Actualiteit

Van het gas af met praktijkgericht onderzoek

In de serie De Koplopers, geproduceerd door De Balie uit Amsterdam, staan de grootste maatschappelijke vraagstukken centraal die we in Nederland de komende jaren samen het hoofd moeten bieden. De aflevering van vanavond, getiteld 'Van het gas af', gaat over de kansen die grondwarmte biedt voor het maken van vers voedsel in de kans en het verwarmen van woningen. Te gast zijn onder meer Mieke Oostra (lector Nieuwe Energie in de Stad, Hogeschool Utrecht) en Paul Das (projectleider bij Bos Groep B.V. en bouwkundige, afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht).

Mieke Oostra onderzoekt hoe woonwijken en gebouwen energie producerend kunnen worden. In dat kader brengt zij met haar groep in kaart wat mensen beweegt om energie te besparen en over te stappen naar duurzamere energiebronnen. In het verleden keek zij naar de glastuinbouw als inspiratie voor een omslag in de bouw. Oostra wijst erop dat mensen lang niet altijd overstappen van energiebron door duurzame voornemens. Praktische redenen, of bijkomende voordelen die gepaard gaan met een overstap, maar niks met energie te maken hebben, zijn soms veel belangrijker.

Paul Das werkt aan integrale oplossingen in de bouw- en installatietechniek voor complexe verduurzamingsvraagstukken. Bijvoorbeeld in het project 'Inside Out' samen met de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex en andere partners. De projectambitie is om jaren ’60-’70 hoogbouwflats te renoveren naar energieleverend dankzij een modulair renovatiesysteem. Dat systeem integreert installatiecomponenten zoals verwarming, ventilatie en water tot drie multifunctionele bouwdelen en combineert deze met duurzame energieopwekking en lokale energieopslag. Het project ‘Inside Out’ wordt uitgevoerd met Topsector Energie Subsidie van het Ministerie van Economische Zaken.

De gratis livestream 'De Koplopers #2: Van het gas af' start vanavond om 20.00 uur.

Filmpje over het project Inside Out:

Gerelateerd

Commissie positionering hbo geïnstalleerd 

Article

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. De komende decennia zijn honderdduizenden nieuwe hoogopgeleide professionals nodig. Dat vereist een sterker gepositioneerd hoger beroepsonderwijs. Want juist hogescholen zijn vanuit hun regionale spilfunctie essentieel voor de economische structuurversterking en de leefbaarheid van Nederland. Een nieuwe commissie gaat zich buigen over de vraag hoe die positie van het hbo kan worden versterkt. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “De huidige samenleving heeft een stevig hoger beroepsonderwijs nodig. De verminderde instroom van vwo’ers is daarmee een van de aanleidingen om de positionering van het hbo breder onder de loep te nemen”.

Lees meer

Doe mee aan het onderzoek: Drijfveren van onderzoekers en docenten

Article

Het Rathenau Instituut Rathenau houdt een enquête over drijfveren van onderzoekers en docenten. Hiermee willen het instituut inzicht krijgen in uw ervaringen als docent en/of onderzoeker aan een universiteit, umc, #hogeschool of kennisinstituut. 

Lees meer

Lectoren voordragen voor Deltapremie 2021

Article

De voordracht voor de Deltapremie 2021 is geopend. Voorzitters van het College van Bestuur van een door de overheid bekostigde hogeschool kunnen een lector van hun hogeschool voordragen. De Deltapremie heeft als doel om de zichtbaarheid en de doorwerking van praktijkgericht onderzoek te vergroten. Daarnaast stimuleert de premie dat lectoren zich ontwikkelen tot ambassadeurs van het praktijkgericht onderzoek. De Deltapremie wordt elke twee jaar uitgereikt aan twee lectoren. De Deltapremie is een gezamenlijke initiatief van de Vereniging Hogescholen en Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA). 

Lees meer