Bestuur

Het bestuur van de Vereniging Hogescholen bestaat uit zeven personen waaronder de voorzitter. Het bestuur is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, bereidt de besluiten van de algemene vergadering voor, maakt ze bekend en voert ze uit. Daarnaast voert het bestuur onderhandelingen met de minister van OCW over zaken die het gehele hbo aangaan. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het functioneren van het verenigingsbureau van de Vereniging Hogescholen en voor het financieel beheer van de vereniging.

De voorzitter van de Vereniging Hogescholen is zowel voorzitter van het bestuur als voorzitter van de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering is een besloten vergadering en bestaat uit bestuursleden van alle hogescholen en komt geregeld bij elkaar. De secretaris van het bestuur is tevens directeur van het bureau van de Vereniging Hogescholen.

 

 

 

Naam

 

Functie

 

Portefeuille

Voorzitter   dhr. mr. M.H.J. Limmen      
Leden   dhr. J. Bogerd MBA   collegevoorzitter Hogeschool Utrecht   Onderwijs, Versnellingsagenda digitalisering, Kwaliteitszorg/Inspectie, Veiligheid, sector Bètatechniek
    mevr. M. Brussaard FRSA   collegevoorzitter ArtEZ   Internationalisering beleid, sector Economie
    dhr. drs. H.N. Hagoort   collegevoorzitter Windesheim   SURF/IT, sector Gezondheidszorg, LevenLangLeren
    dhr. prof. mr. H.M. de Jong    collegevoorzitter Hogeschool van Amsterdam   Onderzoek, Doorstroming en studiesucces, sector Agro & Food
 
    mevr. drs. A. Mulder   collegevoorzitter Saxion    
    dhr. dr. H.J. van Wijnen   collegevoorzitter
Christelijke Hogeschool Ede
  Arbeidsvoorwaarden/CAO, sector Sociale Studies
Secretaris   dhr. drs. R. Minnée   Vereniging Hogescholen    

Algemene vergadering
De hoofdlijnen van het beleid van de Vereniging Hogescholen worden vastgesteld in de algemene vergadering. Daarin zijn alle hogescholen vertegenwoordigd. Deze vergadering is besloten en komt ten minste vier maal per jaar bijeen. De algemene vergadering benoemt het bestuur van de Vereniging Hogescholen. 

De vergaderdata van de Verenigingsdag inclusief Algemene Vergadering in 2019 zijn: 15 februari, 5 april, 23 en 24 mei Bestuurdersconferentie, 28 juni, 11 oktober, 6 december.

De vergaderdata van de Verenigingsdag inclusief Algemene Vergadering in 2020 zijn: 14 februari, 3 april, 28 en 29 mei Bestuurdersconferentie, 26 juni, 9 oktober, 27 november.

Bestuursvergadering
Het bestuur vergadert maandelijks behalve in juli. Deze vergaderingen zijn besloten. De vergaderdata in 2019 zijn: 25 januari, 15 maart, 12 april, 17 mei, 
14 juni, 6 september, 26 en 27 september tweedaagse bestuur, 8 november, 13 december.

De vergaderdata in 2020 zijn: 24 januari, 13 maart, 17 april , 15 mei, 12 juni, 4 september, 24 en 25 september bestuurstweedaagse, 6 november, 11 december.

Save-the-date: Jaarcongres Vereniging Hogescholen 9 april 2020
Het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen vindt in 2020 plaats op 9 april. Locatie: 1931 Congrescentrum ‘s-Hertogenbosch.