Profiel

Melissa Keizer

Melissa is coördinator sectoraal beleid en beleidsadviseur voor de hbo-sector economie

Netwerken
Secretaris van het sectoraal adviescollege hoger economisch onderwijs (SAC heo) 
Het sectorale adviescollege adviseert het bestuur van de Vereniging Hogescholen gevraagd en ongevraagd over beleidsissues.

Thema