Actualiteiten

Blog: De samenwerking van lerarenopleidingen en scholen

Docent klas

In de educatieve sector, dat wil zeggen de lerarenopleidingen, is sprake van het verschijnsel Opleidingsscholen, dit zijn samenwerkingsverbanden waarbinnen instituten voor de lerarenopleiding samen met schoolbesturen uit het primair, voorgezet en beroepsonderwijs afspraken maken over het samen opleiden van aanstaande leraren.

Lees het artikel

Ervaar en deel meerwaarde hbo op jaarcongres Vereniging Hogescholen 2018

085 027 jaarcongres 2018 banners3

Op donderdag 19 april 2018 organiseert de Vereniging Hogescholen voor de veertiende keer haar jaarcongres met als thema: ‘Meer waarde met hbo’. Op deze dag willen we iedereen laten ervaren wat de meerwaarde van het hbo inhoudt, het in parallelsessies onder woorden brengen en op de inspiratiemarkt laten ervaren. In het plenaire deel geven we u graag ‘Food for Thought’.

Lees het artikel

Blog: Een iconische B

Blog baumfalk

Twee organisaties, ING en HvA, hebben in de Amsterdamse Bijlmer hun gebouwen staan, een bank en een hogeschool. Wat hebben die twee nou met elkaar te maken?

Lees het artikel

Sleutelrol voor hogescholen bij Negende Kaderprogramma Europese Commissie

Vlaggen vierkant

Hogescholen door heel Europa spelen een sleutelrol bij het verwezenlijken van de ambities zoals verwoord in het nieuwe Negende Kaderprogramma (KP9), aldus Kurt Vandenberghe, director for Policy Development bij de Europese Commissie. Om het succes van praktijkgericht onderzoek te etaleren, maar tegelijkertijd inzichtelijk te maken waar bestaande knelpunten liggen bij het indienen van onderzoek aanvragen, organiseerde UAS4EUROPE vandaag een ‘croissant-event’ in Brussel.

Lees het artikel

Hoger onderwijs en mbo brengen bezoek aan CERN in Zwitserland

Nederlandse studenten en onderzoekers zijn ondervertegenwoordigd bij CERN. Terwijl Nederland op basis van de contributie meer zou mogen leveren. Naar aanleiding daarvan heeft de Vereniging Hogescholen, samen met de VSNU en de MBO Raad, op 23 februari jl. op uitnodiging van prof. Sijbrand de Jong, President CERN Council en Jos Rokx, ministerie van OCW, een werkbezoek gebracht aan CERN. Daaruit is onder meer gebleken dat Nederland wat betreft stagiaires, onderzoeksstaf (o.a. fellows) en ondersteunend personeel nog een inhaalslag heeft te maken.

Lees het artikel

Blog: Grenzeloze professional

Grenzeloze professional

De hbo-sector staat voor uitdagende opgaven. Daarbij staat het opleiden tot grenzeloze professionals centraal. Professionals die wendbaar en weerbaar zijn. Klaar voor de toekomst.

Lees het artikel

Studentenbonden lanceren meldpunt voor studiekeuzecheck

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) lanceren vandaag een meldpunt voor alle aankomende studenten die een studiekeuzecheck doorlopen. De meldingen betreffen de het verloop van de check zelf en het advies dat daarop volgt.  Met dit meldpunt kan worden bijgedragen aan de verdere verbetering van de studiekeuzecheck.   

Lees het artikel

Aantrekkelijke lerarenopleidingen voor nieuwe doelgroepen

Docent klas

Met aantrekkelijke opleidingen en het aantrekken van nieuwe doelgroepen willen hogescholen een bijdrage leveren om het lerarentekort te bestrijden. De hbo-lerarenopleidingen ontwikkelen hiervoor een groeiend aanbod van flexibele trajecten. De eerste resultaten zijn positief. Om deze ontwikkelingen te stimuleren hebben we een aantal punten onder uw aandacht gebracht bij Tweede Kamerleden ter voorbereiding op het AO Leraren van woensdag 21-2.

Lees het artikel

Benoeming leden Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie

Nienke Meijer (Fontys hogescholen) en Jos Benschop (ASML) worden beiden lid van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). De ministerraad heeft besloten hen voor te dragen voor benoeming. De heer Benschop is per 1 januari 2018  toegetreden tot de adviesraad, mevrouw Meijer treedt per 1 mei 2018 toe. Beiden zijn benoemd voor een periode van vier jaar.

Lees het artikel