Publicaties / Sectoren

Feiten en cijfers hoger kunstonderwijs

Divers en hoogwaardig onderwijs
Het Nederlandse hbo-kunstonderwijs (KUO) biedt een breed en divers aanbod van associate degree-, bachelor- en masteropleidingen. Het kunstonderwijs staat hoog aangeschreven en is internationaal toonaangevend.
De opleidingen bereiden voor op een nationaal én internationaal werkveld. Studenten specialiseren zich tijdens hun opleiding in beeldende kunst, vormgeving, dans, muziek, theater, film, bouwkunst, docent in de  kunstvakken, circus of erfgoed. In totaal gaat het om 50 verschillende opleidingen. Bijna de helft daarvan is uniek en wordt maar aan één instelling gegeven. In hun onderwijs werken hogescholen met kunstopleidingen veelvuldig disciplinair en interdisciplinair samen met andere kunstopleidingen én cross-sectoraal met opleidingen van andere hogescholen en universiteiten. Alles bij elkaar omvat het KUO daarmee bijna 140 opleidingen.

Kleine sector
Het aantal studenten in een deel van de bacheloropleidingen is door zelfregulering al jaren stabiel. Het aantal studenten in de masteropleidingen neemt toe. Masteropleidingen in het KUO zijn vaak uniek, interdisciplinair en opgezet in samenwerking en afstemming tussen hogescholen en met het werkveld. Met deze masteropleidingen geeft het KUO toptalenten kans zich tot op een hoger niveau te ontwikkelen en wordt er een stevige onderzoeksbasis gelegd voor o.a. een Professional Doctorate in de kunsten. Ook het aantal associate degree-studenten neemt toe. Daarmee speelt het KUO in op veranderingen in de arbeidsmarkt, een leven lang ontwikkelen en levert een bijdrage aan de toegankelijkheid van het onderwijs voor specifieke doelgroepen. De belangstelling om een opleiding in het kunstonderwijs te volgen is groot en opleidingen selecteren streng.

Het KUO beslaat 4% van het totale hbo-onderwijs.

  2016 2020
Totaal aantal studenten 19.858 21.847
Aantal studenten bachelor 16.844 18.114
Aantal studenten master 2867 3465
Aantal studenten ad 147 268
% van het totaal aantal inschrijvingen in hbo 4% 4%

Lage uitval, hoog studiesucces
De strenge selectie houdt de kwaliteit hoog en reguleert de instroom. Studenten in het kunstonderwijs zijn  sterk gemotiveerd. Dat blijkt onder andere uit de lage uitval en het hoge aantal studenten dat het diploma haalt. De afgelopen jaren is de uitval verder afgenomen en het studiesucces verder toegenomen. Er worden meer ad-en masterdiploma’s afgegeven. Door de beperking van het aantal bachelorstudenten is het aantal bachelordiploma’s afgenomen. Van de studenten die in 2019 begonnen aan een voltijds bachelor in het kunstonderwijs viel na één jaar 10 % uit. Voor het hbo als geheel was dat 11 %. Van de studenten die in 2015 begonnen aan een voltijds bachelor in het kunstonderwijs heeft 66 % na vijf jaar het diploma behaald. Voor het hbo als geheel is dat 52 %.

Aantal diploma's:

  2015 2019
Associate degree 43 84
Bachelor 3509 3199
Master 926 1125

Hogescholen met kunstopleidingen

 • Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
 • ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
 • Avans Hogeschool
 • Codarts Hogeschool voor de Kunsten
 • Design Academy Eindhoven
 • Fontys Hogescholen
 • Gerrit Rietveld Academie
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Hogeschool der Kunsten Den Haag
 • Hogeschool Inholland
 • Hogeschool Leiden
 • Hogeschool Rotterdam
 • Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
 • NHL Stenden Hogeschool
 • Zuyd hogeschool
   

Gerelateerde artikelen