Publicaties / Sectoren

Arbeidsmarkt creatief opgeleiden

Kerncijfers

  • Lage werkloosheid: 3,1%
  • Snel aan een baan: 81% na 3 maanden
  • Gemiddeld uurloon snelst groeiend

Werkloosheid laag
De werkloosheid onder afgestudeerden uit het hbo-kunstonderwijs betrof in 2016 slechts 3,1% ; fors lager dan het hbo-gemiddelde van 4,6%. Het aandeel werkloze afgestudeerden ligt daarmee op het laagste niveau van de afgelopen twintig jaar. Hoewel er al een aantal jaar sprake is van een daling in de werkloosheid onder kunstenaars, is er met name tussen 2015 en 2016 een zeer sterke afname zichtbaar (-3,6 procentpunt). Naast een daling in de werkloosheid zijn de lonen van kunstenaars in het afgelopen jaar toegenomen, maar er is nog altijd een verschil met het hbo-gemiddelde. De daling in de werkloosheid van afgestudeerden in het kunstonderwijs tussen 2015 en 2016 ging gepaard met een toename van de uurlonen. In één jaar tijd nam het gemiddeld (inflatiegecorrigeerd) uurloon van pas afgestudeerde kunstenaars toe van ongeveer €10,40 naar €10,70. De procentuele loongroei onder kunstenaars (+3 procentpunt) is daarmee ongeveer vergelijkbaar met de loongroei in het gehele hbo (+ 4 procentpunt).

Aan de slag in creatieve industrie
De arbeidsmarkt voor afgestudeerden uit het kunstonderwijs is bij uitstek de creatieve industrie. De creatieve industrie is een van de snelst groeiende en meest impactrijke sectoren in Nederland. Als verzameling van diverse marktgeoriënteerde culturele sectoren – variërend van mode tot architectuur en van gaming tot dance – is de creatieve industrie een bron van toegepaste creativiteit. Die creativiteit zet de sector in bij het ontwerpen van haar producten en diensten, van jurk tot tv-format en van app tot gebouw. In 2011 benoemde het Kabinet de Creatieve Industrie als één van de negen topsectoren om Nederland innovatiever te maken. De overheid investeert, samen met bedrijven en vanuit de wetenschap, gericht om de sector te versterken.

Ruim 80 procent van de afgestudeerden uit het kunstonderwijs komt te werken in de creatieve industrie. De creatieve industrie is een verzamelnaam voor de beroepen en bedrijfstypen gericht op de exploitatie van kunstzinnigheid en intellectueel eigendom. Voorbeelden hiervan zijn de uitvoerende kunsten (muziek, theater, dans), film, architectuur, mode, beeldende kunst en vormgeving/design, reclame en gametechnologie en interactieve toepassingen. De creatieve industrie verbeeldt ideeën, creëert innovaties en biedt oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Door de sterk op ontwerp gerichte methodologie is er een grote interactie met vele technologisch georiënteerde bedrijvigheid. Techniek en creatieve industrie maken gebruik van elkaar en hebben elkaar nodig. Dit is waardecreatie in optima forma.


Gerelateerde artikelen