Actualiteit

Van het gas af met praktijkgericht onderzoek

In de serie De Koplopers, geproduceerd door De Balie uit Amsterdam, staan de grootste maatschappelijke vraagstukken centraal die we in Nederland de komende jaren samen het hoofd moeten bieden. De aflevering van vanavond, getiteld 'Van het gas af', gaat over de kansen die grondwarmte biedt voor het maken van vers voedsel in de kans en het verwarmen van woningen. Te gast zijn onder meer Mieke Oostra (lector Nieuwe Energie in de Stad, Hogeschool Utrecht) en Paul Das (projectleider bij Bos Groep B.V. en bouwkundige, afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht).

Mieke Oostra onderzoekt hoe woonwijken en gebouwen energie producerend kunnen worden. In dat kader brengt zij met haar groep in kaart wat mensen beweegt om energie te besparen en over te stappen naar duurzamere energiebronnen. In het verleden keek zij naar de glastuinbouw als inspiratie voor een omslag in de bouw. Oostra wijst erop dat mensen lang niet altijd overstappen van energiebron door duurzame voornemens. Praktische redenen, of bijkomende voordelen die gepaard gaan met een overstap, maar niks met energie te maken hebben, zijn soms veel belangrijker.

Paul Das werkt aan integrale oplossingen in de bouw- en installatietechniek voor complexe verduurzamingsvraagstukken. Bijvoorbeeld in het project 'Inside Out' samen met de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex en andere partners. De projectambitie is om jaren ’60-’70 hoogbouwflats te renoveren naar energieleverend dankzij een modulair renovatiesysteem. Dat systeem integreert installatiecomponenten zoals verwarming, ventilatie en water tot drie multifunctionele bouwdelen en combineert deze met duurzame energieopwekking en lokale energieopslag. Het project ‘Inside Out’ wordt uitgevoerd met Topsector Energie Subsidie van het Ministerie van Economische Zaken.

De gratis livestream 'De Koplopers #2: Van het gas af' start vanavond om 20.00 uur.

Filmpje over het project Inside Out:

Gerelateerd

Vereniging Hogescholen pleit bij informateur voor goed en toegankelijk hoger beroepsonderwijs

Article

De Vereniging Hogescholen heeft een brief geschreven aan informateur Ronald Plasterk om aandacht te vragen voor het hoger beroepsonderwijs in Nederland. De VH benadrukt dat goed en toegankelijk onderwijs essentieel is voor een gezonde maatschappij en economie.

Lees meer

VH werkt aan convenant ter stimulering regionale mkb-innovaties

Article

De Vereniging Hogescholen en het samenwerkingsverband van de negen regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland (ROM-Nederland) maken afspraken om het ontwikkelen en benutten van kennis in het regionale bedrijfsleven te verbeteren. Die afspraken worden vastgelegd in een convenant dat later dit voorjaar wordt ondertekend. Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “Hogescholen en ROM’s willen de structurele en duurzame samenwerking tussen ambitieuze ondernemers en kennisinstellingen helpen versterken. Dat is cruciaal om te komen tot diepgang en daarmee een innovatiever mkb in de regio. Dit convenant is een belangrijke stap in die richting”.

Lees meer

Commissie positionering hbo geïnstalleerd 

Article

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. De komende decennia zijn honderdduizenden nieuwe hoogopgeleide professionals nodig. Dat vereist een sterker gepositioneerd hoger beroepsonderwijs. Want juist hogescholen zijn vanuit hun regionale spilfunctie essentieel voor de economische structuurversterking en de leefbaarheid van Nederland. Een nieuwe commissie gaat zich buigen over de vraag hoe die positie van het hbo kan worden versterkt. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “De huidige samenleving heeft een stevig hoger beroepsonderwijs nodig. De verminderde instroom van vwo’ers is daarmee een van de aanleidingen om de positionering van het hbo breder onder de loep te nemen”.

Lees meer