Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

B Theologie

Betrokken werkveld en overige informatie
Aan het LOO Theologie is een brancheoverleg verbonden met werkgevers en werknemers. Dit overleg is nauw betrokken geweest bij het opstellen en later actualiseren van het opleidingsprofiel “Een professional met diepgang (versie III)’. In het BO is een representatief aantal kerken en organisaties uit het werkveld vertegenwoordigd: Doopsgezind Seminarium, Evangelische Alliantie, Gereformeerde Gemeenten, Het Islamitisch Instituut voor Maatschappelijke Activeringswerk, Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, Vereniging van Gereformeerde Pastoraal Werkers, Vereniging van Kerkelijk Werkers, Vereniging voor Geestelijk Werkers Albert Camus, Protestantse Kerk in Nederland en Rooms-Katholieke Kerk.

Overleg en contactpersoon


Opleidingsprofielen

Hogescholen