Sector

Sociale Studies

Achttien hogescholen bieden verspreid over Nederland en op verschillende locaties een of meerdere hogere sociale studies (voorheen: hoger sociaal agogisch onderwijs) aan. De sector hss kent jaarlijks een instroom van ongeveer 10.000 nieuwe studenten. In totaal staan bij de opleidingen in deze sector ruim 50.000 studenten ingeschreven: de toekomstige sociale professionals.

Sectoraal adviescollege
Elk van de zeven sectoren binnen het hbo heeft een sectoraal adviescollege (SAC). 


Gerelateerd nieuws

Landelijk Opleidingsdocument Sociaal Werk gepresenteerd

Actualiteit

Mariska Overgaag, Sociaal werker van het Jaar 2017, heeft vandaag het Landelijk Opleidingsdocument Sociaal Werk in ontvangst genomen uit handen van Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Het document vormt voor alle Nederlandse hogescholen het formele inhoudelijke referentiepunt bij de inrichting van hun curriculum van de bacheloropleiding Social Work of Pedagogiek. 

Lees meer

Arbeidsmarktpositie hbo'er steeds beter

Actualiteit

De werkloosheid onder afgestudeerde hbo’ers is voor het derde jaar op rij gedaald van 7,3% in 2013, 6,5% in 2014, en 5,5% in 2015 naar 4,6% in 2016. De daling geldt voor zowel voltijd, deeltijd als duaal afgestudeerden. De afgestudeerden vinden niet alleen eerder werk, maar ook meer afgestudeerden dan voorheen werken op hbo-niveau, circa anderhalf jaar na afstuderen; in 2014 was dit aandeel 74% (2015 77%) en in 2016 is dit aandeel toegenomen tot ruim 80%. Dit blijkt uit de nieuwe HBO-Monitor, het jaarlijkse onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde hbo-studenten. “Uit de cijfers blijkt duidelijk dat de kwaliteit van het hbo goed aansluit op de arbeidsmarkt", aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Gezondheidszorg onderwijs en sociale studies: samen interprofessioneel onderwijs op hbo naar hoger plan tillen

Actualiteit

De opleidingen uit de hbo-domeinen hoger gezondheidszorgonderwijs (HGZO) en hogere sociale studies (HSS) slaan de handen ineen om interprofessioneel onderwijs tot speerpunt te maken binnen het onderwijs. Daar is de zorg en welzijnssector en uiteindelijk de burger /patiënt mee geholpen.

Lees meer

Meer informatie