Actualiteit

Deltapremie: erkenning voor praktijkgericht onderzoek hbo

Hogescholen kunnen weer lectoren voordragen voor de Deltapremie 2021. Dat is een tweejaarlijkse prijs voor lectoren die met hun praktijkgericht onderzoek veel impact hebben en daarmee binnen hun hogeschool een voortrekkersrol vervullen. Praktijkgericht onderzoek heeft inmiddels een stevige plaats verworven in de samenleving: er zijn circa 700 lectoren en ruim 3.000 docent-onderzoekers bij betrokken. Uitgangspunt is steeds het oplossen van vraagstukken uit de praktijk. “De Deltapremie is uniek in Nederland en heeft als doel de kracht van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen verder te vergroten”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lectoren op hogescholen zijn voortdurend op zoek naar de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en de praktijk. Praktijkgericht onderzoek is daarmee ook essentieel voor een goede aansluiting van het hoger beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Die verbinding is binnen het hbo een waarde op zichzelf: het maakt inmiddels deel uit van het DNA van de hogescholen.

In 2019 werden de eerste Deltapremies uitgereikt aan AnneLoes van Staa, lector Transities in Zorg aan de Hogeschool Rotterdam, en Mark Mobach, lector Facility Management aan de Hanzehogeschool Groningen. Beide onderzoekers hebben hun onderzoeksteams en onderzoeksprogramma’s kunnen verstevigen met het geld dat is verbonden aan de prijs. Maurice Limmen: “Deze twee winnaars zijn twee geweldige boegbeelden voor het praktijkgericht onderzoek gebleken. Zij hebben hun prijs gebruikt om hun onderzoeksgroepen te versterken, hun onderzoek te verdiepen en het nog beter op de kaart te zetten.”

De Deltapremies zijn een initiatief van de Vereniging Hogescholen en het Regieorgaan SIA. Een door Regieorgaan SIA benoemde commissie maakt de selectie uit de voordrachten en adviseert over de toekenning. De commissie staat onder voorzitterschap van Ionica Smeets, hoogleraar Wetenschapscommunicatie aan de Universiteit Leiden. Het indienen van kandidaten is mogelijk tot 1 mei 2021. De uitreiking is in november 2021.

Gerelateerd

Eerste Deltapremies uitgereikt voor toonaangevend onderzoek door hogescholen

Article

​Lectoren AnneLoes van Staa van Hogeschool Rotterdam en Mark Mobach van de Hanzehogeschool Groningen zijn de winnaars van de eerste Deltapremie – de nieuwe toonaangevende prijs voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. De premie, een initiatief van Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen, is een erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep leveren aan de samenleving. Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, reikte de premie van €500.000 per lector uit in Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam.

Lees meer