Actualiteit

Economie-opleidingen hbo aan de slag met adviezen verkenningsrapport

Op 11 oktober 2021 heeft Ingrid van Engelshoven (minister van OCW) het rapport 'HEO met regie naar verantwoordelijkheid' ontvangen uit handen van Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen en Marjolijn Brussaard, portefeullehouder HEO. Het rapport is opgesteld door een onafhankelijke verkenningscommissie onder leiding van Michaël van Straalen die het hoger economisch onderwijs (HEO) tegen het licht heeft gehouden en een aantal richtinggevende en fundamentele adviezen geeft aan de sector. Limmen: “Het is een toekomstgericht rapport met visie. Wij herkennen de urgentie die uit de adviezen spreekt en we gaan juist ook in het licht van de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt aan de slag met de verdere ontwikkeling van onze opleidingen.” Van Engelshoven voegt daaraan toe: “De adviezen voor het aanpassen van het curriculum, meer praktijkgericht onderzoek en meer interdisciplinariteit laten zien hoe we deze belangrijke sector in het hbo toekomstgerichter kunnen maken.”

HEO-verkenning
Met zo’n 176.000 ingeschreven hbo-studenten, bijna 38 procent van het totaal, is het hoger economisch onderwijs de grootste sector in het hbo. De sector biedt een breed scala aan opleidingen en levert een grote bijdrage aan de maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat. De verkenning schetst een strategisch perspectief voor het hoger economisch onderwijs voor de komende jaren. Een perspectief waarbij het HEO zijn arbeidsmarktrelevantie verder versterkt zodat de sector relevant en interessant blijft voor zowel studenten, hogescholen als werkgevers. De VH roept de economische opleidingen op de inhoudelijke adviezen op te pakken en deze uit te werken in het sectorplan die de sector HEO gaat opstellen voor 2022-2026 met nadruk op de volgende punten:

  • Er moet meer geïnvesteerd worden in praktijkgericht onderzoek in een zo brede sector en masters HEO: onderzoek geeft een duidelijke kwalitatieve impuls aan onderwijs;
  • Pas het curriculum aan: meer digitaal-denken, brede vaardigheden, opnemen van nieuwe economische waardemodellen; 
  • HEO-opleidingen moeten breed opleiden voor change agents die bijdragen aan het begeleiden van maatschappelijke opgaven en transities, van de associate degree t/m de Professional Doctorate;
  • Kwaliteit voor kwantiteit:  Kwaliteit voor kwantiteit: toon de arbeidsmarktrelevantie aan en hoe dit vorm te geven. Investeer hiervoor in co-creatie met het beroepenveld;
  • Zet in op cross-overs: aantonen waar en hoe interdisciplinair wordt gewerkt binnen en buiten de sector HEO en maak duidelijk dat het economisch perspectief ook heel relevant is voor de andere sectoren;
  • De HEO-sector kenmerkt zich door relatief veel studenten met verschillende culturele en sociaal-economische achtergronden en heeft in dit opzicht een emancipatoire functie. Het nemen van verantwoordelijkheid en regie op studentsucces is om deze reden onontbeerlijk.
     

Het verkenningsrapport 'HEO met regie naar verantwoordelijkheid' is ook beschikbaar als Engelstalige versie (met uitzondering van enkele illustraties en de bijlagen).