Profiel

Melissa Keizer

Melissa is coördinator sectoraal beleid en beleidsadviseur voor de hbo-sectoren sociale studies en economie

Netwerken
Secretaris van het sectoraal adviescollege hoger economisch onderwijs (SAC heo) en het sectoraal adviescollege hogere sociale studies (SAC hss)
Het sectorale adviescollege adviseert het bestuur van de Vereniging Hogescholen gevraagd en ongevraagd over beleidsissues.