Nieuws

“De Associate degree als hbo-opleiding meer op de kaart zetten”

Het aanbod van Associate degree-opleidingen bij hogescholen gaat de komende jaren toenemen, daarvan ben ik overtuigd”, zegt de voorzitter van de Vereniging Hogescholen Thom de Graaf. Hij is tevreden dat de “Wet Invoering Associate degree” die gisteren in de Tweede Kamer met algemene stemmen werd aangenomen, nu een zelfstandige en volwaardige positie heeft gekregen als hbo-opleiding. “Dat was noodzakelijk voor de volgende logische stap: de Ad als hbo-opleiding meer op de kaart zetten.”

Lees het artikel

Studenten zetten met Ad-opleiding een stap in het hbo

​Studenten en werkenden die een Associate Degree (Ad) opleiding volgen, zetten met de Ad een stap in het hoger beroepsonderwijs. Deze nieuwe tweejarige opleiding biedt mbo-4 studenten en werkenden een hogere beroepsopleiding waarbij de hogeschool Ad-graden verleent. De hogescholen werken hierbij intensief samen met het mbo en het werkveld. Vandaag wordt het wetsvoorstel voor de invoering van Associate Degrees in de Tweede Kamer behandeld. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Studenten die een Ad-opleiding volgen zijn er trots op dat ze een stap zetten in het hbo.”

Lees het artikel

Hogescholen bundelen hun krachten in deeltijdonderwijs in unieke samenwerking

Twintig hogescholen in Nederland brengen hun deeltijdaanbod samen op één website. Maandag 6 maart is de campagne heelveelindeeltijd.nl van start gegaan. De twintig hogescholen brengen gezamenlijk de mogelijkheid voor werkenden om een studie in deeltijd te volgen aan één van de hogescholen sterk onder de aandacht. De gezamenlijk campagne is gelanceerd op de campus van de HAN in Nijmegen. HAN CvB lid Diana de Jong onthulde samen met Dick Sweitser (directeur van de Saxion Parttime School) de eerste banner en lanceerde de website.

Lees het artikel

Opleidingstrajecten voor pabo-gediplomeerden in het vmbo

Voor pabo-gediplomeerden in het vmbo komen opleidingstrajecten op maat om een bevoegdheid te halen. De VO-raad, Onderwijscoöperatie en Vereniging Hogescholen hebben gezamenlijk gewerkt aan het ontwikkelen van een voorstel waarmee een oplossing wordt geboden voor leraren die met een bevoegdheid voor het po lesgeven in het vmbo. Staatssecretaris Dekker heeft dit voorstel overgenomen. Vanaf februari 2017 kunnen in het vmbo werkzame pabo-gediplomeerden starten met een maatwerktraject om een bevoegdheid te halen.

Lees het artikel

Tijd voor een doorbraak in het deeltijdonderwijs

We laten onnodig kansen liggen voor het maximaal benutten van de mogelijkheden van de deeltijdse opleidingen van de hogescholen, zo sprak Thom de Graaf vandaag tijdens het NRC Live-congres over de Toekomst van Leren. “Het Leven Lang Leren is een gezamenlijke opdracht aan de publieke en de commerciële aanbieders.” De Graaf pleit ervoor dat het veel eenvoudiger moet worden om cursussen en kortere opleidingen te volgen die niet (direct) tot een erkend diploma leiden, ook als die door onze bekostigde hogescholen worden aangeboden.

Lees het artikel

Hogescholen lanceren “week van de deeltijd” voor werkenden

De hogescholen in Nederland werken gezamenlijk aan het op de kaart zetten van deeltijd studeren aan hogescholen. Dit doen ze door deze week uitgebreid aandacht te besteden aan het “studeren voor werkenden” aan een hogeschool. De Vereniging Hogescholen lanceert daarvoor vandaag een unieke deeltijdpagina waar het aanbod van de deelnemende hogescholen op is verzameld. Tegelijkertijd besteden de hogescholen zelf veel aandacht aan het door hun aangeboden deeltijdonderwijs en organiseren allerlei activiteiten voor werkenden die in deeltijd een opleiding naast hun werk aan de hogeschool willen gaan volgen.

Lees het artikel

Hogescholen klaar voor experimenten met deeltijd onderwijs

Met ingang van het nieuwe collegejaar op 1 september 2016 mogen hogescholen in experimenten flexibilisering de vaste onderwijsprogramma's loslaten en gaan werken op basis van leeruitkomsten. Maar liefst 16 experimenten flexibilisering gaan van start. Daarnaast mogen de hogescholen in experimenten met vraagfinanciering onderwijs buiten de eigen vestigingsplaats gaan verzorgen. Het wordt daardoor makkelijker voor studenten en werknemers om via deeltijdonderwijs een hbo-diploma te halen.

Lees het artikel

Op weg naar aantrekkelijker deeltijdonderwijs

Hoger onderwijs in deeltijd dat is afgestemd op wat de student wil en weet, en op tijden wanneer het hem of haar uitkomt, maakt het voor meer volwassenen aantrekkelijk om zich bij- of om te scholen. Om die reden werken hogescholen aan meer flexibel deeltijdonderwijs. De afgelopen maanden hebben zij, onder andere in overleg met werkgevers, hun plannen uitgewerkt en ingediend bij het ministerie van OCW. Plannen voor hoger deeltijdonderwijs in modules die los van elkaar gevolgd kunnen worden, met lessen op de werkplek en met meer maatwerk per student. De minister stuurde hierover gisteravond een brief naar de Tweede Kamer.

Lees het artikel

Hogescholen werken aan uitbreiding deeltijdonderwijs

Hogescholen nemen het initiatief om het studeren in deeltijd aantrekkelijker te maken voor volwassenen die zich willen bij- of omscholen. Samen met werkgevers en in onderlinge afstemming, werken hogescholen aan een onderwijsaanbod dat aansluit bij de behoefte en kennis van de volwassen deeltijdstudent. Het ministerie van OCW maakte vandaag de condities bekend op basis waarvan hogescholen met pilots flexibilisering en experimenten vraagfinanciering kunnen starten. De brief die de minister daarover naar de Tweede Kamer stuurde, bevat volgens de hogescholen positieve ingrediënten voor meer flexibilisering.

Lees het artikel

Hogescholen willen experimenten flexibel deeltijdonderwijs

Hogescholen willen actief werk gaan maken van flexibel deeltijdonderwijs dat beter aansluit bij werkende volwassenen en volwassen die werkzoekend zijn. Hiervoor wil het hoger beroepsonderwijs zo spoedig mogelijk starten met (het voorbereiden van) experimenten die beter aansluiten bij de wensen van de toekomstige deeltijdstudenten. De flexibiliteit heeft met name betrekking op de instroom, de af te leggen leerweg, het studietempo en de plaats waar de deeltijdopleiding gevolgd kan worden. Deze boodschap zal de Vereniging Hogescholen aanstaande woensdag (14 mei) laten horen tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de toekomst van het deeltijdonderwijs in Nederland.

Lees het artikel