

  1. Ten eerste is de ambitie om Nederlandse studenten uit te rusten met de relevante kennis en internationale vaardigheden die zij nodig hebben voor de toekomstige arbeidsmarkt. Hogescholen brengen hun studenten bijvoorbeeld in toenemende mate internationale competenties bij door gericht studenten van verschillende nationaliteiten bij elkaar te brengen in het onderwijs (‘international classroom’).
  2. Een tweede ambitie is dat internationale studenten en staf de Nederlandse kenniseconomie nog verder versterken. Zo kunnen alumni in het buitenland een rol krijgen als ambassadeurs die de (handels)relaties met een ander land versterken.
  3. De derde ambitie is om de synergie te verhogen tussen de branding van Nederland als kennisland en de promotie van Nederland vanuit de overheid en het bedrijfsleven (Holland branding). Hogescholen en universiteiten willen in het buitenland een gezamenlijke boodschap over het Nederlandse hoger onderwijs verkondigen. Daarnaast is in 2015 het nationale beurzenprogramma ‘Holland Scholarship’ gelanceerd om Nederland aantrekkelijker te maken voor talentvolle buitenlandse studenten.
  4. Tot slot is de ambitie om strategische samenwerkingen te verbreden en verdiepen. Zo willen hogescholen het aantal studenten dat in het buitenland gaat studeren of stage lopen verhogen door gerichte samenwerkingsverbanden met buitenlandse partners.

Gerelateerd nieuws

Erasmus+ partnerinstellingen te gast bij Hanzehogeschool Groningen

Actualiteit

De Hanzehogeschool Groningen ontvangt deze week collega’s van Erasmus+ partnerinstellingen uit tien verschillende landen. De Erasmus+ International Staff Week is een jaarlijks terugkerend evenement. Dit jaar is het thema ‘The Sustainable University’.

Lees meer

Schijnwerpers op internationale student

Actualiteit

In de week van 13 tot en met 17 november vindt de Week van de Internationale Student plaats. Door het hele land organiseren hogescholen, universiteiten, gemeenten en Nuffic evenementen om het belang van internationaal talent voor Nederland te laten zien.

Lees meer

UAS4EUROPE: Belangrijke rol voor hogescholen in KP9

Actualiteit

UAS4EUROPE ziet een cruciale rol weggelegd voor hogescholen in KP9. Dit blijkt uit haar position paper over het nieuwe kaderprogramma. Met name door samenwerking met universiteiten, bedrijven en het publiek in brede, multidisciplinaire projecten kunnen hogescholen de impact van KP9 vergroten.

Lees meer

Contactpersoon

Emiel   foto 1
Emiel de Groot Domein Onderzoek

Meer informatie