Actualiteiten

'Regeerakkoord geeft ruimte aan instellingen'

Regeerakkoord bijeenkomst2017 vierkant

Harry van der Molen (CDA), Paul van Meenen (D66) en Roald van der Linde (VVD) waren door de Vereniging van Universiteiten en de Vereniging Hogescholen uitgenodigd om het gesprek aan te gaan over de hoger onderwijs plannen in het regeerakkoord van Rutte III. Onder leiding van journaliste Hella Hueck kwamen onder andere de kwaliteitsafspraken, onderzoek, leven lang leren en internationalisering aan de orde. Plannen werden soms verduidelijkt, een enkele keer ontstond verdeeldheid en regelmatig moesten onderwerpen nog worden uitgewerkt door de minister.

Lees het artikel

Veel energie besparen door gebouwen te koppelen

Organisaties kunnen veel energie besparen door hun gebouwen met elkaar te verbinden. Tot die aanbeveling komen studenten van de Alkmaarse vestiging van Hogeschool Inholland, zo meldt Trouw. Uit hun onderzoek naar het koppelen van hun hogeschoolgebouw en het aanpalende Rabobankkantoor blijkt dat het nuttig kan zijn om met kantoorgebouwen een warmtenet te vormen, ook als die kantoren hun warmte en koeling al uit onderaardse warmtebronnen halen. 

Lees het artikel

Digitalisering Nederlands hoger onderwijs moet sneller!

Overhandiging versnellingsagenda1 vierkant

De Vereniging Hogescholen, de Vereniging van Universiteiten en SURF overhandigen vandaag tijdens de SURF Onderwijsdagen de Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie 2017 aan Marcelis Boereboom, directeur-generaal Hoger Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Lees het artikel

Schijnwerpers op internationale student

Vlaggen vierkant

In de week van 13 tot en met 17 november vindt de Week van de Internationale Student plaats. Door het hele land organiseren hogescholen, universiteiten, gemeenten en Nuffic evenementen om het belang van internationaal talent voor Nederland te laten zien.

Lees het artikel

SURF Onderwijsawards 2017 uitgereikt

Surf uitreiking winnaars 2017   vierkant

Tijdens de SURF Onderwijsdagen 2017 zijn Jacco Jasperse (HZ University of Applied Sciences), Felienne Hermans (TU Delft), Hester Jelgerhuis (postuum, Onderwijsadviseur) en Pieter Cornelissen (Hogeschool Utrecht) geëerd voor hun bevlogenheid, creativiteit en leiderschap. Alle vier zijn zij volgens collega’s degenen die meer dan anderen het onderwijs naar een hoger plan tillen en vernieuwen met de inzet van ICT. Zij hebben een trofee ontvangen uit handen van Paul Rullmann, voorzitter van SURF en juryvoorzitter van de SURF Onderwijsawards.

Lees het artikel

Niet korten op onderwijs maar investeren

De Vereniging Hogescholen spreekt haar teleurstelling uit dat in het regeerakkoord een bezuiniging van bijna 200 mln structureel aan de onderwijssectoren wordt opgelegd en roept de beide ministers op om deze bezuiniging niet door te voeren en te zoeken naar andere oplossingen voor hun financieel probleem. “De kwaliteit van het onderwijs en de werkdruk van docenten en onderzoekers vragen om investeringen, niet om kortingen”, aldus voorzitter Thom de Graaf.

Lees het artikel

Niet alles in controlekamer in Den Haag regelen

Kamerbreed

Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, pleit voor meer vertrouwen in onderwijsinstellingen, docenten en studenten en om niet alles in de ‘controlekamer in Den Haag’ te regelen. Dat is zijn belangrijkste boodschap aan de nieuwe minister bij het ministerie van OCW.

Lees het artikel

Gezocht: Lector van het jaar 2017-2018

Wie wordt de lector van het jaar ‘17|’18? Deze eervolle titel is deze keer gereserveerd voor de Lector die zich inzet voor de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Welke lector komt tot nieuwe leerroutes, stoomt studenten klaar voor de banen van morgen of werkt met bedrijven aan leven lang leren? ISO en Scienceguide, organisatoren van deze jaarlijkse verkiezing, ontvangen uw nominatie voor 15 december.

Lees het artikel

HELLO GOODBYE

Thom de Graaf
Overdrachtocw 26102017 vierkant

De bordesscene zag er vertrouwd uit, al vond die niet plaats op het Huis ten Bosch, maar aan de achterkant van het werkpaleis van de Koning aan het Noordeinde. Opnieuw te weinig vrouwen en inclusief de Koning een geheel witte regering.

Lees het artikel

Saxion wint HBO award 2017

20171026 120107 saxion

Vandaag heeft Thom de Graaf de HBO Award 2017 uitgereikt aan het team van Saxion. Een vakjury beoordeelde dit initiatief als meest inspirerend initiatief dat bijdraagt aan open access en open science in het hbo. De Graaf riep in zijn speech alle hogescholen op om in hun instellingsbeleid aandacht te besteden aan Open Science. Enkele hogescholen hebben hun publicatiebeleid al aangepast zodat in principe al het onderzoek vrijelijk beschikbaar is. “Ik hoop dat vele anderen zullen volgen.”

Lees het artikel