Bestuur

Het bestuur van de Vereniging Hogescholen bestaat uit zeven personen waaronder de voorzitter. Het bestuur is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, bereidt de besluiten van de algemene vergadering voor, maakt ze bekend en voert ze uit. Daarnaast voert het bestuur onderhandelingen met de minister van OCW over zaken die het gehele hbo aangaan. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het functioneren van het verenigingsbureau van de Vereniging Hogescholen en voor het financieel beheer van de vereniging.

De voorzitter van de Vereniging Hogescholen is zowel voorzitter van het bestuur als voorzitter van de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering is een besloten vergadering en bestaat uit bestuursleden van alle hogescholen en komt geregeld bij elkaar. De secretaris van het bestuur is tevens directeur van het bureau van de Vereniging Hogescholen.

 

 

 

Naam

 

Functie

 

Portefeuille

Voorzitter   Maurice Limmen       Algemene zaken, Verenigingszaken, Goed bestuur, Externe relaties / communicatie / polderpolitiek, Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, Studentenwelzijn
Leden   Jan Bogerd   collegevoorzitter Hogeschool Utrecht   Onderwijs, Lerarenopleidingen / 10vdLeraar, Kwaliteitszorg/Inspectie, Integraal Veiligheidsbeleid
    Marjolijn Brussaard    collegevoorzitter ArtEZ   Internationaliseringsbeleid, Sector Economie 
    Sander van den Eijnden   collegevoorzitter Hogeschool Leiden   Sector Hogere sociale studies, Sector Kunstonderwijs, Bestuurlijke verhoudingen (incl. Krimp)
    Henk Hagoort   collegevoorzitter Windesheim, vicevoorzitter   Vice-voorzitter, Bekostiging, Informatiebeleid, Sector Gezondheidszorg, LevenLangOntwikkelen
    Joep Houterman   collegevoorzitter Fontys Hogescholen   Arbeidsvoorwaarden,  Sector Agro/food, Sector Bètatechniek
    Anka Mulder   collegevoorzitter Saxion   Onderzoek(innovatiebeleid), Digitalisering, SDG’s
Secretaris   Ron Minnée   Vereniging Hogescholen    

Algemene vergadering
De hoofdlijnen van het beleid van de Vereniging Hogescholen worden vastgesteld in de algemene vergadering. Daarin zijn alle hogescholen vertegenwoordigd. Deze vergadering is besloten en komt ten minste vier maal per jaar bijeen. De algemene vergadering benoemt het bestuur van de Vereniging Hogescholen. 

De vergaderdata van de Verenigingsdag inclusief Algemene Vergadering in 2021 zijn: 
5 februari, 9 april, 3 en 4 juni Bestuurdersconferentie, 2 juli, 1 oktober, 3 december.

De vergaderdata van de Verenigingsdag inclusief Algemene Vergadering in 2022 zijn: 
4 februari, 8 april, 2 en 3 juni 2022 Bestuurdersconferentie, 1 juli, 14 oktober, 2 december.

Bestuursvergadering
Het bestuur vergadert maandelijks behalve in juli. Deze vergaderingen zijn besloten. 

De vergaderdata in 2021 zijn: 22 januari, 12 februari, 26 maart, 23 april, 21 mei, 18 juni, 3 september, 23 en 24 september Bestuurstweedaagse, 15 oktober, 19 november, 17 december.

De vergaderdata in 2022 zijn: 21 januari, 18 februari, 25 maart, 22 april, 20 mei, 17 juni, 9 september, 29 en 30 september, 11 november, 16 december.