Profielen

Profiel

B Opleiding tot leraar van de eerste graad in lichamelijke opvoeding

Betrokken werkveld en overige informatie
De in samenwerking met het werkveld opgestelde opleidingskwalificaties uit 1999 zijn in 2005 herzien. Ze sluiten aan bij het door Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding in 2004 ontwikkelde beroepscompetentieprofiel voor leraren lichamelijke opvoeding (zie www.kvlo.nl), de bekwaamheidseisen voor leraren die 1 augustus 2006 in werking zijn getreden (zie www.lerarenweb.nl) en de generieke kernkwalificaties voor het hbo.

Overleg(gen) en contactpersonen

  • Academie voor Lichamelijke Opvoeding Directeuren Overleg (ALODO)
  • dhr. T. de Jong

Profielen
Zie website 10voordeleraar.nl


Profielen

Hogescholen