Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

B Culturele en maatschappelijke vorming

Betrokken werkveld en overige informatie
De bacheloropleiding culturele en maatschappelijke vorming (cmv) maakt onderdeel uit van het opleidingsdomein sociaal werk van de sector hogere sociale studies hss. In het verlengde van de koers voor de hogere sociale studies zal de bacheloropleiding cmv opgaan in de bachelor social work. Het landelijk opleidingsdocument sociaal werk (2017) geldt als landelijk opleidingsprofiel voor de bacheloropleiding social work.
 
Biedt een hogeschool als onderdeel van een hogere sociale studie het uitstroomprofiel jeugdzorgwerker aan dan gelden de afspraken die in het document ‘Landelijk uitstroomprofiel jeugdzorgwerker’ zijn vastgelegd.

Overleg en contactpersoon


Opleidingsprofielen

Hogescholen