Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in duits

Betrokken werkveld en overige informatie
De Stichting Beroepskwalificaties Lerarenopleidingen heeft in samenwerking met het werkveld de competenties beschreven die elke leraar moet bezitten (zie http://www.lerarenweb.nl). Deze bekwaamheidseisen zijn op 1 augustus 2006 vastgelegd in de Wet BIO (beroepen in het onderwijs, zie www.minocw.nl).

Overleg(gen) en contactpersonen

Profielen
Zie website 10voordeleraar.nl


Opleidingsprofielen

Hogescholen