Bestuurscommissies en Focusgroepen

 
Het bestuur van de Vereniging Hogescholen stelt bestuurscommissies in. Deze bereiden voor het bestuur het beleid voor over verschillende beleidszaken. Daarnaast is er de Permanente commissie Goed bestuur.

 

Auditcommissie

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   dhr. drs. D.J. Pouwels CvB-voorzitter Hanzehogeschool Groningen
Lid   mevr. drs. I. Grimm MBA CvB-voorzitter Windesheim
Secretaris   dhr. drs. R. Minnée directeur Vereniging Hogescholen

 

Bestuurscommissie Mens & Organisatie

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   mevr. E. Schaper MBA CvB-voorzitter NHL Stenden Hogeschool
Leden   mevr. drs. M.F. van den Berg RA MRE CvB-lid Hogeschool Inholland
    dhr. W. van den Brink MA CvB-lid Hogeschool Rotterdam
    mevr. H. Diender CvB-lid Hogeschool Windesheim
    dhr. mr. F. Möhring CvB-lid Fontys Hogeschool
    Drs. P.I.W. Oudenaarden CvB-lid De Christelijke Hogeschool Ede (CHE)
    mevr. drs. P. Petersen directeur Hanzehogeschool Groningen
    dhr. A. Smit CvB-lid HZ University of Applied Sciences
    dhr. P.M.H.J. Stallenberg directeur Zuyd Hogeschool
Secretaris   dhr. A.O. Stadermann, MBA, LLB   Vereniging Hogescholen

 

Bestuurscommissie Bekostiging

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   dhr. R.W. Zoutendijk CvB-lid Driestar Educatief
Leden   dhr. W. van den Brink MA CvB-lid Hogeschool Rotterdam
    mevr. drs. I.T.J. Grimm-Ruitenkamp CvB-voorzitter Hogeschool Windesheim
    dhr. drs. J. van Iersel CvB-voorzitter Van Hall Larenstein
    dhr. J. Nederlof CvB-lid De Haagse Hogeschool
    mevr. dr. A. Sanderman CvB-voorzitter Hogeschool Leiden
    mevr. I. Timmermans RA CvB-lid Breda University of Applied Sciences
    dhr. D. van Traa CvB-lid Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Secretaris   mevr. drs. P. Post coördinator Vereniging Hogescholen

 

Bestuurscommissie Internationalisering

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   dhr. ir. J.F. Houterman CvB-voorzitter Fontys Hogeschool
Leden   mevr. M. Brussaard CvB-voorzitter ArtEZ hogeschool voor de Kunsten
    dhr. prof. dr. O. Couwenberg CvB-lid NHL Stenden hogeschool
         
    dhr. J. Hol CvB-voorzitter Christelijke Hogeschool Ede (CHE)
    mevr. drs. B.M. Kievits CvB-lid Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
    mevr. A.E.B.  Lekkerkerker CvB-voorzitter Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 
    dhr. dr. G.R. Meyer Rector Hogeschool van Amsterdam
    dhr. drs. D. Pouwels CvB-voorzitter Hanzehogeschool Groningen
    mevr. prof. W.J.M. Scholte op Reimer CvB-voorzitter Hogeschool Utrecht
    dhr. dr. ir. R.P.J. van der Wielen CvB-voorzitter HAS Hogeschool
Secretaris   dhr. drs. E.C. de Groot beleidsadviseur Vereniging Hogescholen

 

Bestuurscommissie Onderwijs

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   dhr. L.J.M. Verhofstad CvB-voorzitter HAN University of Applied Sciences
Leden   dhr. H. de Deugd CvB-voorzitter Hogeschool der Kunsten Den Haag
    mevr. A. Hannink MHA CvB-lid Hanzehogeschool Groningen
    dhr. A. Hardorff CvB-lid De Haagse Hogeschool
    dhr. drs. T. Kos CvB-lid Saxion
    mevr. drs. J.E.A.M. Nooren CvB- voorzitter Hogeschool van Amsterdam
    mevr. drs. E. Reuling CvB-lid Hogeschool Utrecht 
    dr. mevr. A. Sanderman CvB-voorzitter Hogeschool Leiden
    mevr. A.M.M. Venes CvB-voorzitter Marnix Academie
    mevr. drs. S.Y. Wilton-Wels CvB-voorzitter Hogeschool Rotterdam
Secretaris   dhr. J. Diekerhof senior beleidsadviseur Vereniging Hogescholen

 

Bestuurscommissie Onderzoek

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   mevr. drs. J.L. Mulder CvB-voorzitter Saxion
Leden   mevr. prof. dr. F.L.J.M. Brand-Gruwel CvB-lid Zuyd Hogeschool
    mevr. M. Brussaard FRSA CvB-voorzitter ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
    dhr. drs. J. Hol CvB-voorzitter Christelijke Hogeschool Ede
    mevr. dr. M. Deutekom CvB-lid Hogeschool Inholland
    mevr. drs. H. Jumelet CvB-voorzitter Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
    dhr. dr. ir. R. Komen CvB-lid Aeres 
    dhr. dr. G.R Meijer CvB-lid Hogeschool van Amsterdam
    mevr. K. Rusinovic lector Vereniging van Lectoren
    mevr. dr. J. Ravensbergen  CvB-voorzitter Avans Hogeschool 
    mevr. prof. W.J.M. Scholte op Reimer CvB-voorzitter Hogeschool Utrecht
    mevr. A.H. Hannink MHA CvB-lid Hanzehogeschool Groningen
    dhr. dr. drs. ir. C.M. Ravesloot lector Vereniging van Lectoren
    dhr. drs. J. van den Steenhoven CvB-lid Hogeschool Leiden
Agendalid   mevr. dr. M. van der Giessen directeur manager Regieorgaan SIA
    mevr. K. van Kammen directielid Politieacademie
    mevr. C. Flier manager NIVP
Secretaris   dhr. dr. ir. F.M. van der Zwan-Scholtz beleidsspecialist Vereniging Hogescholen

 

Bestuurscommissie Vitale regio's

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   mevr. dr. A. Sanderman CvB-voorzitter Hogeschool Leiden
Leden   mevr. drs. A.G.R. Haanstra Directeur-bestuurder Iselinge Hogeschool 
    dhr. drs. T. Kos CvB-lid Saxion
    mevr. B.M. Oomen CvB-voorzitter HZ University of Applied Sciences
    mevr. P.H.J. Smeets CvB-lid Hanzehogeschool Groningen
    dhr. drs. J. van den Steenhoven CvB-lid Hogeschool Leiden
    dhr. drs. J. van Iersel CvB-voorzitter Van Hall Larenstein

 

Permanente Commissie Goed Bestuur

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   dhr. mr. M.H.J. Limmen     voorzitter Vereniging Hogescholen
Leden   dhr. F. Bakker voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Leiden
    mevr. dr. E.M. Minnemann CvB-voorzitter De Haagse Hogeschool
    vacature    
    vacature    
Secretaris   mevr. mr. A. Verhoeven   Vereniging Hogescholen


Stuurgroep Lerarenopleidingen

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   mevr. Erica Schaper CvB-voorzitter NHL Stenden Hogeschool
Leden   mevr. Els de Bock directeur, voorzitter ADEF Hogeschool Rotterdam
    mevr. Erica Diender CvB-lid Windesheim
    dhr. Ron Minnee directeur Vereniging Hogescholen
    mevr. Aly Smelt-Medendorp academiedirecteur/sac-voorzitter hpo Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
    dhr. Peter Roos programmadirecteur 10voordeleraar
    dhr. Hugo Nierstrasz beleidsadviseur Vereniging Hogescholen
    dhr. Eric Westhoek CvB-voorzitter Hogeschool iPabo
    dhr. Mark Boiten Projectleider 10voordeleraar
    mevr. Astrid Venes CvB-voorzitter Marnix Academie
    mevr. Karin van Weegen Voorzitter LOBO Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Secretaris   mevr. Dieuwertje Scheringa  Beleidsadviseur Vereniging Hogescholen

 

Focusgroep Integrale Veiligheid

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   mevr. Jopie Nooren CvB-voorzitter Hogeschool van Amsterdam
Leden   mevr. Mieke van den Berg CvB-lid Hogeschool Inholland
    mevr. Yvonne de Haan CvB-lid HAN University of Applied Sciences
    mevr. Annet Lekkerkerker CvB-voorzitter Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
    dhr. Hans Nederlof CvB-lid Haagse Hogeschool
    dhr. Marc Otto CvB-lid NHL Stenden Hogeschool
Secretaris   dhr. Cornelis Geldof   Vereniging Hogescholen

 

Focusgroep Leven Lang Ontwikkelen

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   mevr. drs. Jopie Nooren CvB-voorzitter Hogeschool van Amsterdam
Leden   dhr. Jan Bogerd CvB a.i.  Avans Hogeschool 
    mevr. prof. dr. Saskia Brand-Gruwel CvB-lid Zuyd Hogeschool
    mevr. dr. Marije Deutekom CvB-lid Hogeschool Inholland
    mevr. Erika Diender-Van Dijk CvB-lid Windesheim
    mevr. Annemarie Hannink CvB-lid Hanzehogeschool Groningen
    mevr. drs. Bridget Kievits CvB-lid Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
    dhr. drs. Timo Kos CvB-lid Saxion Hogeschool
    dhr. drs. Roelant Reijmerink CvB-lid Marnix Academie
    mevr. drs. Eva Reuling CvB-lid Hogeschool Utrecht 
    mevr. Regine von Stieglitz CvB-voorzitter Hotelschool Den Haag
    dhr. Dick Sweitser   Vereniging Hogescholen
    dhr. Reggy van der Wielen CvB-voorzitter HAS green academy
    mevr. drs. Sarah Wilton-Wels CvB-voorzitter Hogeschool Rotterdam
Secretaris   dhr. drs. Aldert Jonkman   Vereniging Hogescholen