Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

B Bedrijfseconomie

Betrokken werkveld en overige informatie
De naam van de opleiding is per 1 september 2018 veranderd in Finance & Control. 

Overleg(gen) en contactpersonen

  • Landelijk Overleg Opleidingen Finance & Control (LOOFC)
  • Dagelijks bestuur: Eveline Kapteijn en Richard Puyt,  e-mail 
  • Website: www.loofc.nl 

Opleidingsprofielen

Hogescholen