Publicaties / Vereniging

Richtsnoer Intellectueel eigendom binnen hogescholen in de relatie student-instelling

Dit richtsnoer is opgesteld door de werkgroep Richtsnoer Intellectueel Eigendomsrecht onder redactie van de Vereniging Hogescholen. Werkgroep: Caroline Stam (Hogeschool Utrecht) Wouter Ates (Saxion), Astrid Wiktor (Fontys Hogescholen), Harry Smeltekop (Hanzehogeschool Groningen), Suzanna Bakker (Hanzehogeschool Groningen), Klaas de Vries (IXA office Hogeschool van Amsterdam), Niels van de Ven (Breda University of Applied Sciences), Samira Lamkadmi-el Moussati (Hogeschool Rotterdam), Stefan Kukolja (HAN University of Applied Sciences) en Anneloes Verhoeven (Vereniging Hogescholen).

Bij de totstandkoming van dit richtsnoer is een ruime vertegenwoordiging van stakeholders uit het veld betrokken geweest als meelezer. Deze vertegenwoordiging bestond in elk geval uit enkele studenten, betrokkenen vanuit hogescholen (lectoren, juristen), de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) en afgevaardigden van de ministeries van EZK en OCW.


Gerelateerde artikelen