Publicaties / Vereniging

Informatieafspraak 2021

In de bestuursvergadering van 11 december 2020 heeft het bestuur van de VH ingestemd met de Informatieafspraak 2021. In deze Informatieafspraak zijn de onderzoeken opgenomen die het ministerie van Onderwijs, de Inspectie van het Onderwijs, CDHO en NVAO in 2021 zullen (laten) uitvoeren en die voor onderwijsinstellingen in enige mate belastend zullen zijn, bijvoorbeeld omdat er interviews of enquêtes bij onderwijsinstellingen afgenomen zullen worden. 

Het bestuur heeft daarbij aangetekend dat – hoewel er zeker ook sprake is van positieve ontwikkelingen – het blijvend terugdringen van de informatiebelasting voor de hogescholen (en universiteiten) nog niet lijkt te lukken.
Daarnaast heeft het bestuur de minister laten weten (zie brief) dat de mate van uitvoerbaarheid van de Informatieafspraak 2021 sterk afhankelijk zal zijn van de vraag of en zo ja in hoeverre de coronacrisis in (de loop van) 2021 in omvang zal afnemen. Met name op dit laatste punt wil de VH graag, gezamenlijk met het Ministerie van OCW en de andere betrokken partijen, in 2021 de vinger nadrukkelijk aan de pols houden. 


Gerelateerde artikelen