Publicaties / Sectoren

HEO-opleidingsprofiel

Elke in het CROHO-register opgenomen hbo-bacheloropleiding, die door meer dan één hogeschool wordt aangeboden, moet beschikken over een landelijk opleidingsprofiel (LOP).

Uniforme opbouw 
In het sectorplan HEO staat de ambitie om opleidingsprofielen uniform op te bouwen vanaf januari 2023, om te beginnen met de beschrijving van de context van de opleiding. Dit borgt de vergelijkbaarheid en leidt tot meer transparantie in het opleidingsaanbod. Hierbij wordt duidelijk aangegeven voor welke rollen en taken wordt opgeleid, waardoor potentiële studenten makkelijker kunnen kiezen. Ook wordt zo de onderlinge dialoog over de positie van het HEO en relevantie verder aangescherpt. Deze uitgangspunten gelden voor alle opleidingen in de keten, de Associate degrees (Ad), de Bachelors (Ba) en de Masters (Ma). Een uniform LOP vergemakkelijkt het werken in cross-overs. 

LOP-pijlers
De maatschappelijke veranderingen zijn het vertrekpunt van de LOP opbouw. Zij vormen de kapstok voor het verder vullen van de LOP-pijlers: 

  1. Context
  2. 21st century skills
  3. Omgeving
  4. Beoogde leeruitkomsten
  5. Dublin descriptoren
  6. Perspectief
  7. Verantwoording

Deze pijlers vormen in hun samenhang de volledige beschrijving van het opleidingsprofiel. Door de inhoud, opbouw en de vormvastheid kunnen deze profielen onderling vergeleken en beoordeeld worden. 

Beoordelingsformulier
Het beoordelingsformulier voor de LOP’s van de bacheloropleidingen heeft als doel de beoordeling van opleidingsprofielen binnen de sector heo te structuren. Het bevat de criteria die het sac heo hanteert bij het de beoordeling van nieuwe of aangescherpte profielen. Deze criteria zijn afgeleid van de eisen die de Vereniging Hogescholen stelt aan deze profielen en het sectorplan HEO, dat weer de sectorale verkenning HEO ‘Van Regie naar verantwoordelijkheid’ als uitgangspunt heeft (zie ook Verantwoording). Het LOO dat een nieuw of aangescherpt opleidingsprofiel aanlevert, wordt gevraagd het beoordelingsformulier ingevuld mee te sturen. 

Het HEO-profiel dat hiervoor gold, komt hiermee te vervallen.


Gerelateerde artikelen