Thema naar overzicht

Europa

Europa is steeds belangrijker voor het hoger onderwijs en onderzoek. Daarbij spelen twee processen een grote rol. Ten eerste verloopt dankzij het akkoord van Bologna uit 1999 samenwerking tussen Europese instellingen van hoger onderwijs steeds eenvoudiger. De inmiddels 47 aangesloten landen hebben onder meer afspraken gemaakt over de invoering van een Bachelor-masterstructuur, de overdracht van studiepunten en een onafhankelijke kwaliteitszorg. Het tweede proces wordt door de Europese Unie vormgegeven. De Europese programma’s bieden steeds meer handvatten voor het aangaan van samenwerking, het faciliteren van uitwisseling (studenten en staf) en het gericht investeren in kennisvermeerdering en economische groei. Dankzij EU-programma’s groeit het aantal samenwerkingsovereenkomsten tussen Europese hogescholen en universiteiten. Zo biedt het Erasmus+ onder meer beurzen voor studenten en personeel die op uitwisseling naar het buitenland gaan. Op onderzoeksgebied geeft het Horizon 2020-programma een belangrijke subsidie mogelijkheid. Kennisinstellingen uit verschillende landen werken in zo’n onderzoek samen om belangrijke maatschappelijke thema’s te onderzoeken.

Hogescholen in Europa

UAS4EUROPE
De Vereniging Hogescholen is co-initiator van het in mei 2016 opgerichte platform: UAS4EUROPE (lees voor meer informatie dit artikel). Dit nieuwe platform vertegenwoordigt hogescholen – universities of applied sciences – in bijna 30 landen in Europa. Midden 2016 is het UAS4EUROPE position paper ‘Smart Partnerships for Regional Impact’ aangeboden aan Robert-Jan Smits, DG Onderzoek en Innovatie bij de Europese Commissie in Brussel. Het paper benadrukt het belang van praktijkgericht onderzoek voor de Europese innovatie-keten. Daarnaast publiceerde het UAS4EUROPE platform een statement over de op handen zijnde Europese Innovatie Raad. In dit statement, verstuurd aan de Europese Commissie, wordt specifiek aandacht gevraagd voor innovaties vanuit het MKB- in samenwerking met hogescholen.

UAS4EUROPE publiceerde ook een paper met een evaluatie van Horizon2020. Daarnaast schreef de Vereniging Hogescholen met de Neth-ER leden twee papers over Erasmus+ en Horizon2020 (meer informatie).  Op 15 maart 2017 vond de eerste grote conferentie van UAS4EUROPE plaats in Brussel.

UASNL
Vijftien Nederlandse hogescholen werken in UASNL (Universities of Applied Sciences Netherlands) samen voor een sterkere stem in Europa, en een betere toegang tot Europese netwerken en financiering. UASNL richt zich daarbij op toegepast onderzoek en innovatie. Dit is een probleemgerichte benadering van onderzoek, vaak in de vorm van een drievoudig of viervoudig helixmodel met maatschappelijke partners, midden- en kleinbedrijf en het zakenleven.


Gerelateerd nieuws

Nederland kennisland moet volop inzetten op Europa

Article

In de toekomst worden we gemiddeld 100 jaar oud en liefst in goede gezondheid. We gebruiken een enorme hoeveelheid slimme technologie, terwijl onze privacy beschermd is. Niemand leeft onder de armoedegrens, onze voeten blijven droog, onze lucht is schoon, onze leefomgeving is veilig en er is genoeg voedsel voor iedereen. Wat is de route naar al dit moois? Die heet ‘kennis en innovatie’. Voortzetting en uitbreiding van Europese samenwerking op dit terrein is daarom noodzakelijk.

Lees meer

Meer informatie