Profielen

Profiel

B Theologie

Betrokken werkveld en overige informatie
Bij de verkenning en beschrijving van het profiel zijn vertegenwoordigers van organisaties uit het werkveld intensief betrokken geweest. Het betrof een representatief aantal kerken en organisaties: Doopsgezind Seminarium, Evangelische Alliantie, Gereformeerde Gemeenten, Het Islamitisch Instituut voor Maatschappelijke Activeringswerk, Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, Vereniging van Gereformeerde Pastoraal Werkers, Vereniging van Kerkelijk Werkers, Vereniging voor Geestelijk Werkers Albert Camus, Protestantse Kerk in Nederland en Rooms-Katholieke Kerk.

Overleg en contactpersoon

Profielen

Hogescholen