Publicaties / Thema's

Noodmaatregelen vanuit Brussel ter garantie van Erasmus-beurs

Als er geen deal met het Verenigd Koninkrijk zal worden gesloten, garandeert de Europese Commissie het behoud van een Erasmusbeurs voor studenten die bij het ingaan van de Brexit in het VK verblijven. Dit geldt ook voor Britse studenten die op dat moment op het Europese vasteland hun studie of stage voltooien. Deze noodmaatregelen heeft de Europese Commissie op woensdag 30 januari gepresenteerd. De regeling zal wel alleen van toepassing zijn als het VK zijn financiële verplichtingen nakomt en meebetaalt aan het budget voor 2019.  

Garant staan
Erasmus+ wordt gezien als één van de meest succesvolle Europese programma’s. Op 30 maart as. verblijven er ongeveer 14.000 Erasmus-bursalen (incl. studenten, trainees, en onderwijsstaf) uit 27 EU-lidstaten in het VK. Daarnaast zijn er ongeveer 7.000 Britse deelnemers op dat moment ‘op Erasmus’. Met deze noodmaatregelen wil de Europese Commissie garant staan voor deze groepen om hun studies en stages af te kunnen ronden met behoud van de beurs. (Zie het persbericht van de Europese Commissie.)

Nederlandse positie t.a.v. no-deal scenario: een ‘fatsoenlijke oplossing’
In aanvulling op het bovenstaand bericht over Erasmus, heeft het Nederlands kabinet op 7 januari twee brieven naar de Tweede Kamer gestuurd waarin wordt ingegaan op de positie bij een no-deal ‘harde Brexit’. In die brieven wordt onder meer aangegeven dat voor VK burgers die reeds in Nederland verblijven bij een no-deal scenario het wettelijk collegegeld zou moeten gelden (incl. recht op studiefinanciering). Britse burgers die na terugtrekking van het VK uit de EU naar Nederland komen, en bijvoorbeeld aan een studie beginnen, worden behandeld als derdelanders (niet-EER).


Gerelateerde artikelen