Profielen

Profiel

B Pedagogiek

Betrokken werkveld en overige informatie
De bacheloropleiding pedagogiek maakt onderdeel uit van het opleidingsdomein sociaal werk van de sector hogere sociale studies. Het landelijk opleidingsdocument sociaal werk geldt als domeinprofiel voor deze bacheloropleiding.  

Biedt een hogeschool als onderdeel van een hogere sociale studie het uitstroomprofiel jeugdzorgwerker aan dan gelden de afspraken die in het document ‘Landelijk uitstroomprofiel jeugdzorgwerker’ zijn vastgelegd.

Overleg en contactpersoon


Profielen

Hogescholen