Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

B Opleiding tot leraar van de eerste graad in lichamelijke opvoeding

Betrokken werkveld en overige informatie
Bij de herijking (www.kvlo.nl 2017) van het beroepsprofiel van de leraar lichamelijke opvoeding (Bax, Van Driel, Jansma, en Van der Palen, 2010) zijn de bekwaamheidseisen voor leraren, opgesteld door de Onderwijscoöperatie (2014), als uitgangspunt genomen. Hiermee wordt aangesloten bij de Wet BIO (beroepen in het onderwijs) en onderwijsbrede uitgangspunten. De bekwaamheidseisen maken onderdeel uit van de omschrijving van het beroep leraar. 

Overleg(gen) en contactpersonen

Profielen
Zie website 10voordeleraar.nl


Opleidingsprofielen

Hogescholen