Bestuurlijke Werkgroepen

 

Adviescollege Open Science

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   mevr. Hanneke Reuling CvB-vicevoorzitter Hogeschool van Amsterdam
Leden   mevr. Annemarie Hannink CvB-lid Hanzehogeschool Groningen
    dhr. Timo Kos CvB-lid Saxion
    mevr. Arian Steenbruggen CvB-lid Fontys Hogescholen
    mevr. Jacomine Ravensbergen  CvB-vicevoorzitter Avans Hogeschool
    dhr. Jorrit Snijder CvB-voorzitter Breda University of Applied Sciences
    dhr. Joeri van den Steenhoven CvB-lid Hogeschool Leiden
Agendaleden   dhr. Ron Augustus Lid Raad van Bestuur SURF
    dhr. Alex Verkade Lid directieteam / hoofd externe relaties Regieorgaan SIA
Secretaris   mevr. Karlijn Olijslager   Vereniging Hogescholen

 

Bestuurlijke Werkgroep Cross sectorale Masters

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   dhr. Rob Verhofstad CvB-voorzitter HAN University of Applied Sciences
Leden   mevr. Saskia Brand-Gruwel CvB-lid Zuyd Hogeschool
    dhr. Oscar Couwenberg CvB-Lid NHL Stenden Hogeschool
    mevr. Annemarie Hannink CvB-lid Hanzehogeschool Groningen
    dhr. Rien Komen vice-voorzitter CvB Aeres 
    dhr. Geleyn Meijer rector Hogeschool van Amsterdam
    mevr. Elphi Nelissen CvB-lid Fontys Hogescholen
Mentoren (*)   mevr. Silvia Haerkens van den Brand   Fontys Hogescholen
    mevr. Willie van der Galien   NHL Stenden Hogeschool
    dhr. Frits Kamps   Zuyd Hogeschool
    mevr. Petra Kanters   Hogeschool Rotterdam
    mevr. Margreet Riemersma   Hanzehogeschool Groningen
    dhr. Mark Thomas   Hogeschool van Amsterdam
Secretaris   dhr. Jort Diekerhof   Vereniging Hogescholen

(*) De mentoren zijn lid van het landelijk platform professionele masters.