Publicaties / Vereniging

Richtsnoer Intellectueel Eigendom in de relatie tussen hogescholen en hun medewerkers

In vervolg op het Richtsnoer Intellectueel Eigendom (IE) in de relatie instelling en student, dat in december 2021 door de VH is vastgesteld en gepubliceerd, is er in april 2023 een vergelijkbaar richtsnoer verschenen met betrekking tot de relatie tussen instellingen en hun medewerkers. Dit richtsnoer is - onder aanvoering van het bureau van de VH - opgesteld door een werkgroep van juristen vanuit zes hogescholen. In het proces is ook feedback opgehaald bij collega’s van hogescholen uit andere disciplines, zoals informatiespecialisten, mediatheken, Auteursrechteninformatiepunten, HRM en een centrum voor ondernemerschap.

Het stuk regelt op zich niets nieuws, maar geeft een overzicht van het geldende intellectueel eigendomsrecht en de rechtspositie daarin van hogescholen en de voor hen werkzame personen. Dat kunnen werknemers zijn die in loondienst zijn bij een hogeschool, maar ook bijvoorbeeld ZZP-ers, uitzendkrachten of gedetacheerden. Juist het feit dat daarin allerlei constructies en varianten bestaan, maakt de materie complex en schept de behoefte aan een landelijk kader dat hierin richting kan geven. In het richtsnoer is ook aandacht besteed aan open science/open access.

Het is nu aan de hogescholen om aan dit richtsnoer verder uitvoering te geven door middel van eigen beleid, met inachtneming van het principe “pas toe of leg uit”. 


Gerelateerde artikelen