Publicaties / Sectoren

Verkenningsrapport 'HEO met regie naar verantwoordelijkheid' plus verdiepingsdocumenten

De verkenningscommissie Hoger Economisch Onderwijs (HEO) heeft op 3 september 2021 haar verkenningsrapport ‘HEO met regie naar verantwoordelijkheid’ gepresenteerd. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, en Marjolijn Brussaard, portefeuillehouder HEO binnen het VH-bestuur, namen het rapport in ontvangst uit handen van commissievoorzitter Michaël van Straalen. De verkenning schetst een strategisch perspectief voor het hoger economisch onderwijs voor de komende jaren. Een perspectief waarbij het HEO zijn arbeidsmarktrelevantie verder versterkt zodat de sector relevant en interessant blijft voor zowel studenten, hogescholen als werkgevers.

HEO-verkenning
Met zo’n 176.000 ingeschreven hbo-studenten, ruim 38 procent van het totaal, is het hoger economisch onderwijs de grootste sector in het hbo. De sector biedt een breed scala opleidingen en levert een grote bijdrage aan de maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat. "Het beeld dat zich in deze verkenning aftekent is ambitieus en vraagt om veel zelfreflectie, veranderkracht en zelfregie bij de opleidingen en binnen de hogescholen", aldus commissievoorzitter Van Straalen. "De verkenningscommissie gunt met haar kritische blik en richtinggevende adviezen alle HEO-professionals de gewenste kwalitatieve impuls om daarmee het proces van verandering en vernieuwing te ondersteunen." 

Zes thema's
De verkenning is in afstemming met maatschappelijke partners en stakeholders tot stand gekomen. Omdat de sector HEO breed is, zijn er vooraf in overleg met de HEO-bestuurders zes thema’s geïdentificeerd om richting te geven aan de diversiteit van de vraagstukken. De volgende thema’s vormden de kapstok voor de taakopdracht van de verkenningscommissie: 1. Nieuwe economische (waarde)systemen & transities, 2. Technologisch burgerschap & brede vaardigheden, 3. Cross-overs en kansen in de sector, 4. Arbeidsmarktrelevantie in de sector HEO, 5. Versterken van kansengelijkheid met focus op doorstroom, 6. HEO-vraagstukken voor praktijkgericht onderzoek en verbinding met onderwijs. Deze thema’s zijn uitgewerkt en verdiept in zes online themabijeenkomsten, waaraan 220 stakeholders hebben deelgenomen. De verkenningscommissie heeft vervolgens op de zes thema's adviezen geformuleerd. Marjolijn Brussaard, portefeuillehouder HEO binnen het VH-bestuur: “Deze verkenning kenmerkt zich door een zorgvuldig proces van ophalen, afstemmen en vooruitkijken met een breed palet van stakeholders in het hoger economisch onderwijs. Van studenten, alumni en bestuurders tot werkgevers, onderzoekers en innovatieve mkb’ers. Samen hebben we een toekomstvisie neergezet die recht doet aan het potentieel van deze sector”.

Sectorplan
Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen noemt het in een eerste reactie “een toekomstgericht rapport dat urgentie uitstraalt. De sector kan nu concreet aan de slag met een vertaling naar een sectorplan. Dat gaat gebeuren in nauwe samenwerking met onze stakeholders binnen en buiten het hoger economisch onderwijs”. Voor dit op te stellen sectorplan HEO geeft de verkenningscommissie adviezen mee op een aantal specifieke punten: de positionering, macrodoelmatigheid en de sleutelpositie van het HEO. Het sectoraal adviescollege HEO en het dagelijks bestuur van de sectorraad HEO, die nauw bij de verkenning waren betrokken, starten in het najaar 2021 met het opstellen van het HEO-sectorplan (2022 -2027). 

Samenstelling verkenningsrapport
Het verkenningsrapport 'HEO met regie naar verantwoordelijkheid' bestaat uit een kernrapport inclusief vijf bijlagen en zeven verdiepingsdocumenten. Deze verdiepingsdocumenten zijn afzonderlijk leesbaar en dienen als handreikingen en nadere onderbouwing bij de adviezen van de commissie.

Contactpersonen verkenningsrapport HEO
Projectsecretaris: Melissa Keizer
Co-secretaris: Asha Dijkstra


Gerelateerde artikelen