Thema naar overzicht

Europa

Europa is steeds belangrijker voor het hoger onderwijs en onderzoek. Daarbij spelen twee processen een grote rol. Ten eerste verloopt dankzij het akkoord van Bologna uit 1999 samenwerking tussen Europese instellingen van hoger onderwijs steeds eenvoudiger. De inmiddels 47 aangesloten landen hebben onder meer afspraken gemaakt over de invoering van een Bachelor-masterstructuur, de overdracht van studiepunten en een onafhankelijke kwaliteitszorg. Het tweede proces wordt door de Europese Unie vormgegeven. De Europese programma’s bieden steeds meer handvatten voor het aangaan van samenwerking, het faciliteren van uitwisseling (studenten en staf) en het gericht investeren in kennisvermeerdering en economische groei. Dankzij EU-programma’s groeit het aantal samenwerkingsovereenkomsten tussen Europese hogescholen en universiteiten. Zo biedt het Erasmus+ onder meer beurzen voor studenten en personeel die op uitwisseling naar het buitenland gaan. Op onderzoeksgebied geeft het Horizon 2020-programma een belangrijke subsidie mogelijkheid. Kennisinstellingen uit verschillende landen werken in zo’n onderzoek samen om belangrijke maatschappelijke thema’s te onderzoeken.

Hogescholen in Europa

UAS4EUROPE
De Vereniging Hogescholen is co-initiator van het in mei 2016 opgerichte platform: UAS4EUROPE (lees voor meer informatie dit artikel). Dit nieuwe platform vertegenwoordigt hogescholen – universities of applied sciences – in bijna 30 landen in Europa. De Vereniging Hogescholen neemt deel aan het platform via de UASnet lijn. Midden 2016 is het UAS4EUROPE position paper ‘Smart Partnerships for Regional Impact’ aangeboden aan Robert-Jan Smits, DG Onderzoek en Innovatie bij de Europese Commissie in Brussel. Het paper benadrukt het belang van praktijkgericht onderzoek voor de Europese innovatie-keten. Daarnaast publiceerde het UAS4EUROPE platform een statement over de op handen zijnde Europese Innovatie Raad. In dit statement, verstuurd aan de Europese Commissie, wordt specifiek aandacht gevraagd voor innovaties vanuit het MKB- in samenwerking met hogescholen.

UAS4EUROPE publiceerde ook een paper met een evaluatie van Horizon2020. Daarnaast schreef de Vereniging Hogescholen met de Neth-ER leden twee papers over Erasmus+ en Horizon2020 (meer informatie).  Op 15 maart 2017 vond de eerste grote conferentie van UAS4EUROPE plaats in Brussel.

UASnet
De secretariaatsfunctie van het Europese netwerk van hogescholen- UASnet, was tot 2016 ondergebracht bij de Vereniging Hogescholen sinds de start van het netwerk in 2011. Dit netwerk komt voor uit het Eduprof-project en de BaLaMa-projecten. Het netwerk kent acht leden (Verenigingen van Hogescholen) op koepel niveau en zet zich in voor de profilering van het praktijkgericht onderzoek in Europa. Sinds begin 2017 beheert de Vlaamse Vereniging Hogescholen (VLHORA) het secretariaat van UASnet.

UAS10
Een aantal hogescholen heeft de handen ineen geslagen om samen een sterkere vuist te maken in Brussel: de UAS10. Deze hogescholen hebben als gemene deler het belang van de gezamenlijke profilering van een UAS en de daarbij behorende Europese onderzoek ambities. De  hbo strategische onderzoeksagenda (augustus 2016) vormt een mooi vertrekpunt voor het UAS10 platform om het onderzoek aan hogescholen gezamenlijk verder op Europees niveau te brengen. De tien thema’s zoals genoemd in de agenda krijgen zo een Europese doorontwikkeling en bieden het UAS10 platform de mogelijkheid om de lobby, kennisdeling en het vormen van partnerschappen op de tien inhoudelijke thema’s voort te zetten.


Gerelateerd nieuws

ESSENCE project geselecteerd als 'success story' door Europese Commissie

Actualiteit

Het internationale ESSENCE project dat in 2017 is afgerond, is door de Europese Commissie als 'success story' geselecteerd. De Hogeschool Utrecht heeft met de minor Smart Sustainable Cities bijgedragen aan het onderwijs- en onderzoeksprogramma.

Lees meer

Innofest uitgeroepen tot meest innovatieve idee van Europa

Actualiteit

Waar kun je een innovatief idee beter testen dan op een festival met duizenden bezoekers? Met dit verrassende concept mogen de initiatiefnemers van Innofest zich vanaf nu ‘bedenkers van het meest ondernemende idee van heel Europa’ noemen.

Lees meer

Europe Innovation week

Actualiteit

De negende European Innovation Summit vindt deze week plaats in Brussel als onderdeel van de eerste European Innovation Week. Met een grote rol voor start-ups.

Lees meer

Contactpersoon

Sanderhees klein
Sander Hees Domein Onderzoek